Vold i hjemmet

af GoMentor

Sidst opdateret 21-9-2020

Reviewer GoMentor

Pige sidder foroverbøjet på fliserne på et toilet med lukket kropsprog efter at have udsat for voldeligt overgreb i hjemmet

Hvornår forekommer vold i hjemmet?

Vold i hjemmet kan både være psykisk eller fysisk, herunder overgreb og mishandling, som foregår inden for hjemmets rammer. Det kan defineres som en mishandlende adfærd, udøvet af en eller begge parter i en familie eller samboende. Det er mest almindeligt, at denne form for vold foregår imellem seksuelle partnere, hvad enten disse er gift, kærester eller blot bor sammen. Det kan også være vold mod børn, venner eller andre familiemedlemmer. Mange steder i verden er dette slet ikke en forbrydelse, men bliver i stedet anset som et privat anliggende. Vold i hjemmet kan dog have alvorlige og vidtrækkende fysiske og psykiske følgevirkninger, hvis det ikke forebygges. Derfor er det vigtigt at reagere, så snart man opdager, det finder sted, uanset om man selv er en del af det, er pårørende eller en nabo.

Sådan opdager man vold i hjemmet

Som, med alle andre former for mishandling, kan vold i hjemmet variere i alvorlighedsgrad og type. De fleste kender til den fysiske manifestation af vold i hjemmet, men andre former involverer også følelsesmæssig eller seksuel mishandling. Stalking og intimidering kan være andre former, hvor mishandleren får sit offer til at leve i konstant frygt for at blive forfulgt eller straffet for en eller anden handling, som, i mishandlerens øjne, er kriminel. Økonomisk berøvelse er et andet tegn, som kan medføre, at offeret føler sig alene og isoleret og ikke har anden mulighed end at forblive i den negative situation.

De typiske tegn på, at der foregår en form for vold i hjemmet, er:

  • Gentagne tilfælde af fysiske skader
  • Frygt for bestemte personer, og hvad de end måtte kunne finde på
  • Man bliver forfulgt
  • Man bliver tvunget til at gøre ting, man ikke ønsker
  • Depression og post-traumatisk stress syndrom
 

Ved næsten alle tilfælde af vold i hjemmet, udøver den ene part uretmæssig magt og kontrol over den anden. Dette konstante kontrolbehov kan resultere i utilregnelig og farlig adfærd, som kan presse offeret til et liv fuldt med frygt og angst. Her vil et offer nemt føle sig låst i situationen og vil ofte afskære sig fra venner og familie samt undgå muligheder for at gøre noget ved situationen rent økonomisk. Depression og post-traumatisk stress syndrom er almindelige følelsesmæssige konsekvenser af vold i hjemmet. I tilfælde, hvor fysisk vold finder sted, kan det medføre voldsomme skader og endda død i ekstreme tilfælde.

Sådan håndterer man vold i hjemmet

At blive udsat for seksuelle overgreb eller misbrug af en, man bor sammen med og dermed har nær, er det en kompliceret og sørgelig situation at finde sig selv eller en bekendt i. Her hos GoMentor forstår vi de følelsesmæssige kompleksiteter, som de fleste ofre for vold i hjemmet står overfor. Hvad end man er sluppet ud af et forhold, hvor der forekommer voldelig adfærd, og man prøver på at sortere i de efterfølgende følelser, eller at man blot prøver at hjælpe en bekendt, der befinder sig i et sådant forhold, kan vores tilknyttede mentorer hjælpe dig. Her kan du få hjælp og vejledning til at komme igennem situationen, så alle parter kan komme videre med sit liv bedst muligt. Find en mentor på listen nedenfor eller søg mere specifikt til højre på siden under 'Find ekspert'. Her har du mulighed for at mødes personligt med en psykolog eller en psykoterapeut, som har erfaring og viden om vold i hjemmet. De har fokus på bedst muligt at hjælpe dig med din problemstilling, hvor du desuden også har mulighed for at få online terapi, hvis du ikke har lyst til eller mulighed for et fysisk fremmøde.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.