Herunder kan du finde svar på dine spørgsmål.
Hvis ikke, er du altid velkommen til at kontakte os.

HVORFOR BRUGER GOMENTOR BENÆVNELSEN 'MENTOR'?

Vores vision er at hjælpe mennesker til at udleve deres fulde potentiale. Vi mener, at mange mennesker verden over rummer et uforløst potentiale for en væsentligt bedre livskvalitet.

For vi ved, at mange sidder fast i en negativ situation, eksempelvis i forbindelse med traumatiske oplevelser og ubearbejdede følelser – med store negative konsekvenser for dem selv og deres omgivelser.

Vi er overbeviste om, at det uforløste potentiale kan frigives med den rigtige professionelle hjælp.

Vi er overbevidste om, at det kan lade sig gøre for alle mennesker at få det bedre!

Mentor er et begreb, der typisk anvendes om en person, der har den nødvendige viden og erfaring til at rådgive andre i at udnytte deres fulde potentiale!

Hos GoMentor har vi derfor valgt at kalde de tilknyttede psykologer, psykoterapeuter og coaches for 'mentorer'.

HVAD KOSTER DET?

Med GoMentor 24/7 får du fortrolig online-terapi og -coaching med gratis oprettelse. Vores abonnementspriser er:


GoMentor 24/7 Light, 596 kr./md. Ingen binding.

GoMentor 24/7 Basic, 796 kr./md. Ingen binding.

GoMentor 24/7 Live, 1.396 kr./md. Ingen binding.

GoMentor 24/7 Video, 1.196 kr./md. Ingen binding.

Mentorernes andre ydelser er forskellige. Du kan se de oplyste priser på den enkelte mentors profilside. Hvis priserne ikke er oplyst, er du meget velkommen til at kontakte mentoren og forespørge på prisen (det koster ikke noget at spørge).

HVORDAN SØGER JEG PÅ GOMENTOR.DK?

Fra forsiden:

Vælg det emne, du skal have hjælp til, under menupunktet 'Hvad søger du hjælp til?' eller klik på den grønne knap: FIND MENTOR

På søgesiden:

Vælg det emne, du skal have hjælp til, under menupunktet 'Hvad søger du hjælp til?' og vælg, om det skal være en online-videosamtale eller personligt fremmøde. Vælges personligt fremmøde, skal du taste, hvor langt du er villig til at køre under 'Radius' samt taste dit postnummer. Du har herudover mulighed for at klikke på 'filtrér søgning' øverst til højre, hvis du ønsker at indsnævre din søgning ved enten at klikke på dine valg i de forskellige søgeområder eller skrive dine ønsker.

Du kan eksempelvis præcisere din søgning ved hjælp af følgende parametre:

 • Uddannelse
 • Erfaringsområder
 • Om du skal kunne bruge din lægehenvisning (Tilskud og rabat)
 • Din problemstilling (Interesse- og erfaringsområde)
 • Metoder
 • Sprog
 • Køn

HVORDAN BRUGER JEG MIN HENVISNING FRA LÆGEN?

Klik ind under 'filtrér søgning' øverst til højre på søgesiden og markér feltet 'Tilskud og rabatter' og vælg 'Psykolog med lægehenvisning'.

Henvisning

Praktiserende læger kan henvise til psykologhjælp, hvis du tilhører én af nedenstående grupper

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • trafik- og ulykkesofre.
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression fra 18 år.
 • personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.  

KAN JEG BRUGE MIN SUNDHEDSFORSIKRING?

Det afhænger af den konkrete sundhedsforsikring, du har. Der er nogle, hvor du selv har frit valg og blot skal sende regningen (eller psykologen sender regningen) til forsikringsselskabet.

Og så er der andre sundhedsforsikringer, som har begrænsninger i forhold til dit frie valg af psykolog, og hvor du skal bruge den af forsikringens anviste fremgangsmåde - fx gennem Falck Healthcare.

Sundhedsforsikringer hos Skandia, Mølholm, Lærerstanden, IF Forsikring og Pensam har (da denne tekst blev skrevet) frit valg i forhold til at benytte forsikringen hos GoMentors psykologer. 

Der er sikkert også flere forsikringsselskaber, og det bedste svar får du ved at kigge på den bekræftelse, du har fået i forbindelse med anmeldelsen af skaden. I brevet kan du normalt du se, hvad du skal gøre.

HVORDAN FUNGERER ONLINE-TERAPI OG COACHING?

Online-terapi og online-coaching fungerer på samme måde som offline-terapi og offline-coaching.

Du og mentor kommunikerer blot gennem et online-medie (en sikker videoløsning tilgængelig via GoMentor-sitet).

Fordelene ved online-terapi og online-coaching synes indlysende: 

 • Du sparer tid – ingen grund til at bruge en hel eller halv fridag på en times samtale.
 • Du kan vælge den bedste mentor til netop din problemstilling – uden hensyntagen til geografi
 • Du behøver ikke at sidde og vente i et venteværelset
 • I stedet kan du sidde i trygge omgivelser, som du selv vælger 

Online-terapi via GoMentor er stabilt og sikkert:

Online-samtale platformen på GoMentor er stabil og sikker. Platformen er baseret på WebRTC, som er udviklet af Google og dokumenteret til at være blandt de meste sikre online-samtale platforme, der findes. Alle samtaler er fuldt krypterede, hvilket betyder, at sikkerheden er i top.

HVILKE TEKNISK KRAV ER DER TIL AT BRUGE VIDEOSESSION?

For at deltage i en videosession, hvad enten du er bruger eller mentor, skal du benytte enten Firefox eller Chrome browseren. Har du ikke det, kan du hente én af dem helt gratis. Begge browsere fås til både PC, Mac og Linux. 

Læs mere om download af browser her

Har du fortsat brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte GoMentor Support.

Online-terapi via GoMentor er stabilt og sikkert:

Online-samtale platformen på GoMentor er stabil og sikker. Platformen er baseret på WebRTC, som er udviklet af Google og dokumenteret til at være blandt de meste sikre online-samtale platforme, der findes. Alle samtaler er fuldt krypterede, hvilket betyder, at sikkerheden er i top.

ER MINE INDTASTEDE OPLYSNINGER OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE?

Nej

Alt personlig data gemmes på en sikker server, der er hosted bag ved firewalls og samtidig ikke kan tilgås direkte via internettet.

HVORDAN VÆLGER JEG DEN RIGTIGE MENTOR?

Der er 4 grundlæggende faktorer, vi fremhæver som gode forudsætninger for et succesfuldt samtaleforløb.

Frit valg

For det første lægger vi vægt på, at det frie valg af samtalepartner er vigtigt. Det betyder, at du skal kunne få et overblik over dine muligheder og selv vælge blandt disse.

Kemi

Den vigtigste faktor i succesfuld samtaleterapi er imidlertid, at kemien imellem dig og din mentor er god - at du har en god mavefornemmelse ift. samarbejdet. Dvs. at du føler dig mødt, forstået og respekteret på en måde, så du føler tillid og tryghed til at kunne betro dig omkring din problemstilling til mentoren.

Man kan næsten altid mærke, om kemien er god, første gang man taler sammen med et andet menneske, og ofte allerede i telefonen når man bestiller tid.

Alle GoMentors mentorer tilbyder en gratis kort forsamtale, så du kan danne dig et indtryk, inden du vælger at starte et forløb. Vi foreslår gerne, at du kontakter 2-3 mentorer og vurderer, om kemien føles rigtig.

Vi anbefaler endvidere, at du kvalificerer dit valg af mentor ved at læse nogle forskellige mentorprofiler på vores hjemmeside og på den måde indsnævrer antallet af relevante mentorer.

Vælg en mentor, som har erfaring med din problemstilling!

Når du skal vælge en mentor, kan det være en god idé at vælge én, som har en solid erfaring inden for netop det område, du søger hjælp til.

På GoMentors hjemmeside er det let at målrette din søgning, så du kun bliver præsenteret for mentorer med særlig viden om netop de problemstillinger, du ønsker hjælp til.

Succesfuld behandling virker hurtigt!

Når samtalebehandling virker, vil du mærke en lettelse ret hurtigt og typisk inden for 3-6 samtaler.

Hvis den hurtige virkning udebliver, er det vigtigt, at du taler med din mentor om det. Hvad kan gøres anderledes for at opnå bedre resultater sammen? Eller er man bedre hjulpet ved at finde en ny mentor?

HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG VIL KLAGE OVER MENTOREN?

Kundeservice er meget vigtigt for GoMentor. I en situation, hvor du er utilfreds med en session, der er faciliteret via denne hjemmeside, bedes du indsende en formel klage. Bemærk venligst, at klagen skal indgives inden for 48 timer fra sessionens afholdelse.

Eventuelle klager skal ske skriftligt via kontaktsiden på denne hjemmeside og indeholde alle detaljer nødvendige for, at GoMentor kan underbygge dine påstande om sessionen. Herunder dato, betalingsmetode og mentor-oplysninger. Du bedes også notere, om du ønsker svar pr. telefon eller e-mail.

Bemærk, at GoMentor er en teknologivirksomhed og ikke en udbyder af terapi, rådgivning, livscoaching, coaching, mentoring eller andre professionelle tjenester. Forholdet og den juridiske kontrakt for bestemmelserne i disse tjenester er mellem dig, som bruger, og den mentor, du benytter.

Du har også mulighed for at indgive en klage online til EU's ODR.

HAR DU FORTSAT BRUG FOR HJÆLP?

Ingen liste er udtømmende og bestemt heller ikke denne.

Har du brug for hjælp, der ikke er beskrevet her, er du altid velkommen til at kontakte GoMentor Support.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.