Omsorgssvigt (ældre)

af GoMentor

Sidst opdateret 23-9-2020

Reviewer GoMentor

Ældre kvinder oplever omsorgsvigt fra sine venner og familie og føler sig ensom i sin tilværelse

Ældre er ekstra udsat for omsorgssvigt

Naturens gang dikterer, at det, i takt med man bliver ældre, bliver sværere og sværere at tage vare på sig selv. Ældre bliver således ofte afhængige af andre til at tage vare på sig, hvad end det er familie, venner eller uddannet personale. Dette kan være en gensidigt givende proces for nogle, men i andre tilfælde kan det blive opslugt af omsorgssvigt, hvor en omsorgsperson forsømmer deres pligt til at tage vare på den ældre på en ordentlig måde eller har en manglende evne til at opfylde offerets grundlæggende behov. Denne form for svigt kan være skadelig, både følelsesmæssigt og fysisk.

Sådan opdager man omsorgssvigt (ældre)

Som, med alle andre former for omsorgssvigt, kan dette være svært at identificere, der ikke er mange synlige tegn. Har man mistanke om, at omsorgssvigt, over for en ældre person, finder sted, bør man holde øje med, om vedkommende lader til at få tilstrækkelig næring, er ordentligt klædt på eller lever i rene og sunde omgivelser. Vær sikker på, at vedkommende virker velsoigneret og til at få tilstrækkelig omsorg, og at deres medicin administreres tilfredsstillende. På et følelesesmæssigt plan, vil ældre, der er udsatte for psykisk omsorgssvigt, kunne risikere depression, angst eller tilbagetrukkethed fra social kontakt. Man skal også være opmærksom på, at ældre i nogen grad kan udsætte sig selv for omsorgssvigten – altså at de ikke kan tage vare på sig selv – og i disse tilfælde bør man sørge for, at den ældre får den fornødne hjælp.

De hyppige tegn, på der er tale om svigt hos ældre, er:

 • Voldsomme vægttab eller overordnet fejlernæring
 • Ofte urenhed og sjuskede bad
 • Medicin tilbageholdes eller doseres i de forkerte mængder
 • Depression, angst og tilbagetrukkethed fra sociale situationer
 

Omsorgssvigt hos ældre er en hårfin balance imellem det, der i første omgang kan fremstå som simple forglemmelser eller undladelser af grundlæggende pleje. Når det først har taget fart, bliver det alt for nemt ikke at orke at bade den ældre i ens pleje dagligt, og så gør man det i stedet måske kun én gang om ugen. En sådan adfærd eskalerer let, og bliver værre over tid, og kan faktisk ende ud i alvorlig fysisk eller emotionel skade. I alvorlige tilfælde har denne form for svigt hos ældre ført til dødsfald, fordi den ældres grundlæggende behov simpelthen ikke er blevet mødt.

Sådan håndterer man omsorgssvigt (ældre)

Her hos GoMentor forstår vi, at omsorgssvigt hos ældre er svært at identificere og endda endnu sværere at håndtere. De online redskaber, du finder her på siden, kan give dig og din familie den vejledning, I har brug for, for at finde ud af, hvordan man bedst muligt møder den ældre i jeres plejes behov. Hvis man forsømmer en ældre, kan vores tilknyttede specialister rådgive i, hvordan man effektivt får vendt situationen. Her kan du eller I tale med en professionel psykolog eller psykoterapeut, som kan hjælpe med at sikre, I håndterer denne svigt bedst muligt, og sørge for, at den ikke finder sted igen. Det kan både ske ved en personlig samtale eller ved familieterapi, alt efter behov og omfang af situationen.

Ældremishandling

Ældremishandling er et stigende problem i nutidens samfund og dækker over dårlig behandling eller påføring af skade på ældre. WHO definerer ældremishandling som en eller flere handlinger, der opstår i et forhold, hvor der er en forventning om tillid, og hvor der påføres skade eller sorg mod den ældre. Det, at man fokuserer på tillidsforholdet, betyder, at ældremishandling ofte bliver begået af familie eller plejere, hvilket kan gøre det svært for den udsatte at stole på nogen. Ældremishandling ses verden over og manifesterer sig forskelligt i forskellige kulturer og sammenhænge. Det er dog altid udtryk for en magtkamp, der kan medføre skade på den ældres velbefindende.

Former for ældremishandling

Som, med alle andre former for misbrug, kan ældremishandling vise sig i forskellige afskygninger og alvorlighedsgrader. Først og fremmest er der fysisk mishandling, som kan omfatte slag, fiksering, spark eller endda bevidst fejldosering af medicin. Psykisk mishandling er som regel indgydelse af frygt eller ydmygelse af personen. Ofte vil mishandleren finde noget, der har stor værdi for den ældre, og bruge det til at opnå det, de ønsker fra personen. Der findes også økonomisk mishandling, når man har med ældre at gøre, hvor mishandleren udnytter den ældres likvider for egen vindings skyld. Seksuel mishandling og svigt findes også i relation til ældre. Der findes også andre former for mishandling, der defineres som særligt relaterede til ældremishandling, herunder udnyttelse af rettigheder (hvor mishandleren fornægter den ældre rettigheder) og opgivelse (hvor man efterlade en ældre, som har brug for pleje, uden pleje længe nok til, at det kan forvold den ældre skade).

De hyppige tegn, på der tale om mishandling af ældre, er:

 • Depression eller tilbagetrukkethed fra sociale kontekster
 • Søvnløshed
 • Frygt for at tage sine egne beslutninger
 • Manglende penge
 • Gentagne tilfælde af fysiske skader
 • Forsøg på at flygte fra situationen
 • Man har ikke lyst til at tage til lægen

Selvom den ældre måske er i stand til at gøre opmærksom på den mishandling, der finder sted, er der mange, der ikke vil være tilbøjelige til at gøre dette af en række komplekse, følelsesmæssige og mentale årsager. Hvis mishandlingen varer ved, er der rigelige risici forbundet hermed. I værste tilfælde kan det medføre døden for den mishandlede. Ældre, som er blevet mishandlet, kan risikere at blive deprimerede og tilbagetrukkede samt blive bange for at træffe beslutninger på egen hånd. I det hele taget kan ældremishandling medføre voldsom skade på ens overordnede velbefindende og psykiske helbred.

Sådan håndterer man ældremishandling

Her hos GoMentor anerkender vi individets ret til - uanset om man er gammel eller ung – at leve et liv uden frygt og smerte. Vores tilknyttede specialister kan hjælpe dig til at opdage, om ældremishandling finder sted, og hvordan man komme uden om problemet, inden det bliver en reel fare for ofrets liv. Grundet ældremishandlings meget personlige karakter, er det vigtigt, man husker, at det kan have en negativ indflydelse på alle i familien, og at det, uden den fornødne opmærksomhed, kan skabe langsigtet skade på familien som helhed. Her kan du eller I tale med en professionel psykolog eller psykoterapeut, som kan hjælpe med at sikre, I håndterer denne mishandling bedst muligt, og sørge for, at den ikke finder sted igen. Det kan både ske ved en personlig samtale eller ved familieterapi, alt efter behov og omfang af situationen. Her er det desuden muligt at få online terapi, hvis I ikke har mulighed for at komme til den pågældende mentor eller ikke ønsker personligt fremmøde.

Få hjælp til omsorgssvigt (ældre)

Susanne Schatz Inge Merete Søndergaard Michelle Poulsen Iben Bøgeholm Folkmann
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.