Om traumer og historiefortælling i narrativ psykoterapi. Lær at leve et lykkeligere liv.

Skrevet d. 10-11-2021 16:38:52 af Rikke Thue Schick-Hansen - Psykoterapeut, Supervisor, Parterapeut, Stressterapeut, Mentor, Traumeterapeut, Familieterapeut/-rådgiver

Om hvordan traumer og historiefortælling hænger sammen. 


Lær at leve et lykkeligt liv - skab en hel fortælling/en tyk fortælling om dit liv. 


Der er forskellige bud på hvad lykken er, og hvad der skaber et lykkeligt liv.


Hvad vil det sige for dig at være ulykkelig? Hvad forstår du omvendt ved begrebet lykke? Hvad vil det sige at være lykkelig for dig? Kan lykken afhænge af, om du oplever en mening med livet og om du har mange forskellige historier at trække på?


Negative selvopfyldende profetier...


Når du ved, hvad der er kendetegnet ved et lykkeligt liv, må du også vide hvad der kendetegnet ved et ulykkeligt liv, vil nogen mene. Hvad er det modsatte af et lykkeligt liv for dig?


I narrativ terapi er der principper og antagelser om, hvad der er et problemfyldt liv. Et problemfyldt liv er et liv, hvor du udelader erfaringer fra din bevidsthed. Problemfyldte historier er historier, der udelader erfaringer om en selv og om andre og om det som skete. En traumatisk hændelse eller en dårlig oplevelse (en tynd fortælling/en halv fortælling) kan danne et negativt selvbillede om dig selv, f.eks.: ”Jeg er uduelige”, ”jeg er ikke noget værd” osv., som kan gå hen og blive til en selvopfyldende profeti, da du lever efter og kun kan få ”øje” på begivenheder, der bekræfter dig i dit negative selvbillede og i de negative fortolkninger. Hvis du kun kan få øje på de begivenheder, hvor du bliver bekræftet i dit negative selvbillede overser du alle de begivenheder, hvor du faktisk lykkedes med det du foretrækker. Hvor du er den du foretrækker at være, og hvor du lever dit liv i overensstemmelse med dine foretrukne værdier. Det du tror på om dig selv og om andre, kan blive til din virkelighed i effekterne af det, som sker i dit liv.


Negative selvopfyldende profetier om den anden….


Når du, eller I som par eller familie, er fanget i en konflikt, danner I dominerende problemfortællinger om den anden part, eller de andre parter, og de danner problem-fortællinger om dig. I de fortællinger, udelader I erfaringer om den anden og om jer selv, og I udelader derfor erfaringer og handlinger, som modsiger den dominerende problemfortælling. Derfor er det vigtigt at arbejde med dine og andres negative selvbilleder, da det kan blive til selvopfyldende profetier. I narrativ terapi arbejder I med at genforfatte og fortolke jeres liv på ny.


Lær at leve et lykkeligere liv…


Det at få fokus på, hvordan du og andre har taklet svære problemer, i overensstemmelse med det som er vigtigt, kan være en indgang til en alternativ historie og til et lykkeligere liv. I narrativ terapi skaber vi en hel/tyk fortælling, som inddrager flere historier om en selv og den anden part. I den hele historie vil du og din familie integrere det I, eller det du, aktivt gjorde for at værne om det som er vigtigt. I konflikthåndtering vil vi arbejde med den hele fortælling om dig og den anden part (hvis I er en ”fanget” i en konflikt), samt det du som partner foretrækker, at gøre når I står i en konflikt.


Når du har flere historier om dig selv og om andre til rådighed, skaber du også flere handlemuligheder for dig selv og andre, da historierne påvirker dine og andres handlinger og tanker. Når du har flere historier om dig selv og andre til rådighed, kan I vælge jeres foretrukne handlinger og måder at leve på.


I narrativ terapi kan et lykkeligere liv være et liv, som er fyldt med oplevelser, som giver mening for dig og for dem, som er tæt på dig. Et liv hvor du inddrager oversete handlinger, og hvor du finder den røde tråd i dit liv i forhold til det, som er vigtigt for dig, og for dem, som er tæt på dig.


Du udvikler dig gennem hele livet, gennem den måde du lærer at håndtere problemer på. Et lykkeligere liv kan være et liv hvor du, og dine nærmeste, lever i overensstemmelse med jeres foretrukne værdier, et liv som giver mening for dig og hvor du og dine nærmeste har mange fortællinger, at trække på.


I traumeterapi og i det psykoterapeutiske behandlingsforløb vil du arbejde med den hele fortælling om dig selv. Dvs. vi vil have fokus på det du aktivt gjorde og gør for at fastholde forbindelse til det, som er vigtigt for dig, samt det du gjorde som er i overensstemmelse med dine foretrukne handlinger. Når du behandler andre og dig selv som du foretrækker, har du også en tættere forbindelse til dig selv og til dit foretrukne selvbillede.


Føler du at problemerne i dit liv hindrer dig i at leve et lykkeligt liv, så kan en psykolog eller terapeut hjælpe dig med, at finde frem til det, som er vigtigt for dig, og herved hjælpe dig med at komme tættere på dig selv og på de betydningsfulde mennesker du har i dit liv. For herigennem kan du få et lykkeligere liv.


Jeg arbejder netop med metoden narrativ terapi. Sammen kan vi finde frem til det som er vigtigt for dig i dit liv, og skabe et meningsfuldt og lykkeligere liv for dig og dine nærmeste". Læs meget mere på min profil hos GoMentor her.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.