Dissociative lidelser

af GoMentor

Sidst opdateret 23-9-2020

Reviewer GoMentor

Kvinde med dissociativ lidelse kan ikke stoppe med at flygte fra virkeligheden og det ansvar der følger med, grundet et ubearbejdet trauma

Hvad er dissociative lidelse?

Dissociative lidelser har at gøre med en ufrivillig og usund flugt fra virkeligheden. Selvom det kan være rart at få en pause fra sine tanker ved at læse en bog, se en film eller spille et computerspil, så er der nogle mennesker, der ikke kan trække en grænse. Det menes, at især psykiske tilstande, såsom traumer, er med til at forårsage lidelserne. Der er en række underkategorier, alle med svagt varierende symptomer og alle med risici, der bør undgås.

Forskellige former for dissociative lidelser

Disse er de overordnede former, der alle er psykisk betingede:

 • Dissociativ amnesi – dette hukommelsestab er forårsaget af en persons fortrængning af en traumatisk hændelse. Før i tiden blev dette kaldet psykogenisk amnesi.
 • Dissociativ fugue - et eller flere uforventede ophold væk fra hjemmet, hvor personen ikke kan huske noget af eller hele sin fortid og sin identitet. 
 • Dissociativ stupor – dette er tab af evnen til at bevæge sig og vise en reaktion på ekstern stimuli, hvor hovedårsagen ikke er depression eller anden psykisk årsag. 
 • Dissociativ identitetslidelse – tidligere kendt som personlighedsforstyrrelse. En forstyrrelse i identiteten, hvorved der opstår to eller flere identiteter i en person og påvirker vedkommendes adfærd.  
 • Depersonalisations-derealisations syndrom – en person som ikke har evnen til eller fejler i at opfatte virkeligheden om sig selv og sine omgivelser. Kroppen føles uvirkelig, og nogle føler ligefrem, at de befinder sig uden for deres krop.
 • Uspecificeret dissociativ lidelse – denne diagnose stilles, når der er symptomer fra to eller flere af ovenstående lidelser, men hvor en årsag ikke kan defineres.

Eksperter mener, at mennesker med dissociative lidelser har haft en meget traumatisk barndom, muligvis med fysisk, psykisk eller seksuelt misbrug. Da børns identitet dannes, mens de er ganske unge, er det nemmere for dem at flygte fra minderne og smerterne fra en traumatisk situation ved at "træde ud af sig selv". På denne måde kan de takle stressende situationer resten af livet, selvom dette også forårsager problemer for dem.

 

 

Typiske symptomer på dissociative lidelser 

Symptomer på dissociative lidelser kan variere alt efter hvilken type lidelse, der er diagnosticeret. Der er dog generelt tale om problemer med hukommelse, identitet eller psykisk kontrol over kroppen. Der er også en lang række andre følelsesmæssige og psykiske problemer, der kan dukke op i denne forbindelse. Disse kan bl.a. være angst, forvirring, depression og dermed alle negative faktorer forbundet hermed.

 • Problemer med hukommelsen
 • Manglende virkelighedsfornemmelse
 • Identitetsproblemer
 • Manglende evne til at registrere smerte
 • Lammelser

Dissociativ amnesi

Når nogle udsættes for en meget traumatisk oplevelse, vil de være tilbøjelige til at fortrænge minder om begivenheden, samt minder der er relaterede hertil. Der er således tale om en bevidst fortrængning af minder, der relaterer sig til den traumatiske eller ekstremt stressende begivenhed, såsom misbrug af en eller anden art – fysisk, mentalt eller seksuelt – der medfører, at et barn udelukker disse erindringer. Det er dog forskelligt fra barn til barn, hvor stor en del af hukommelsen man blokerer, men det vil typisk relatere sig til det misbrug, barnet har været udsat for. Idet børn stadig er under udvikling, kan en sådan fortrængning føre til andre mentale og sociale problemer. Dette adskiller sig fra andre typer amnesi ved, at årsagen primært er psykologisk. Det skyldes altså ikke en skade på hjernen. Selvom det typisk observeres hos børn, kan det også forekomme hos voksne. En pludselig forekomst af hukommelsesproblemer kan være en indikation på, at der er tale om dissociativ amnesi. Hvis denne diagnose stilles, kan online terapi via GoMentor.dk hjælpe. Dissociativ amnesi kan forårsage mange problemer i ens liv, hvis ikke det behandles. Derfor er det så vigtigt, man forstår årsagerne bag.

Symptomer på dissociativ amnesi 

Det primære symptom på denne lidelse er pludseligt fremkomne hukommelsesproblemer, herunder problemer med at huske personlige informationer. Dette pludselige hukommelsestab kan også føre til angst, forvirring og desuden depression. Hvis symptomerne opstår, er det vigtigt, man får stillet en diagnose. Det er vigtigt for helingsprocessen, at man forholder sig til det foregåede misbrug, ligesom bearbejdelse af symptomerne på dissociativ amnesi er afgørende for, at man undgår følgevirkninger.

 • Manglende evne til at huske tidligere oplevelser
 • Manglende evne til at huske personlig information
 • Forvirring
 • Ængstelighed
 • Depression

Dissociativ fugue

Selvom det kan synes urealistisk, er der nogle, der forlader deres hjem uden videre, og måske rejser store distancer og antager nye identiteter, fuldstændigt uopmærksomme på deres gamle liv. Dette kan stå på i forskelligt tidsmæssigt omfang fra person til person, men de fleste begynder ultimativt at huske deres tidligere liv, hvilket kan føre til voldsom forvirring. De præcise årsager til dissociativ fugue kendes ikke, men mange mener, at det relaterer sig til en traumatisk begivenhed eller et for højt stressniveau. Graden af det misbrug eller den psykiske belastning, der har forårsaget den, spiller dermed en stor rolle i forhold til de symptomer og risici, der opstår. Uanset årsagen, bør man søge behandling, hvis symptomerne opstår, grundet de hermed forbundne farer. 

Symptomer på dissociative fugue

Et af symptomerne på dissociativ fugue er, at det opstår pludselig, og at symptomerne er reelle og ikke forfalskede. Flytning og påtagelsen af en ny identitet, uden at man kan huske fortiden, er den primære indikator på dissociativ fugue. Nogle personer fortsætter med deres nye liv igennem noget tid, men vil i sidste ende begynde at huske deres gamle liv. Som man kan forestille sig, kan dette forårsage en hel del forvirring.

 • Pludselig flytning
 • Hukommelsestab
 • Påtagelse af ny identitet
 • Huske gammel identitet, som forsager forvirring 

Dissociativ identitetslidelse

Dissociativ identitetslidelse er, når man udviser to eller flere separate identiteter - man skifter fra den ene personlighed til den anden. I de fleste tilfælde, kan disse identiteter have en hvilken som helst alder og køn, og det vil typisk være meget særprægede personligheder, gestikulationer og måder at tale på. Nogle kan endda have personligheder, der er dyr. Dette kan være en meget kompleks lidelse, der manifesterer sig på mærkelige og bizarre måder.

Der er fire årsager, som man mener er de primære til, at man udvikler denne lidelse. For nogle er det en medfødt evne til at føle sig frakoblet fra verden. For andre kan en barndom med gentagne tilfælde af fysisk og seksuelt misbrug øge risikoen for udviklingen af denne lidelse. Foruden disse årsager kan forhold, som manglende omsorg fra en voksen eller opvækst i et miljø blandt andre med mentale problemer, også have indflydelse på, om den opstår eller ej. Der er således en del faktorer, der kan spille ind på, om man udvikler denne lidelse eller ej.

Symptomer på dissociativ identitetslidelse

Det primære symptom er tilstedeværelsen af to eller flere separate identiteter hos en person. Nogle gange kan det forekomme, som om man simulerer en anden personlighed – og dette vil nogle gange også være tilfældet – men der er nogle små indikatorer der kan afsløre, om det er rent skuespil, eller der rent faktisk er tale om en dissociativ identitetslidelse. For det første, vil der typisk også udvises andre adfærds- og følelsesmæssige problemer i forbindelse med en identitetslidelse. Der er også andre indikationer på, at denne lidelse kan være et faktisk problem. Det vigtige er, at man husker at søge behandling, hvis symptomerne opstår, så man undgår, at problemerne bliver værre.

Dissociativ stupor

Der findes forskellige former for stupor, men dissociativ stupor er forholdsvis sjælden. Alligevel kan symptomerne være svære at have med at gøre. Typisk vil personer med denne lidelse ikke kunne bevæge sig eller føle udvendig smerte, men de hverken sover eller er bevidstløse. Dette kan være en ganske skræmmende oplevelse. Tab af sanser kan være svært at have med at gøre og kan føre til andre mentale lidelser. Selvom terapi måske ikke gavner under et egentlig anfald af stupor, er det vigtigt med rådgivning, så man kan lære at håndtere de følelsesmæssige bivirkninger, der kan følge, når man "vågner op" igen.

Andre former for stupor relaterer sig til mentale lidelser, såsom depression eller problemer med hjernens kemiske balancer, men man mener, at dissociativ stupor primært forårsages af stress eller eksterne faktorer, eksempelvis en traumatisk begivenhed. Man kender til mindst et tilfælde, hvor det var forårsaget af bedøvelse i forbindelse med en operation. Den specifikke årsag til denne type stupor har det med at variere fra person til person, men der er en alvorlig risiko for, at det kan føre til andre mentale problemer efter en sådan episode.

Symptomer på dissociative stupor

Et af de største særpræg ved symptomerne på denne type stupor er, at den lidende ikke sover eller er bevidstløs. Selvom de ikke vil være i stand til at bevæge sig eller tale, vil de stadig være opmærksomme på, hvad der foregår omkring dem. Sløret syn og en prikkende fornemmelse er også to tegn, der typisk forekommer hos folk, der oplever dissociativ stupor. Disse symptomer kan være skræmmende at have med at gøre.

 • Tab af følelser
 • Tab af sensitivitet ved smerte
 • Prikkende fornemmelse
 • Sløret syn
 • Delvis eller fuld lammelse
 • Upåvirket af ydre stimulation
 • Manglen på tale

Uspecificeret dissociativ lidelse

Når symptomerne på fra forskellige dissociative lidelser er til stede, og man ikke kan konkretisere nærmere, vil det typisk diagnosticeres som en uspecificeret dissociativ lidelse. De faktiske symptomer vil være de samme som symptomerne fra to eller flere af de øvrige dissociative lidelser. Denne lidelse kan være svær at diagnosticere og behandle, men det er derfor, vi har udarbejdet en platform for online behandling her hos GoMentor. Vi har tilknyttet terapeuter, der er specialiserede inden for alle former for dissociative lidelser, også selvom lidelsens karakter ikke kan specificeres. Når man mister koblingen til virkeligheden, kan det være en skræmmende oplevelse - især hvis årsagen ikke kendes.

Det, at lidelsen ikke kan kategoriseres under de øvrige dissociative lidelser, gør det endnu sværere at fastlægge årsagen. Når det er sagt, er traumer og misbrug to af de mest almindelige årsager til sådanne lidelser. Misbrug i barndommenpsykisk, fysisk eller seksuelt – kan have en permanent effekt på et barns liv og forårsager dissociative problemer i voksenlivet. Nogle menes at være mere tilbøjelige til at udvikle disse lidelser grundet deres gener, men det er typisk kombinationen af flere faktorer, der forårsager dem.

Symptomer på uspecificeret dissociativ lidelse

De præcise symptomer på en uspecificeret dissociativ lidelse varierer fra person til person, grundet denne lidelses uspecificerede natur, men der er dog nogle tegn, der vil kunne antyde, at der foreligger et problem. For mange vil det være hukommelsesproblemer og en manglende evne til at adskille virkelighed fra fantasi. Der kan desuden opstå problemer med identitet.

 • Humørsvingninger
 • Stofmisbrug
 • Flere identiteter
 • Upåvirket af ydre stimulation
 • Mangel på tale
 • Hukomelsesbesvær
 • Forvirring
 • Angst
 • Depression

Depersonalisations-derealisations syndrom

Når et barn oplever voldsomt emotionelt misbrug i forbindelse med sin opvækst, kan det føre til depersonalisations-derealisations syndrom senere i livet. De kan have svært ved at forstå virkeligheden, eftersom de praktiserer undvigemanøvrer, som de har tilegnet sig for at undvige det misbrug, de har været udsat for. Selvom børnemishandling menes at være den primære årsag til depersonalisations-derealisations syndrom, er der også mange, der mener, der er et arveligt element. Uanset den specifikke årsag, kan online terapi via GoMentor.dk hjælpe med alle aspekter af depersonalisations-derealisations syndrom. Ingen bør stå alene med dette problem. Hvis ikke det behandles, kan denne lidelse forårsage problemer på arbejdet, med parforhold og kan også have negativ indflydelse på andre aspekter i ens liv. 

Symptomer på depersonalisations-derealisations syndrom

Hvis man pludselig oplever problemer med at forholde sig til virkeligheden, er der risiko for, at man lider af depersonalisations-derealisations syndrom. Et andet tegn man bør holde øje med er, hvis ens følelser virker ligegyldige på en. Mange fortæller, at de føler det, som om de ikke er i deres egen krop. Andre fysiske og psykiske symptomer kan også fremkomme, hvilket gør dette til en svær lidelse at have med at gøre. Uden behandling, er der en lang række risici, som kunne opstå som følge af denne lidelse, både på kort og lang sigt.

 • Følelsesløshed
 • Forandringer ved visuel opfattelse
 • Ændret opfattelse af personers kroppe 

Behandling af dissociative lidelser

Da dissociative lidelser er yderst alvorlige og typisk forårsages af tidligere traumatiske eller stressende oplevelser, som man ikke kan ændre på, er det meget vigtigt, at behandlingsmetoden indebærer psykoterapi. Her hos GoMentor kan du få online terapi og rådgivning fra professionelle terapeuter med speciale i dissociative lidelser. Denne kombination kan hjælpe mennesker, der er ramt af dissociative lidelser, med at komme videre i livet. Psykoterapi, herunder kognitiv terapi (kognitiv adfærdsterapi), er dermed en effektiv hjælp til dig, hvis du lider af en eller anden form for dissociativ lidelse. Vores tilknyttede psykoterapeuter og andre mentorer, der udfører psykoterapi, har et stort fokus på at hjælpe dig med at komme igennem dine lidelser, så du kan genskabe et liv, du ønsker. Ønsker du at mødes personligt og få individuel terapi, er dette muligt, efter aftale med den mentor, du ønsker. Derudover er det muligt at få online terapi via GoMentor.dk, så du kan få hjælp, uanset hvor og hvornår.

Få hjælp til dissociative lidelser

Michelle Poulsen Inge Merete Søndergaard Susanne Schatz Kirsten Alstrøm
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.