Ønsker du færre konflikter og mere nærhed med dit barn?

Skrevet d. 2-7-2022 13:02:58 af Rikke Plum - Cand. Pæd. Psyk, Coach, Mentor

Konflikter mellem børn og voksne tærer på alles kræfter, mens oplevelsen af nærhed og samhørighed giver energi og livskraft. Samtidig kan konflikter være udviklende, hvis børn og voksne lærer af dem og den vej rundt være adgangsbillet til større nærhed og samhørighed.

Med udgangspunkt i mange års erfaringer med at arbejde med anerkendende relationer mellem børn og voksne og de forestillinger og fortællinger, som kan gøre det vanskeligt for den voksne at møde børn anerkendende, kan jeg som pædagogisk psykologisk rådgiver og coach støtte dig i, hvordan du kan håndtere konflikter med dit barn på en måde, der er udviklende for jer alle og som skaber en oplevelse af nærhed og samhørighed med dit barn.


Forældre og andre primære omsorgspersoner oplever typisk, at de via samtaler med mig får:'

• En helhedsforståelse af deres og barnets problematik

• Et trygt rum, hvor de får oplevelsen at kunne dele deres frustrationer og bekymringer i relation til der barns trivsel og udvikling

• Nye og alternative perspektiver på deres og barnets situation

• Øget forståelse af de mekanismer som udfordrer dem, og af hvordan de komme ud af fastlåste mønstre og situationer med deres barn

• Helt konkrete råd og eksempler

• Øget ro og overblik

• Mindre afmagt og mere energi


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.