Børn og trivsel

af GoMentor

Sidst opdateret 23-9-2020

Reviewer GoMentor

Ung pige er ked af det fordi hun ikke trives i skole eller med sine venner, mens moderen ser magtesløst tilGod trivsel er vigtigt for et barns sundhed og livsglæde samt barnets udvikling. Dog er trivsel et meget diffust begreb, som gør det svært at fastsætte én måde, hvorpå man få et barn til at trives bedre. For at undersøge, hvorvidt et barn trives, er det vigtigt at høre, hvad barnet selv tænker og har behov for og herudfra observere, hvordan det individuelle barn reagerer og agerer i forskellige situationer.

Udfordringer for børns trivsel

Der kan være mange udfordringer, der sætter en stopper for et barns glæde og trivsel, hvilket både kan være påvirket af private forhold samt i institutioner, såsom vuggestue, børnehave eller skole.

 

Tegn på mistrivsel

Det kan være svært at se forskel på, hvornår et barn reelt mistrives eller blot oplever almindelige hverdagsproblemer. Der kan dog være mange forskellige tegn, der indikerer, at et barn mistrives. Derfor er det vigtigt - både som forældre, søskende, værge, pædagog eller bekendte - at lægge mærke til og evt. reagere på, hvis barnet udviser en ændret adfærd over en længere periode, herunder tegn som kommer igen og igen.

Du bør være opmærksom, hvis dit barn:

  • Mangler energi
  • Er trist
  • Er vred og irritabel
  • Er tilbagetrukket
  • Spiser mere eller mindre
  • Har mavepine
  • Har koncentrationsbesvær
  • Har søvnproblemer

Disse er tegn er blot eksempler på, hvordan et barn kan reagere, hvilket er individuelt og også afhængigt af, hvad mistrivslen skyldes. Derfor anbefaler vi, at du eller dit barn taler med en professionel, før at disse symptomer har mulighed for at udvikle sig til længerevarende psykiske lidelser og problemer i livet.

Online terapi for børn og mistrivsel

Hos GoMentor har vi en lang række tilknyttede mentorer, herunder både psykologer, psykoterapeuter og familierådgivere, som kan hjælpe dig eller dit barn med at forbedre trivslen samt forebygge mistrivsel fremover. Her er det både muligt at aftale fysisk fremmøde med samtaler og terapeutiske værktøjer, have online videosamtaler eller skrive fortroligt med din terapeut, hvor du er uafhængig af tid og sted. Online terapi og coaching foregår gennem GoMentor 24/7, hvor man kan tilmelde sig et ugentligt eller månedligt abonnement og skrive ubegrænset med sin personlige mentor. På den måde kan du få den rette hjælp, afhængigt af dine behov og ønsker, for at sikre det bedst mulige forløb mod en bedre trivsel og større livsglæde.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.