Hvad er egentlig forskellen mellem selvværd og selvtillid?

Skrevet d. 14-8-2021 12:28:22 af Rikke Thue Schick-Hansen - Psykoterapeut, Supervisor, Parterapeut, Stressterapeut, Mentor, Traumeterapeut, Familieterapeut/-rådgiver

Hvad er egentlig forskellen mellem selvværd og selvtillid? Det er der mange der spørger mig om.


Hvad er egentlig det modsatte af selvværd? Ifølge forfatteren Lars J. Sørensen, som har skrevet bogen: ”Skam – medfødt eller tillært så opstår skam, når man ikke bliver set som den man er, og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. Skam er ifølge forfatteren en specifik form for angst, der udløses ved en virkelig eller indbildt fare for at blive udstillet, misbrugt, ydmyget, fordømt eller afvist. Skam handler ikke om det man har gjort, men om den man er og at være god nok.


Omvendt er det en kærligheds-bekræftelse at føle sig mødt i sin egen selvforståelse.


Selv om selvtillid, selvsikkerhed og selvværd udvikles i kontakt, kan enhver til enhver tid booste sin selvtillid på egen hånd gennem sine handlinger – hvorimod selvværd meget mere subtilt afhænger af hvem man er. Den mest afgørende forskel er således at selvtillid, vedrører jeget og præstationerne, mens selvværd beskriver selvet og væren. Bag ved selvværdet – forstået som nærvær med sig selv – ligger givende oplevelser af nærvær med vigtige omsorgspersoner, hvor man har følt sig set.


Forfatteren skriver: ”Alle mennesker – børn som voksne – har brug for kontaktens gensidighed, refleksivitet, og nærvær for at mærke, at det, man selv er optaget af, bliver mødt og spejlet af den anden, der har nok i sit engagement, men gerne vil forbinde sig med en. Samtidig virker det fattigt at betegne det som en spejling, men det kan være sprogligt vanskeligt at indfange, hvor betydningsfuld en hændelse det er at føle sig set. At føle sig rummet i den andens sind er en anden måde at udtrykke den mentaliserende følelse på”.


Han skriver ligeledes: ”Det er nødvendigt at udvikle selvtillid for at kunne nå frem til at fastholde sit selvværd og sin selvrespekt, men sammenhængen er langt fra enkel. Glæden over sine ypperste præstationer kan således lige så vel skjule det manglende selvværd som bakke op om selvrespekten. Det vil sige, at selvtillid, lige så fuldt kan fremhæve selvværdet som tilslører, at selvværdet mangler.


Man kan derfor besluttet sig for at booste sit selvværd, men det er yderst vanskeligt at øge sit selvværd på egen hånd, man kan konkludere at selvværdet afhænger af ens omgivelser.


Forskellen mellem selvtillid og selvværd er: Selvtillid handler om det du gør og du kan opnå selvtillid gennem dine præstationer. Selvværd handler om den du er – og om at være god nok, som du er. Selvværd kan man få ved at blive mødt, set, rummet og spejlet af en anden, som gerne vil forbinde sig med en.


Har du lyst til at styrke dit selvværd, din selvtillid samt forbinde dig med dine nærmeste?


Bestil en tid til en samtale og læse mere om mig på min profil her på GoMentor. 


De bedste hilsner

Rikke Thue Schick-Hansen

Narrativ psykoterapi og specialist i systemisk og narrativ psykoterapi

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.