Mistrivsel

af GoMentor

Sidst opdateret 24-9-2020

Reviewer GoMentor

mistrivende mand sidder klemt i sine følelser og stresser over sin tilværelse i familielivet Mistrives du i din familie? Ofte kan det være svært at skelne mellem en reel mistrivsel og de almindelige udfordringer i hverdagen. En mistrivsel er en længerevarende tilstand af nedsat energi og glæde i livet, som kommer af negative tanker og følelser, der stresser ens tilværelse. Når en person mistrives, vil det ofte påvirke ens evne til at nyde et socialt liv og de små glæder, man oplever i hverdagen.

Tegn på mistrivsel

Der kan være forskellige symptomer, som peger i retning af, at man ikke trives godt. Disse tegn afhænger også af årsagen bag og de tilhørende faktorer, samt om det er et barn, en teenager eller en voksen, der mistrives.

 • Psykiske ændringer:
 • Fysiske ændringer:
  • Ondt i maven eller spiseforstyrrelser
  • Hovedpine
  • Træthed og manglende overskud
  • Søvnforstyrrelser
 • Adfærdsændringer:
  • Øget forbrug af alkohol eller stoffer
  • Dårligere præstation i skolen eller på jobbet
  • Trækker sig fra sociale aktiviteter

Mistrivsel hos børn og unge

God trivsel er vigtigt for børns sundhed og livsglæde samt barnets udvikling. Når børn og unge mistrives i familien, kan det være af mange forskellige årsager, såsom skilsmisse, stress, generel uro eller utryghed, forventningspres (f.eks. høje krav til uddannelse), manglende omsorg eller sorg, f.eks. efter dødsfald. Nogle børn og unge oplever også mobning i skolen, som de ikke føler sig trygge ved at fortælle i hjemmet. Det kan medvirke til stærke følelser af svigt, ensomhed og især lavt selvværd og selvtillid. Trivsel er et diffust begreb, som er individuelt fra barn til barn, og det kan derfor være svært at sige, hvad man præcist kan gøre for at forbedre ens barns trivsel. Har dit barn eksempelvis ADHD, autisme eller en anden psykisk diagnose, skal man ofte være mere opmærksom på disse tegn. Får man ikke hjælp til at håndtere dem, er der risiko for, at barnet udvikler yderligere stress, angst eller depression.

Mistrivsel hos voksne

Når voksne mistrives i familien, kan det også skyldes mange forskellige faktorer, såsom skilsmisse, vold i hjemmet, uro, skænderier eller sorg efter at have mistet et barn eller andre dødsfald. Flere voksne mistrives også i hjemmet, hvis de f.eks. mister sit job eller er arbejdsløse over en længere periode. Ofte er der fokus på børn og unges mistrivsel, men i Danmark er der mange voksne kvinder og mænd, som oplever at mistrives, at føle sig ensomme og stressede. Forældre fokuserer primært på sine børns trivsel, hvilket kan gøre, at de glemmer sin egen tilværelse og glæde. Det er vigtigt at huske både sig selv og sine børn, når man er en familie, så alle trives og har det godt sammen. På den måde nedsætter man samtidig risikoen for at udvikle yderligere stress, angst og depression.

Få hjælp til mistrivsel med GoMentor

Hos GoMentor ved vores mange tilknyttede psykologer, psykoterapeuter og coaches, hvor vigtigt det er at trives for at kunne opnå mest mulig glæde i livet. Vi har også familieterapeuter, hvis I har brug for at tale sammen i fællesskab eller hver for sig. Uanset jeres situation er der den rette hjælp til jer - om I ønsker at mødes fysisk op, afholde online videosamtaler eller tilmelde jer GoMentor 24/7, som er skriftlig terapi og coaching, uafhængigt af tid og sted. Skab et bedre sammenhold og få mere glæde af hinanden i jeres familie allerede i dag.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.