Mark Hinchely - Terapeut, Stressterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Coach

Mark Hinchely

Terapeut, Stressterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Coach

Smørum , Frederikssund , Videosamtale

14 klientudtalelser

Personligt fremmøde

Individuel coaching 985 kr. Aftal tid

Til dig der er ramt af livskrise, går med ubehag og/ eller søvnproblemer, som ikke ser dig selv rummet i de andre til tilbud er her et tilbud til dig. Ring og lad drøfte hvordan det kan sammensættes så det tilgodeser netop dine behov

Angst terapi (meta-kognitiv) 885 kr. Aftal tid

Angst kan komme i bølger eller være mere eller mindre konstant tilstedeværende. Du kan opleve, at du ofte ikke kan styre dine tanker, og at du føler dig fanget i en selvforstærkende spiral af bekymringer, tankemylder og grublerier. Dette kan være enorm hæmmende, hvor selv de mest banale hverdagsaktiviteter kan være nær umulige at gennemføre, når angsten er værst. Mange oplever at være bange for angsten, og det kan medføre, at man indskrænker sit liv unødigt, fordi man er bange for, at angsten skal dukke op.

I sin grundform er angstfølelsen en naturlig forsvarsmekanisme, men når den tager over, og vi mister kontrollen, er det vigtigt at søge behandling.

Angst kan ramme alle, og den kan komme til udtryk på flere forskellige måder. Fælles for alle former for angst er, at der findes rigtig gode og effektive behandlingsmetoder, som for mange mennesker resulterer i et liv uden angst. Der er der ikke ingen grund til at acceptere, at du skal leve med angst og de konsekvenser, angsten har for dit liv.

Om angstterapi hos mig
Angst kan behandles effektivt med metakognitiv terapi. Denne terapiform er særlig effektiv mod angst, da den griber fat om roden af problemet og forholder sig direkte til de uhensigtsmæssige tankemønstre, der både danner, vedligeholder og endda forstærker symptopmerne på angst. Målet med metakognitiv terapi er ikke blot at lære at leve med angsten – men at blive helt fri for den. Metakognitiv terapi er typisk kortvarig (ofte 4-6 samtaler i alt), og allerede efter første samtale vil du kunne mærke en forskel. Vi tager med det samme fat i sagens kerne, hvor vi identificerer, udfordrer og bearbejder de tanker, impulser og antagelser, der driver din angst. Det betyder med andre ord, at vi sammen finder konstruktive og effektive måder, hvorpå du mestre din angst.

Et terapiforløb er typisk opdelt i 2 trin:

Trin 1 i behandlingen af angst går ud på, at du gradvist bliver i stand til at udskyde dine negative tanker, mindske grublerier, tankemylder og bekymringer, hvorved der opnås mere kontrol over reaktionerne og kontrol over angsten.

Trin 2 fokuserer på arbejdet med de bagvedliggende problematikker og at skabe de nødvendige forandringer til en mere hensigtsmæssig adfærd og rammesætning for din hverdag, der kan modvirke tilbagefald af angst.

Efter endt terapiforløb vil du have fået redskaber og teknikker med, der gør, at du på egen hånd kan arbejde videre på at tøjle og mestre angsten. Terapiforløbet bliver skræddersyet til dig, din situation og dit liv i det hele taget. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan jeg kan hjælpe netop dig, kan du kotakte mig for en gratis og ganske uforpligtende forsamtale.

Hjælp og støtte lige ved hånden
Jeg tilbyder hjælp og støtte mellem terapisamtalerne. Hvis du eksempelvis oplever en situation i din dagligdag, hvor angsten løber afsted med dig, og hvor du har brug for hjælp og støtte inden vores næste samtale – så står jeg til din rådighed. I disse situationer tilbyder jeg en gratis samtale af 5-10 minutters varighed. Dette gælder også, hvis du blot har brug for at få genopfrisket det, vi har talt om under vores samtaler.

Fleksibel terapi
Frygter du at skulle tage fri fra eller involvere dit job, studie eller din skole for at starte i angstterapi? Det behøver du ikke. Terapisamtalerne kan både afvikles i hverdage og i weekender, ligesom tiderne er fastsat med øje for dine mulige behov. På samme måde står det dig frit for at afvikle forløbet fysisk eller online.

Tidspunkter for samtaleterapi
Hverdage: 08.00 – 20.00.
Weekender: kl. 09.00 -16.00.

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende forsamtale.

Stress coaching (meta-kognitivt) 885 kr. Aftal tid

Stress er som tilstand hverken ubetinget godt eller skidt. Kortvarig stress gør det muligt at handle hensigtsmæssigt i ekstreme situationer. Men er der tale om længerevarende stress, vil tilstanden påvirke din livskvalitet negativt og udgøre en trussel mod dit helbred, fysisk såvel som psykisk.

Hvis man ikke har lidt af stress tidligere, vil man som oftest ikke være opmærksom nok på de advarselssignaler, kroppen giver en undervejs, som stressen tiltager. Det betyder, at mange ikke når at handle rettidigt før belastningen, forårsaget af længerevarende stress, for alvor kommer til udtryk. Pludselig hersker søvnløse nætter, koncentrations- og hukommelsesbesvær, hjertebanken, afmagt og kontroltab, der kan give en følelse af at være i frit fald. Det kan være ekstremt hæmmende og påvirker livskvaliteten enormt.

En tilstand af længerevarende stress kan medfører, at man udvikler angst, depression, blodpropper, højt blodtryk mm. Det er derfor vigtigt at tage hånd om dig selv og søge behandling i det øjeblik, du opdager den uhensigtsmæssige stress.

Heldigvis findes der rigtig gode og effektive behandlingsmetoder, som for mange mennesker resulterer i et liv uden stress.

Om forløbet
Stress kan behandles effektivt med metakognitiv terapi, hvor du vil du få værktøjer til hurtigt at lindre dit ubehag og dermed få kontrollen tilbage. Metakognitiv terapi er typisk kortvarig (ofte 4-6 samtaler i alt), og allerede efter første samtale vil du kunne mærke en forskel.

Under samtalerne vil vi sammen søge at kortlægge og forstå din tilstand, heriblandt hvordan stress kommer til udtryk i din hverdag og i dit liv generelt og det, der udløser stress hos dig. Ved hjælp af vores samtaler, øvelser og hjemmearbejde vil du hurtigt opleve, at de værste stress-symptomer fortager sig. Når du har opnået en større fysisk og mental ro, kan der arbejdes med det, der er det egentlige problem, og som udløste en stressreaktion.

Formålet med processen er, at der skabes varige løsninger, og at du får relevante værktøjer til at håndtere stress. Sagt med andre ord fokuserer vi i terapiforløbet på nutiden og har øje for fremtiden for at skabe de nødvendige forandringer, der skal styrke din trivsel og sikre, du ikke bliver hæmmet af stress i fremtiden.

Et stressterapiforløb er typisk opdelt i 2 trin:

Trin 1 i behandlingen af stress går ud på, at du genvinder mental og fysisk ro gennem opnåelse af kontrol over over dine stress-reaktioner.

Trin 2 fokuserer på arbejdet med de bagvedliggende problematikker og at skabe de nødvendige forandringer til en mere hensigtsmæssig adfærd og rammesætning for din hverdag, der kan modvirke uhensigtsmæssige stress-belastning.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan jeg kan hjælpe netop dig, kan du kotakte mig for en gratis og ganske uforpligtende forsamtale.

Hjælp og støtte lige ved hånden
Jeg tilbyder hjælp og støtte mellem terapisamtalerne. Hvis du eksempelvis oplever en situation i din dagligdag, hvor stressen løber afsted med dig, og hvor du har brug for hjælp og støtte inden vores næste samtale – så står jeg til din rådighed. I disse situationer tilbyder jeg en gratis samtale af 5-10 minutters varighed. Dette gælder også, hvis du blot har brug for at få genopfrisket det, vi har talt om under vores samtaler.

Fleksibel terapi
Frygter du at skulle tage fri fra eller involvere dit job, studie eller din skole for at starte i terapi? Det behøver du ikke. Terapisamtalerne kan både afvikles i hverdage og i weekender, ligesom tiderne er fastsat med øje for dine mulige behov. På samme måde står det dig frit for at afvikle forløbet fysisk eller online.

Tidspunkter for samtaleterapi

Hverdage: 08.00 – 20.00.
Weekender: kl. 09.00 -16.00.

Vredeshåndtering 885 kr. Aftal tid

Oplever du, at vreden ind imellem løber af med dig? Har du svært ved at tænke klart og rationelt, når vreden tager over? Og bliver du overvældet af skyldfølelse og skam, når vreden har fortaget sig?

Hvis du kan genkende ovenstående, kan det være en god ide at søge hjælp til håndtering af din vrede.

Vrede er i sin grundform en ganske naturlig følelse, som alle mennesker oplever fra tid til anden. Følelsen kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Nogle oplever f.eks. at blive tavse, indebrændte eller begynde at græde, mens andre giver sig til at råbe, smække med dørene eller udvise voldelig adfærd. Selvom vrede som følelse hverken er ubetinget god eller dårlig, er det vigtigt, at du kan kontrollere følelsen. Kan du ikke kontrollere din vrede, vil det nemlig gå ud over dig selv, dine kære og øvrige relationer.

Målet med vredeshåndtering er helt grundlæggende at sikre, du kan regulere din vrede og forholde dig hensigtsmæssigt til den. At du har styringen, så vreden ikke løber af med dig.

Om forløbet
Jeg kan hjælpe dig med at tage kontrollen over din vrede, så du ikke ødelægger relationer og dit eget liv. Først og fremmest handler det om at forstå, hvad der udløser din vrede, da dette kan være meget individuelt. Et vigtigt element i denne proces er at se på, om der kan være bagvedliggende problemer, der udløser din vrede. Jeg ruster dig til bedre at kunne identificere udløsende faktorer for dine vredesudbrud, således du har styringen og kan undgå episoder med uhensigtsmæssig vrede. Forløb hos mig er særligt tiltænkt personer, der oplever vrede i forhold til enkeltpersoner eller i afgrænsede situationer. Det kan eksempelvis være i situationer på din arbejdsplads, i parforhold eller lignende. Mine forløb er korte og effektive, og du har mulighed for bagefter at fortsætte i et gruppeforløb. Sammen skræddersyr vi et forløb, der passer til netop dig og din situation. Hvis du er i tvivl, om du har brug for hjælp til håndtering af din vrede, kan du få en gratis, afklarende forsamtale.

Hjælp og støtte lige ved hånden
Hvis du oplever et vredesudbrud mellem vores samtaler, hvor du har brug for hjælp til at håndtere situationen hensigtsmæssigt, står jeg til rådighed for en gratis samtale af 5-10 minutters varighed. Dette gælder også, hvis du blot har brug for at få genopfrisket det, vi har talt om under vores samtaler.

Fleksibel terapi
Frygter du at skulle tage fri fra eller involvere dit job, studie eller din skole for at starte i terapi? Det behøver du ikke. Terapisamtalerne kan både afvikles i hverdage og i weekender, ligesom tiderne er fastsat med øje for dine mulige behov. På samme måde står det dig frit for at afvikle forløbet fysisk eller online.

Tidspunkter for samtaleterapi
Hverdage: 08.00 – 20.00.
Weekender: kl. 09.00 -16.00.

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende forsamtale.

Parterapi 985 kr. Aftal tid

Parterapi - opstart 

Det er muligt at få en akut tid til opstart og jeg forsøger i akutte henvendelser, at give jer den første tid indenfor 12 timer.

Første trin i processen er klassisk konfliktmægling, hvor der skal skabes et trygt rum med henblik på, at jeres problemer kan blive italesat og problemfeltet kan blive defineret.

Processen har fokus på, at I hver især skal nå frem til at definere, hvad I oplever som problemer i jeres forhold. Min rolle er at styre processen og holde fokus på at bevare det trygge rum, så det bliver muligt at få beskrevet hvilke udfordringer, der er i jeres samliv. 

Forløbet er bygget op af 3 elementer som alle er lige vigtige og en forudsætning for, at nå i mål.

Problemfelter defineres, og der lægges en plan for forløbet.

Samtaleforløb hvor der arbejdes med problemfelterne og bevidstgørelse af dynamikker i parforholdet og jeres kommunikation.

Hjemmeopgaver - både fælles og individuelle opgaver, som vi følger op på via samtaler.


Der vil blive udarbejdet en tidslinje over jeres forhold, der vil give et tydelig overblik over, hvordan jeres forhold har udviklet sig for jer sammen og for jer hver især. Der skal arbejdes på at finde store og små punkter på jeres fælles tidslinje, der har betydning for forholdets udvikling - både i den positive og negative retning.

Parterapien sætter særligt fokus på jeres respektive roller i forholdet og jeres fælles kommunikation - her særligt den nonverbale kommunikation samt tolkningen af denne. Der arbejdes på, at I bliver bedre til at tyde hinandens sprog, så I bedre kan forstå hinanden, komme med udmeldinger, turde at være ærlige, samt sætte forventninger til jer selv og jeres partner.

Det er muligt at afholde samtalen hos Jer. Ring og få tilbud på merpris for kørsel og transporttid.

 

Videosamtaler

Online session (GoMentor videosession) 785 kr. Aftal tid

Tilbuddet gælder alle terapi forløb:

Skilsmisserådgivning

Stresscoaching 

Angstterapi

PTSD-terapi

Konfliktmægling 

 

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

 • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
 • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
 • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
 • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
 • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
 • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
 • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
 • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Mark Hinchely - Terapeut, Stressterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Coach

Beskrivelse

Akut hjælp/opstart på forløb

Jeg tilbyder primært korte intensive forløb til privatpersoner og til par. Mine ydelser er metakognitive terapeutiske forløb målrettet stress og angst, specialtilrettede forløb med terapi, coaching og vejledning, vredeshåndtering, mægling samt parrådgivning.


Jeg tilbyder en gratis forsamtale og efterfølgende hurtig opstart. Jeg har mulighed for at være meget fleksibel ift. tilrettelæggelse af tider, således at det er nemt indpasse ift. dit arbejde.


Angst

Angst kan ramme alle, og den kan komme til udtryk på flere forskellige måder. Fælles for alle former for angst er, at der findes rigtig gode og effektive behandlingsmetoder, som for mange mennesker resulterer i et liv uden angst.

Angst kan behandles effektivt med metakognitiv terapi. Denne terapiform er særlig effektiv mod angst, da den griber fat om roden af problemet og forholder sig direkte til de uhensigtsmæssige tankemønstre, der både danner, vedligeholder og endda forstærker symptopmerne på angst. Målet med metakognitiv terapi er ikke blot at lære at leve med angsten – men at blive helt fri for den.  


Vrede

 • Oplever du, at vreden ind imellem løber af med dig?
 • Har du svært ved at tænke klart og rationelt, når vreden tager over?
 • Og bliver du overvældet af skyldfølelse og skam, når vreden har fortaget sig? 


Jeg kan hjælpe dig med at tage kontrollen over din vrede, så du ikke ødelægger relationer og dit eget liv.

Først og fremmest handler det om at forstå, hvad der udløser din vrede, da dette kan være meget individuelt. Et vigtigt element i denne proces er at se på, om der kan være bagvedliggende problemer, der udløser din vrede. 

Jeg ruster dig til bedre at kunne identificere udløsende faktorer for dine vredesudbrud, således du har styringen og kan undgå episoder med uhensigtsmæssig vrede. 

Forløb hos mig er særligt tiltænkt personer, der oplever vrede i forhold til enkeltpersoner eller i afgrænsede situationer. Det kan eksempelvis være i situationer på din arbejdsplads, i parforhold eller lignende. 


Parterapi

Parterapi skal gøre jer i stand til at arbejde på jeres problemer og udfordringer og derved komme derhen, hvor I ønsker at være. Det involverer en fælles granskning af de problemer og udfordringer, I oplever at stå over for, hvilke roller, I hver især har i jeres samliv, og det involverer at få afdækket og italesat, i hvilken retning I hver især og sammen skal hen. Parterapi skal, sagt med andre ord, være et fælles projekt, hvor I er sammen om at få et bedre parforhold ved at tage ansvar for jeres forhold.


Som oftest oplever parrene en mærkbar forskel efter ganske kort tid. Terapiforløbet er derfor kort og effektivt. Ønsker I at finde vejen sammen gennem parterapi, kan I forvente, at et typisk forløb vil involvere:


 • En individuel samtale med fokus på hver jeres ønsker og forventninger.
 • Afdækning af jeres bagvedliggende behov for forandring.
 • En proces, hvor I lærer at tale sammen og lytte til hinanden.
 • Drøftelse af sorg, afmagt, vrede og frygt.
 • Afkodning af kommunikationen i jeres forhold.
 • Øvelser.



Om mødet

Møder foregår som hovedregel på mit kontor, og efter særlig aftale kan jeg køre jeg ud til jer. Jeg forsøger at tilbyde hurtig opstart, fordi jeg af erfaring ved, at det kan være vigtigt at fåt forløbet inden, der opstår yderligere problemer/konflikter. Efter aftale kører jeg til adresser på Sjælland.


Om forløbet

I mine terapiforløb inddrager jeg elementer af forskellige teorier, som jeg erfaringsmæssigt ved giver mulighed for at tilrettelægge et forløb med et individuelt tilsnit.

Jeg er inspireret af især empowerment, den narrative tilgang samt den løsningfokuserede metodik.

Ved et forløb hos mig er fokus lagt på, at hjælpe dig/jer til at få overblik over problemet og dernæst lave strategier for handling og løsning af problemet.

Et succesfuld forløb er, når du/I atter kan handle og vælge i livet, og derved igen opleve at have kontrollen over din/jeres hverdag.


Et forløb hos mig er ikke behandling, men en måde at få handlekraften tilbage og kunne få hensigtsmæssige strategier, der virker. De fleste vil kunne finde de rigtige løsninger, hvor min rolle i højere grad er at facilitere processen sammen med dig/jer.


Kontakt mig

Skab forandring allerede i dag - Kontakt mig endelig med eventuelle spørgsmål om, hvordan jeg kan hjælpe dig eller jer.

Biografi

Klientudtalelser

Victoria og Lars - "Lars: Det var godt at blive mødt og forstået som mand. Det gjorde, at jeg kunne være i parsamtalerne og at det er hos Mark, vi søger hjælp, hvis vi igen skal have hjælp til at tale om vores forskelligheder og finde fælles kompromiser og løsninger."  Læs mere  Læs mindre

Patrick - "Jeg fik hurtigt hjælp. Forløbet var kort og effektivt, og jeg synes, at det er dejligt at være kommet videre!"  Læs mere  Læs mindre

Sofus - "Jeg fik et godt overblik og en tydelig plan for forløbet, som gav mig tryghed i en vanskelig situation. Fik herudover håndholdt støtte."  Læs mere  Læs mindre

Jesper B - "Mark hjalp mig med at kortlægge mine problemer, så jeg kunne finde en vej ud af krisen. Jeg fik hjælp til at se helheden, hvilket hjalp mig til at træffe den rigtige beslutning. "  Læs mere  Læs mindre

Jesper S - "Jeg fik en tid med det samme. Det var utrolig vigtigt for mig, at jeg så hurtigt som muligt fik følelsen af at få hjælp."  Læs mere  Læs mindre

Sofie - "Mark ser løsninger, som jeg ikke selv havde set. Han tør at gå tæt på i sin rådgivning, hvilket gør resultatet langt større."  Læs mere  Læs mindre

Falke - "Allerede efter den indledende telefonsamtale fik jeg det bedre. Efter den samtale vidste jeg, at jeg ville få styr på mine problemer."  Læs mere  Læs mindre

Kristian K-A - "Da krisen var størst, kunne jeg altid få kontakt til Mark. Uden den enorme støtte var jeg ikke kommet igennem krisen."  Læs mere  Læs mindre

Mikkel S - "Mark giver ofte mere, end den time jeg betaler for, uden beregning. Det samlede tilbud er overordnet utrolig billigt, og jeg føler, at jeg får meget for pengene. "  Læs mere  Læs mindre

Mikkel S - "Hos Mark for man de redskaber, der gør at man hjælper sig selv på rettet spor igen."  Læs mere  Læs mindre

Kristian K-A - "Hos Mark for man de redskaber, der gør at man hjælper sig selv på rettet spor igen."  Læs mere  Læs mindre

Kristian K-A - "Ved samtaler hos Mark fra dit udviklingshus, gør Mark brug af hans whiteboard tavle, hvor er tegnes og forklares, det giver overblik, samt forståelse og det skaber ro."  Læs mere  Læs mindre

Stine Sofie - "Mark Hinchely er en fantastisk dygtig rådgiver - han formår at give en ro i maven og støtte til at finde frem til de gode valg for dig selv og din partner - selv i den meget svære krise blev der skabt ro og overblik, det gav styrken til at komme godt videre på vej."  Læs mere  Læs mindre

Anna Calleda - "Jeg fik hjælp til at huske at sætte mine grænser under en meget svær situation, hvor jeg glemte at sætte mig selv og egne behov i første række. Mark hjalp mig til at huske mig selv og at blive ved med at sætte grænser selvom det var svært. Jeg fik hjælp til at sætte fagtermer på mine oplevelser hvilket også gjorde det lettere at distancere mig fra det dårlige og på den måde blive bedre til at holde fokus på det gode. Tak Mark <3"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.