Omsorgssvigt (børn)

af GoMentor

Sidst opdateret 23-9-2020

Reviewer GoMentor

Lille pige oplever omsorgsvigt og skal i en tidlig alder trøste sin mor og påtage sig en anden rolle end barn, tiltrods for at hun selv mangler omsorg

Omsorgssvigt kan være mishandling?

En form for mishandling, som er endnu sværere at identificere og endda definere, er det mere almindelige omsorgssvigt. Typisk defineres det som en forælder eller værges manglende evne til at beskytte et barns følelsesmæssige og fysiske helbred, eller forsømmelse af samme, men selve begrebet er relativ vagt. Grundet de varierende grader af alvorlighed, kan omsorgssvigt være svært at opfatte som en reel trussel, selvom det i virkeligheden kan være et alvorligt og skadende problem i barnets liv. De fleste sager, der meldes til de sociale myndigheder, knytter sig til denne form for svigt, hvad enten denne er bevidst eller ubevidst. Uden ordentlig indgriben, kan det være med til at nedbryde et barns fysiske og psykiske helbred.

Former for omsorgssvigt (Børn)

Da denne form for svigt er et så generelt begreb, deler man det normalt ind i mindre, mere konkrete former. Fysisk omsorgssvigt dækker over, at barnet ikke får tilstrækkeligt husly, mad og tøj til at leve et sundt liv. Psykisk omsorgssvigt dækker over en manglende evne til at give den følelsesmæssige støtte, som så mange børn er afhængige af for at kunne vokse mentalt. Medicinsk omsorgssvigt er den manglende evne til at sørge for, at et barn får medicinsk behandling, når det er sygt. Uddannelsesmæssig omsorgssvigt findes i familier, hvor forældrene ikke sørger for, at deres barn kommer i skole. En manglende evne til at føre opsyn med sit barn eller at lade det optræde i usikre miljøer, er desuden en anden form.

De typiske tegn er:

  • Ens fysiske behov som mad, husly og tøj bliver ikke opfyldt
  • Ens følelsesmæssige behov bliver ikke opfyldt – kronisk indifference eller uvidenhed
  • Ens medicinske behov bliver ikke varetaget
  • Manglende ressourcer i forhold til uddannelse
  • Manglende opsyn i forhold til sikkerhed
 

 

Omsorgssvigt bliver alt for ofte afvist, under henvisning til, at vi alle har forskellige husregler og driver vores hjem på forskellige måder. Der er en hårfin grænse imellem blot at være uenig om, hvordan man skal leve i sin familie, og på den anden side at være sikker på, at svigten finder sted. Uheldigvis kan det medføre risici for de pågældende børn og få negativ indflydelse på deres skolegang, opvækst og psykiske helbred på lang sigt. Hvis ikke et barn får den nødvendige ballast hjemmefra, både i form af mad og husly samt følelsesmæssig opmærksomhed, kan deres liv faktisk være i fare, også selvom forældrene eller værgen ikke bevidst ønsker at skade barnet.

Sådan håndterer man omsorgssvigt (Børn)

At opleve denne form for svigt er et følsomt og kompliceret emne. Her hos GoMentor mener vi, at det ikke er noget, man bør tage for let på. Vores tilknyttede eksperter kan hjælpe dig med at sortere i det følelsesmæssige kaos, der er forbundet med omsorgssvigt, og hjælpe dig til bedre at forstå de tilhørende risici og advarselstegn. Med denne viden håber vi, at man via GoMentor.dk kan få hjælp til sig selv og sin familie, så man bedst muligt kan håndtere situationer, der måtte opstå i fremtiden. Her kan det muligt både at få individuel terapi og familieterapi, alt efter baggrunden for omsorgssvigten, hvilket både kan foregå ved personligt fremmøde eller online terapi.

Børnemishandling

En af de hårdeste former for mishandling er børnemishandling – bevidste dårlige behandlinger eller undladelser, der kan volde et barn skade. Som alle andre former for mishandling, kan det kategoriseres ind i underkategorier, herunder mest overordnet fysisk, psykisk og seksuel mishandling. Fælles for alle kategorier er, at de påfører barnet skade eller risiko for skade på både kort og lang sigt.

Sådan opdager man børnemishandling

Det kan nogle gange være svært for udefrakommende at vide, hvorvidt et barn bliver mishandlet i hjemmet. Fysisk mishandling er ofte den nemmeste at få øje på, da barnet således får uforklarlige mærker på kroppen. Generelt er børn ikke særligt gode til at lyve, så hvis man beder dem om at forklare, hvorfor de har mærker på kroppen, og efterfølgende spørger forældrene om det samme, vil man ofte nemt kunne finde ud af, om der er grund til bekymring. I tilfælde med psykisk og seksuel mishandling, er tegnene noget mere diskrete. Børn har, fra naturens side, svært ved at håndtere det følelsesmæssige kaos, der opstår i forbindelse med mishandling. Derfor vil de ofte reagere ved enten at være meget udadvendt eller trække sig ind i sig selv og blive depressive. Hvis man kender et barn, der går igennem en dramatisk adfærdsændring, bør man være opmærksom i forhold til, om der opstår andre tegn på mishandling.

De typiske tegn på at et barn bliver mishandlet er:

  • Frygt for en forælder eller en specifik person
  • En overdrevet følelse af skyld eller skam
  • Gentagne fysiske skader
  • Depression eller ekstem angst
  • Selvværdsproblemer

Der er mange potentielle fysiske og psykiske følgevirkninger af børnemishandling. Fysisk mishandling kan føre til faktiske skader, nogle gange hjernerystelser, brækkede knogler og i værste fald døden. Ofre for seksuel mishandling vil ofte blive depressive eller udvise tegn på ekstrem angst og post-traumatisk stress syndrom. På lang sigt kan der også opstå risiko for misbrug, da de kan finde på at bruge stoffer til at dulme traumerne. Psykisk mishandling kan, eftersom det er det sværeste at definere, også være det sværeste at forudsige konsekvenserne af. Ofre for psykisk mishandling kan udvikle aggressionsproblemer og voldsomme selvværdsproblemer.

Sådan håndterer man børnemishandling

Her hos GoMentor forstår vi, at børnemishandling er et komplekst problem, der kan have adskillige konsekvenser, som kan påvirke familier negativt - men der findes hjælp! Vores tilknyttede specialister kan hjælpe din familie igennem denne svære proces, både med hensyn til følgevirkninger af børnemishandling, men også med hensyn til selve årsagen til mishandlingen. Vores online ressourcer kan hjælpe dig til at guide dit barn igennem psykiatriske problemer, som måtte opstå, som følge af mishandling, og hjælpe barnet til at forstå, at det ikke er deres egen skyld. Her tilbyder vores tilknyttede mentorer både personlige samtaler med barnet eller familieterapi, hvis børnemishandlingen ikke er forårsaget af forældrene. Det er både muligt at få personlige samtaler, hvor I mødes fysisk, eller få online terapi, som gør det lettere for jer at komme i kontakt med den psykolog eller psykoterapeut, I føler jer mest trygge ved.

 

Få hjælp til omsorgssvigt (børn)

Inge Merete Søndergaard Susanne Schatz Michelle Poulsen Charlotte Friborg Due
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.