Forældrekompetencer

af GoMentor

Sidst opdateret 24-9-2020

Reviewer GoMentor

Glad familie er på stranden, faderen har sønnen på skuldrene og sammen har forældrene deres datter i hånden Ofte er forældres evne til at opdrage og gøre det, der føles bedst for barnet, noget, der sidder dybt i generne og ikke noget, man lige mister. Dog kan det også læres, hvis man kæmper med opdragelse og har svært ved at gennemskue, hvad der er bedst for sit barn. Børn og unge er forskellige, og derfor er det eksempelvis ikke altid det bedste at opdrage søskende på samme måde.

Afklaring af dine forældrekompetencer

Det er svært at tale om "gode" og "dårlige" forældrekompetencer, da det vigtigste egentlig er at sikre barnets overordnede behov. Det kan være meget forskelligt, alt efter barnets baggrund og forældrenes ressourcer. Socialt udsatte børn kommer f.eks. ofte fra hjem med forældre, der har utilstrækkelige forældrekompetencer. Der er dog nogle ting, du kan arbejde med, for at skabe nogle bedre omstændigheder for jer, som familie, og for barnets trivsel og udvikling.

  • Stol på dig selv - Børn kan mærke, når mor eller far er usikker. Derfor er det vigtigt, at du står ved de valg, du tager, også selvom du efterfølgende tænker, at du kunne have handlet anderledes. Tvivl kan ofte opstår, men dine valg er blot med til at udvikle dig som forælder.
  • Sammenlign dig ikke med andre - Vi er vores egne største kritikere. Det kan sagtens være, du ser, at andre forældre opdrager på en anden måde, end du gør, men det betyder ikke, at denne måde også vil være den bedste for dit barn. Lyt efter og prøv at læse de signaler, dit barn sender - det vil gavne dig i meget højere grad.
  • Pas på "gode" råd - Bedsteforældre, familie eller venner kan være gode til at komme med råd om, hvordan de selv "plejer" at gøre, og hvordan man i visse situationer "burde" gøre. Husk, at det igen handler om dine børn og deres behov. Derfor kan det i nogle tilfælde være til større skade end gavn at lytte til andres råd frem for sin egen mavefornemmelse og evner. Du kender dit barn bedst.

Har du svært ved at håndtere dit barn og finde frem til dine forældrekundskaber, er det altid en mulighed at søge hjælp til dette, så du kan få nogle værktøjer. Det kan bl.a. være gennem en forældrekompetenceundersøgelse, som er en børnefaglig undersøgelse af forældreevnen, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og forældres muligheder for at tage vare på barnet. Undersøgelsen foretages af en psykolog, som vurderer forældrenes kompetencer i forhold til barnets grundlæggende behov for omsorg, sikkerhed, følelsesmæssig varme, stimulering, grænsesætning og stabilitet.

Find dine forældrekompetencer med GoMentor

Hos GoMentor har vi psykologer tilknyttet, der specifikt har erfaring med forældre, familieforhold og børn, og som kan foretage en forældrekompetenceundersøgelse ud fra de gældende retningslinjer. Har du i stedet brug for at tale med en psykolog, psykoterapeut eller coach om, hvordan du kan få hjælp til at forbedre din rolle som forælder, kan du finde en via 'Find ekspert'-knappen til højre på siden. Du har også mulighed for at få skriftlig online terapi eller coaching via GoMentor 24/7, hvor vi matcher dig op med en personlig mentor, du kan skrive ubegrænset med, uanset tid og sted. Har din familie brug for at tale sammen alle sammen, tilbyder nogle af vores psykologer, terapeuter og coaches også familieterapi og -rådgivning.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.