Mark Hinchely - Terapeut, Stressterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Coach

Mark Hinchely

Terapeut, Stressterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Coach

Smørum , Frederikssund , Videosamtale , GoMentor 24/7

14 klientudtalelser

Personligt fremmøde

Individuel coaching 985 kr. Aftal tid

Til dig der er ramt af livskrise, går med ubehag og/ eller søvnproblemer, som ikke ser dig selv rummet i de andre til tilbud er her et tilbud til dig. Ring og lad drøfte hvordan det kan sammensættes så det tilgodeser netop dine behov

Angst terapi (meta-kognitiv) 885 kr. Aftal tid

Angst er en  tilstand, hvor du kan føle, at du mister kontrollen. Angsten kan være mere eller mindre konstant, eller komme i bølger. Du kan ofte ikke styre dine tanker, og er fanget i bekymringer, angst og/ eller grublereier og ofte bliver man bange for angsten og hvornår den kommer igen. Angst kan ramme alle. Nogle får angst som et ledsagersymptom til andre tilstande - fx stress eller depression.

Når man rammes af angst er det for de fleste en chokerende oplevelse. Men angst har ikke nødvendigvis den samme betydning for mennesker, der rammes af tilstanden. Angst kan også komme til udtryk på forskellig vis. Panikangst er ofte den tilstand, som er mest skræmmende. Men der findes også andre tilstande som fx. generaliseret angst, social angst mm. Fælles er, at det ofte medfører, at man afgrænses i det daglige liv og kan opleve, at angsten tager nye former og dagligdagen bliver yderligere begrænset.

Angst i sin grundform er en naturlig følelse - når angst tager over og vi mister kontrollen er det vigtigt at søge behandling. Viden på området peger på, at der er gode behandlingsresultater. Derfor er der ikke grund til at acceptere at du skal leve med angst og de konskvenser det har for dit liv. For mange er det stadig grænseoverskridende og tabubelagt, og der er mange, der trækker sig tilbage fra fællesskaber og går alene med angsten.

 

Metakognitiv tilgang

I den metakognitive tilgang til stress er fokus lagt på arbejdet med tankerne og via samtale om tankerne, øvelser og hjemmearbejde benyttes der til at få minimeret bekymringer, grublerier mv. Når der er skabt fysisk og mental ro, kan der arbejdes med det, der er det egentlige problem, og som udløste en angstreaktion.

 

Formålet med processen er, at der skabes varige løsninger og at du får relevante værktøjer til at håndtere stress både i den aktuelle situation, men også fremadrettet, hvis du igen oplever en sårbarhed ift. stresssymptomer. Du vil i forløbet mærke en markant formindskelse af ubehag allerede efter første samtale. Et stresscoaching forløb vil oftest være af 4-6 samtaler, hvor der imellem samtalerne arbejdes med opgaver hjemme.

 

Indhold i processen

Den metakognitive terapi er effektiv og du vil oftest kunne mærke forskel fra første samtale. Forløbet er kort, og du støttes til at få redskaber, som gør dig i stand til at tage ansvar for dine tanker. Langt overvejende består terapien af samtaler, øvelser og hjemmearbejde.

 

Trin et i behandlingen går ud på at du gradvist bliver i stand til at udskyde dine negative tanker, mindske grublerier, tankemylder og bekymringer, hvorved der opnås mere kontrol på reaktionerne.

Trin to i processen fokuserer på arbejdet med de bagvedliggende problematikker og at skabe de nødvendige forandringer til en mere hensigtsmæssig adfærd og rammesætning for din hverdag, der kan modvirke tilbagefald med stress reaktion.

 

Stress coaching (meta-kognitivt) 885 kr. Aftal tid

Få styr på tankemylder og grublerier. Med et forløb i stresscoaching sikrer du en hurtig og sikker vej ud af din stress.

Mange kommer meget sent og får hjælp til at se på de vanskeligheder, der fylder i deres hverdag. Der bruges meget tid på bekymringer, grublerier og på at planlægge hvad man skal gøre ved givne situationer.
Generelt ses det i disse grublerier, at du ikke finder løsninger, og mens du grubler vokser dit ubehag og
vanskeligheder betydeligt.

Allerede efter første samtale vil du følge bedring. Alle forløb er korte og effektive. Det er muligt at forsætte i et gruppeforløb når du har været igennem et grundforløb.

Vredeshåndtering 885 kr. Aftal tid

Få overblik hvad der udløser din vrede, og få hjælp til at tage kontrollen over den, så du ikke ødelægger relationer og dit eget liv.

Vi kortlægger den vrede du oplever, ser på de situationer hvor du oplever vrede, og hjælper dig med at se andre løsninger, samt at se på hvornår og hvad du skal gøre for at undgå episoder med vrede.

Jeg hjælper dig med at se på om der er bagvedliggende problemer, og støtter dig i at få set på eller løst disse.

Dette tilbud er særligt tiltænkt personer, der har vrede i forhold til enkeltpersoner eller i afgrænsede situationer. Det kan eksempelvist være på din arbejdsplads eller i parforhold.

Forløbene er korte og det er muligt at forsætte i et gruppeforløb, når du har gennemført et grundforløb.

Bestil tid til gratis forsamtale.

Parterapi 985 kr. Aftal tid

Parterapi - opstart 

Det er muligt at få en akut tid til opstart og jeg forsøger i akutte henvendelser, at give jer den første tid indenfor 12 timer.

Første trin i processen er klassisk konfliktmægling, hvor der skal skabes et trygt rum med henblik på, at jeres problemer kan blive italesat og problemfeltet kan blive defineret.

Processen har fokus på, at I hver især skal nå frem til at definere, hvad I oplever som problemer i jeres forhold. Min rolle er at styre processen og holde fokus på at bevare det trygge rum, så det bliver muligt at få beskrevet hvilke udfordringer, der er i jeres samliv. 

Forløbet er bygget op af 3 elementer som alle er lige vigtige og en forudsætning for, at nå i mål.

Problemfelter defineres, og der lægges en plan for forløbet.

Samtaleforløb hvor der arbejdes med problemfelterne og bevidstgørelse af dynamikker i parforholdet og jeres kommunikation.

Hjemmeopgaver - både fælles og individuelle opgaver, som vi følger op på via samtaler.


Der vil blive udarbejdet en tidslinje over jeres forhold, der vil give et tydelig overblik over, hvordan jeres forhold har udviklet sig for jer sammen og for jer hver især. Der skal arbejdes på at finde store og små punkter på jeres fælles tidslinje, der har betydning for forholdets udvikling - både i den positive og negative retning.

Parterapien sætter særligt fokus på jeres respektive roller i forholdet og jeres fælles kommunikation - her særligt den nonverbale kommunikation samt tolkningen af denne. Der arbejdes på, at I bliver bedre til at tyde hinandens sprog, så I bedre kan forstå hinanden, komme med udmeldinger, turde at være ærlige, samt sætte forventninger til jer selv og jeres partner.

Det er muligt at afholde samtalen hos Jer. Ring og få tilbud på merpris for kørsel og transporttid.

 

Online terapi og coaching via GoMentor 24/7

GoMentor 24/7 Light 596 kr. /md. Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig 2 dage om ugen, når du har tid og lyst.

GoMentor 24/7 Basic 796 kr. /md. Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig, når du har tid og lyst og få svar alle hverdage (man.-fre.)

GoMentor 24/7 Live 1.396 kr. /md. Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig, når du har tid og lyst og få svar alle hverdage (man.-fre.). Inkluderer 2 x 30 min. videosamtale eller live-chat pr. måned.

GoMentor 24/7 Video 1.196 kr. /md. Tilmeld

Afhold videosamtale med mig, når du har tid og lyst, alle hverdage (man.-fre.). Inkluderer 4 x 30 min. videosamtale pr. måned.

Videosamtaler

Online session (GoMentor videosession) 785 kr. Aftal tid

Tilbuddet gælder alle terapi forløb:

Skilsmisserådgivning

Stresscoaching 

Angstterapi

PTSD-terapi

Konfliktmægling 

 

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

  • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
  • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
  • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
  • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
  • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
  • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
  • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
  • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Mark Hinchely - Terapeut, Stressterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Coach

Beskrivelse

Akut hjælp/opstart på forløb

Jeg tilbyder primært korte intensive forløb til privatpersoner og til par. Mine ydelser er metakognitive terapeutiske forløb målrettet stress og angst, specialtilrettede forløb med terapi, coaching og vejledning, vredeshåndtering, mægling samt parrådgivning.


Jeg tilbyder en gratis forsamtale og efterfølgende hurtig opstart. Jeg har mulighed for at være meget fleksibel ift. tilrettelæggelse af tider, således at det er nemt indpasse ift. dit arbejde.


Om mødet

Møder foregår som hovedregel på mit kontor, og efter særlig aftale kan jeg køre jeg ud til jer. Jeg forsøger at tilbyde hurtig opstart, fordi jeg af erfaring ved, at det kan være vigtigt at få startet forløbet inden, der opstår yderligere problemer/konflikter. Efter aftale kører jeg til adresser på Sjælland.


Om forløbet

I mine terapiforløb inddrager jeg elementer af forskellige teorier, som jeg erfaringsmæssigt ved giver mulighed for at tilrettelægge et forløb med et individuelt tilsnit.

Jeg er inspireret af især empowerment, den narrative tilgang samt den løsningfokuserede metodik.


Ved et forløb hos mig er fokus lagt på, at hjælpe dig/jer til at få overblik over problemet og dernæst lave strategier for handling og løsning af problemet.


Et succesfuld forløb er, når du/I atter kan handle og vælge i livet, og derved igen opleve at have kontrollen over din/jeres hverdag.


Et forløb hos mig er ikke behandling, men en måde at få handlekraften tilbage og kunne få hensigtsmæssige strategier, der virker. De fleste vil kunne finde de rigtige løsninger, hvor min rolle i højere grad er at facilitere processen sammen med dig/jer.


Kontakt mig

Skab forandring allerede i dag - Kontakt mig endelig med eventuelle spørgsmål om, hvordan jeg kan hjælpe dig eller jer.

Biografi

Klientudtalelser

Victoria og Lars - "Lars: Det var godt at blive mødt og forstået som mand. Det gjorde, at jeg kunne være i parsamtalerne og at det er hos Mark, vi søger hjælp, hvis vi igen skal have hjælp til at tale om vores forskelligheder og finde fælles kompromiser og løsninger."  Læs mere  Læs mindre

Patrick - "Jeg fik hurtigt hjælp. Forløbet var kort og effektivt, og jeg synes, at det er dejligt at være kommet videre!"  Læs mere  Læs mindre

Sofus - "Jeg fik et godt overblik og en tydelig plan for forløbet, som gav mig tryghed i en vanskelig situation. Fik herudover håndholdt støtte."  Læs mere  Læs mindre

Jesper B - "Mark hjalp mig med at kortlægge mine problemer, så jeg kunne finde en vej ud af krisen. Jeg fik hjælp til at se helheden, hvilket hjalp mig til at træffe den rigtige beslutning. "  Læs mere  Læs mindre

Jesper S - "Jeg fik en tid med det samme. Det var utrolig vigtigt for mig, at jeg så hurtigt som muligt fik følelsen af at få hjælp."  Læs mere  Læs mindre

Sofie - "Mark ser løsninger, som jeg ikke selv havde set. Han tør at gå tæt på i sin rådgivning, hvilket gør resultatet langt større."  Læs mere  Læs mindre

Falke - "Allerede efter den indledende telefonsamtale fik jeg det bedre. Efter den samtale vidste jeg, at jeg ville få styr på mine problemer."  Læs mere  Læs mindre

Kristian K-A - "Da krisen var størst, kunne jeg altid få kontakt til Mark. Uden den enorme støtte var jeg ikke kommet igennem krisen."  Læs mere  Læs mindre

Mikkel S - "Mark giver ofte mere, end den time jeg betaler for, uden beregning. Det samlede tilbud er overordnet utrolig billigt, og jeg føler, at jeg får meget for pengene. "  Læs mere  Læs mindre

Mikkel S - "Hos Mark for man de redskaber, der gør at man hjælper sig selv på rettet spor igen."  Læs mere  Læs mindre

Kristian K-A - "Hos Mark for man de redskaber, der gør at man hjælper sig selv på rettet spor igen."  Læs mere  Læs mindre

Kristian K-A - "Ved samtaler hos Mark fra dit udviklingshus, gør Mark brug af hans whiteboard tavle, hvor er tegnes og forklares, det giver overblik, samt forståelse og det skaber ro."  Læs mere  Læs mindre

Stine Sofie - "Mark Hinchely er en fantastisk dygtig rådgiver - han formår at give en ro i maven og støtte til at finde frem til de gode valg for dig selv og din partner - selv i den meget svære krise blev der skabt ro og overblik, det gav styrken til at komme godt videre på vej."  Læs mere  Læs mindre

Anna Calleda - "Jeg fik hjælp til at huske at sætte mine grænser under en meget svær situation, hvor jeg glemte at sætte mig selv og egne behov i første række. Mark hjalp mig til at huske mig selv og at blive ved med at sætte grænser selvom det var svært. Jeg fik hjælp til at sætte fagtermer på mine oplevelser hvilket også gjorde det lettere at distancere mig fra det dårlige og på den måde blive bedre til at holde fokus på det gode. Tak Mark <3"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.