Psykoterapi

af GoMentor

Sidst opdateret 19-8-2020

Reviewer GoMentor

Dansk dame sidder i orange designerstol med en iPad på skødet og høretelefoner i ørene og lytter efter

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en form for samtaleterapi, der fokuserer på at hjælpe personer med psykiske problemer eller lidelser, som på en eller anden måde nedsætter ens livskvalitet. Dog kan terapiformen også anvendes til personer, der ønsker at få hjælp til personlig udvikling eller at få afklaret et eksistentielt spørgsmål. Her er den grundlæggende idé at opnå indsigt og selverkendelse i sit eget handle- og tankemønster og dermed forsøge at ændre de problematiske tilbagevendende mønstre. Hovedfokus er således at skabe dybdegående forandringer i en persons liv for at få et større selvværd, livsglæde og bedre balance i hverdagen.

Terapiretninger inden for psykoterapi

Der findes forskellige terapiretninger inden for den psykoterapeutiske metode med flere fællestræk, men hvor de store forskelle ligger i samtalens fokus:

  • Psykoanalytisk/psykodynamisk terapi (f.eks. mentaliseringsbaseret terapi) fokuserer på relationelle hændelser, både i og uden for det terapeutiske rum, samt på de følelser, som aktiveres - f.eks. i forbindelse med et skænderi eller lign.
  • Kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi fokuserer mere på, hvordan man oplever og fortolker verden - og dermed hvordan man kan ændre denne tankegang fra ofte at være selvdestruktiv til et mere positivt tankemønster. Man arbejder således med eksponering og omstrukturering af tanker, så klienten herigennem kan ændre sin adfærd.
  • Eksistentiel terapi eller humanistisk psykoterapi fokuserer på klientens forhold til eksistentielle grundvilkår, f.eks. blot det at leve samt døden, ensomhed eller frihed. Spørgsmål og overvældende tanker om ens eksistens kan i visse tilfælde nærmest lamme klienten. Derfor fokuserer terapeuten på de problemer, klienten kommer med, og arbejder aktivt med dem.
  • Systemisk eller narrativ terapi fokuserer på klientens fortælling om sig selv. Her er der fokus på selve problemet som et problem i sig selv, hvor det dermed ikke er selve klienten, der er problemet. Gennem denne form for eksternalisering kan det gøre det lettere for klienten at arbejde med problemet ved f.eks. at sige: "Det er depressionen, der taler, ikke mig".
  • Kropsterapi eller kropsorienteret psykoterapi fokuserer mere på kroppen i samtalen og de sammenhænge, der er, mellem psyken og kroppen. Den kropslige inddragelse kan både foregå i form af fysisk kontakt, men også blot ved at inddrage de kropslige forhold i samtalen.

Hvordan foregår psykoterapi?

Ofte vil man have gentagne samtaler med sin psykoterapeut, hvor man aftaler tid og sted, alt efter behov. Psykoterapeutens primære formål med terapien er at hjælpe sin klient med at få mere frihed i sit liv og dermed undgå negative tankesæt og irrationelle behov, som kan føre til psykiske lidelser, såsom stress, angst eller depression. Selve processen vil typisk forløbe som følgende:

  • Den terapeutiske alliance – kvaliteten af forholdet mellem terapeut og klient.
  • Empati – terapeutens evne til indfølende at forstå klientens oplevelser.
  • Samarbejde og enighed om målsætning – at klient og terapeut er enige om at arbejde med særlige terapeutiske metoder hen mod nogle mål, som er meningsfulde for dem begge.

Online psykoterapi hos GoMentor

Har du brug for at tale med en psykoterapeut eller en psykolog, udbyder GoMentor en bred vifte af specialiserede mentorer, som tilbyder psykoterapi i mange forskellige varianter, alt efter hvad du har behov for. Her er det både muligt at aftale fysisk fremmøde samt online terapi, eller en kombination, hvor du får mulighed for at have samtaler med din psykoterapeut, uafhængigt af hvor du befinder dig. Dette kan også være en fordel, hvis der er lang transporttid til den psykoterapeut, du netop finder rigtig for dig. Desuden er det muligt at få gruppeterapi, hvilket også fungerer online, hvor du kan dele dine tanker med personer i samme situation som dig. Nedenfor finder du listen over psykoterapeuter og psykologer, samt hvor du kan finde dem, der er tættest på dig.

Få hjælp med psykoterapi

Karen Hastrup Sanne Kirstine  Holm Michelle Poulsen Christine Grøntved
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Få hjælp med psykoterapi

Karen Hastrup Sanne Kirstine  Holm Michelle Poulsen Christine Grøntved
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Psykoterapi

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.