Supervision

af GoMentor

Sidst opdateret 19-8-2020

Reviewer GoMentor

Dame med et smil på læben forklarer mandlig kollega en ny ide Hvad er supervision?

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode til at forbedre det overordnede niveau inden for professioner - i dette tilfælde med fokus på mentorfunktioner, coaching og psykoterapi. Selvom den sidstnævnte gruppe har brugt supervisorer igennem noget tid nu, er det, for mentorfunktionen og coaching, et forholdsvist nyt fokusområde. Formålet er her at forbedre niveauet af disse gennem faglig sparring. Fagforeninger inden for områderne har, på tværs af Europa, indsat vilkår omkring supervision i deres etiske kodekser. Man diskuterer stadig standarderne og reguleringerne, men det bør ikke stoppe en i at undersøge mulighederne med supervisorer nærmere og lære om, hvordan de kan forbedre ens egen praksis i fremtiden.

At supervisere er ikke altid så ligetil og kan også give udfordringer, herunder:

  • Forøgelse af en professionele viden
  • Monitorering af ens professionelle udvikling
  • At lære at lytte til feedback fra klienter elle patienter og forholde sig til den
  • At praktisere effektiv kommunikation med kollegaer

Brug af supervisorer inden for privat sundhed

Konceptet bag supervision – at man får hjælp fra en erfaren mentor – har været en del af den mentale sundhedsbranche i et par årtier nu. Alligevel er det, med henblik på coaching og mentorfunktioner, først ved at blive implementeret nu. Igennem årene har det vist sig, at professionelle inden for branchen, der har kunnet træde tilbage og tale om deres job med kollegaer, har været bedre til at håndtere stress i forbindelse med jobbet. Foruden emotionel og professionel støtte, har supervision også vist sig at være en effektiv metode til at sikre ens fortsatte uddannelsesmæssige og professionelle udvikling på. Dette er de primære grunde til, at brugen af supervisorer er blevet så populært blandt terapeuter og psykologer og derfor, at coaches og mentorer begynder at tage idéen til sig.

Sådan virker supervision

De konkrete fordele vil variere fra person til person, men ifølge Alfred Kadushin, er der tre primære fordele, herunder:

Uddannelse – I bund og grund gør supervision en i stand til at forbedre ens uddannelse. En supervisor kan hjælpe, både i tilfælde hvor man ikke selv synes at man har brug for videre uddannelse, men også i tilfælde hvor man synes, man har brug for yderligere viden inden for et bestemt felt. 

Støtte – Både emotionel og praktisk støtte følger med en god supervisor, hvilket kan have en kæmpe effekt på ens professionelle udvikling, uanset om man er psykolog, terapeut eller coach.

Administrativt – Derudover medfører supervision også, at man kan tillære sig tips og teknikker, der kan bidrage til, at man opretholder en høj arbejdsstandard. 

Foruden disse tre overordnede felter, er der også andre områder, hvor en supervisor vil kunne gavne, afhængigt af den enkeltes kompetencer. 

Psykologisk træning og supervision

Med henblik på hvem der skal superviseres, kører der for tiden en del debat omkring, hvilke kvalifikationer der skal til, førend man kan kalde sig supervisor. Eksempelvis er der nogle coaches, der benytter metoder, som ikke er fulgt ud verificerede - ud fra et videnskabeligt perspektiv. Med en ordentlig supervisor kan coaches, der ikke er uddannede inden for mental sundhed, lære at bearbejde individuelle og specifikke mentale problemer, der måske vil kunne hjælpe på en klients specifikke situation. Dog er der mange coaches og mentorer, som ikke har en psykologisk baggrund, men som alligevel er i stand til at hjælpe folk.

Retningslinjerne for supervision ændrer sig

Selvom der ikke findes nogle klare regler for supervisering på nuværende tidspunkt, er der nogle professionelle inden for mental sundhed, som, i Storbritannien, påkræver en supervisor i de første år af deres praksis. Det europæiske mentoring- og coachingråd (EMCC), og andre foreninger, har indføjet supervision i deres etiske kodeks. I forhold til i hvor stort omfanget af det er nødvendigt, findes der heller ikke nogle klare regler for, men mange mener, at 1 til 10 er et fornuftigt forhold – altså for hver 10. konsultation man afholder, bør den ene være superviseret. Dette tal varierer dog kraftigt, alt efter hvem man spørger.

Hvem får gavn af supervision?

Selvom det primære fokus er at hjælpe terapeuter, coaches og mentorer, har denne metode den ekstra gevinst, at det også gavner disses klienter. Konceptet bag at blive superviseret af professionelle, inden for den mentale sundhedsbranche, har eksisteret i noget tid, men i det 21. århundrede er det blevet endnu vigtigere end før. I takt med, at man udvikler retningslinjer og reguleringer, vil de coaches, mentorer og terapeuter, der allerede anvender supervision, være sikre på, at de kan fortsætte med at udøve deres hverv – blot endnu bedre end før.

En sammenslutning af mentorer

Der er mange fordele ved ugentlig supervision, men overordnet set er der fordele for branchen generelt. Det kan bidrage med ekstra support fra mere erfarne kolleger, hvilket gavner både den udøvende og dennes klienter. Man diskuterer i øjeblikket reguleringer for et supervisor-system for coaches og mentorer, men der er i forvejen mange, som - ud fra et ønske om at ville yde den bedst mulige service over for sine patienter og klienter - i forvejen gør brug af supervisor-ordninger.

Få hjælp med Supervision

Karen Hastrup Gurli Thomassen Pernille Mikkeline Brandt Susanne Schatz

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Få hjælp med Supervision

Karen Hastrup Gurli Thomassen Pernille Mikkeline Brandt Susanne Schatz
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Supervision

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.