Opdragelse

af GoMentor

Sidst opdateret 24-9-2020

Reviewer GoMentor

Opdragelse handler om dem måde, vi som forældre drager omsorg for og guider og klæder vores børn på til livet. Småbørnsopdragelse handler om opfostringen af børn i 1-3-årsalderen. Selvom dette er en relativt kort periode, er den fyldt med store begivenheder i barnets liv. Grundet vigtigheden af et barns udvikling i denne periode af livet, anbefales coaching og terapi til forældrene.

Opdragelse af småbørn

Et uopdragen barn slår sig løs og leger med farver og gryder uden forældrenes opsynSelvom det, at drage omsorg for et spædbarn er lidt af en opgave for de fleste forældre, er det ikke nødvendigvis meget nemmere, at drage omsorg for småbørn. I takt med, at barnet vokser, vil det nå visse udviklingsmæssige milepæle. Det er en vigtig opgave for forældrene, at hjælpe børnene til at nå disse, på en sund måde. Med GoMentor.dk som platform tilbydes online coaching og terapi til forældre med småbørn. Man kan sågar få hjælp til at opdrage tvillinger eller trillinger – tilfælde der kan være forbundet med sine helt egne udfordringer. Det er både svært og udmattende at opdrage småbørn – både mentalt og fysisk. Før vi kommer nærmere ind på, hvordan man kan få hjælp, er her lidt yderligere facts omkring opdragelsen af småbørn, der kan give én en idé om, hvilken kæmpe udfordring det er. 

Tips til opdragelse af småbørn

Her er nogle grundlæggende tips til opdragelsen af småbørn

 • Kærlighed – dette er en af de vigtigste opgaver for forældrene, der sikrer at deres børn udvikler empati og andre følelser der er en forudsætning for, at man kan begå sig i den moderne verden. Småbørn der får meget kærlighed, bliver typisk gladere, mere veltilpassede børn på deres vej mod voksenlivet.
 • Accept – Det er vigtigt at man lærer at acceptere sit barns individualitet, så de bedre kan udvikle sig som person. Samtidig er det vigtigt at man giver dem vejledning og et lille skub i den rigtige retning. Dette kan være en svær og stressende balancegang for mange forældre.
 • Afbalanceret disciplinering – Det er en svær opgave at lære at afbalancere sin disciplinering af børnene, men det er en vigtig opgave for forældrene, således at de lader børnene udvikle sig på egen hånd, uden at det udvikler sig til negative adfærdsmønstre i en tidlig alder.
 

Emner omkring opdragelse af småbørn

Alle familier er forskellige, men der er mange gennemgående situationer man står overfor som forældre til småbørn. Hvad end det er problemer med besværlige efternølere eller besvær med pottetræningen, kan der være mange udfordringer man står overfor som forældre. Det er rigtigt, at mange forældre klarer disse udfordringer på egen hånd, men coaching kan hjælpe ved at bidrage med effektive teknikker og praktisk rådgivning, der kan bruges i hverdagen. Der er også mange fantastiske aspekter ved det, at være forældre til småbørn. Og selv her, kan coaching også være en mulighed for både nye eller mere erfarne forældre. 

Coaching og terapi til forældre med småbørn

Hvad end man har brug for terapi til den emotionelle del af det, at være forældre til småbørn, eller man har brug for coaching omkring, hvordan man opdrager småbørn, kan man få hjælp via GoMentor.dk. Vores tilknyttede coaches er specialiserede indenfor opdragelsen af småbørn samt andre aspekter af opdragelse. De kan hjælpe forældre – selv enlige forældre – med alle de vigtige elementer af småbørnsopdragelse.

Udfordringer ved opdragelse af småbørn

 • Besværlige to’ere
 • Tænder
 • Pottetræning
 • Lære at gå

Opdragelse af børn

Opdragelse af børn, dækker over opfostringen af børn i alderen 3-12 år. Der er mange forskellige udviklingsmæssige milepæle man gennemgår i denne periode, hvilket gør det vigtigt, at man får den fornødne hjælp fra forældrene. Coaching og terapi anbefales til forældre, der har brug for lidt hjælp til, at opdrage deres børn. Opdragelse er et enormt svært job. Nogle forældre kan ikke lide at bede om hjælp, men der er ikke noget i vejen med lidt coaching og terapi, så man bedre kan håndtere de udfordringer der er forbundet med, at opfostre et barn. Når man står med denne byrde som enlig forælder, bliver det hele blot endnu sværere. Det er let at overvældes. Nogle forældre har svært ved at klare presset, og kan endda udvikle problemer med stress og misbrug som konsekvens heraf. Adfærdsterapi kan hjælpe forældre til, at blive bedre til, at håndtere disse aspekter, imens coaching kan hjælpe en til, at blive en bedre forælder for sit barn. Selvom børn i en vis alder bliver bedre til, at tage vare på sig selv, er de stadig under både fysisk og mental udvikling, hvilket betyder, at det er vigtigt at de får hjælp. 

Tips til forældre med børn

Det er svært at opdrage børn til, at blive sunde teenagere. Her er nogle få tips til, hvordan man opdrager børn, som vil gøre hele familien gladere.

 • Disciplin – Disciplinering af et barn kan være en svær opgave for nogle forældre. Nogle går for vidt, imens andre ikke er hårde nok. Hvis man bliver god til, at disciplinere sit barn, kan det gavne både barnet og husstanden i det hele taget.
 • Ansvarlighed – Hvis man lærer sit barn om ansvarlighed i en tidlig alder, vil det gøre det nemmere at være forældre, når barnet når teenagealderen. Børn bør ikke få for meget ansvar i en ung alder, men de har godt af, at lære om ansvarsbegrebet.
 • Individualitet – I takt med, at barnet vokser, vil det begynde at udforske sin egen plads i verden. Og selvom det er vigtigt at opdrage og disciplinere, bør man også give barnet plads til, at udvikle sin egen personlighed. Dette kan være lidt af en udfordring for mange forældre.

Emner når man opdrager børn

Som det ses, er der mange emner man skal forholde sig til, når man opdrager et barn, lige fra, at lære barnet at tage bedre vare på sig selv til at disciplinere så man undgår dårlig opførsel. Der er også mange aspekter af livet, som man bør introducere overfor barnet i en relativt tidlig alder. Eksempelvis er det vigtigt for barnets mentale og fysiske opvækst, at det lærer om ansvarlighed. Selvom de førnævnte tips til opdragelse af børn kan være gavnlige, kan man også få mere hjælp, hvis man har brug for det. 

Coaching og terapi til forældre med børn

For forældre som har brug for konkrete råd til, hvordan de klarer opdragelsen i hverdagen, er online coaching en mulighed. Man kan også få online terapi, hvis man som forældre føler sig stressede eller står overfor andre mentale eller emotionelle udfordringer i forbindelse med børneopdragelsen. Hvad enten der er en eller to forældre, kan man via GoMentor.dk få den rådgivning og vejledning, der kan gøre en til en god forælder. Hvis man får hjælp til dette stadie af barnets udvikling, kan det blive lettere at føre barnet ind i teenagealderen. Hvad end det er terapi eller coaching, kan man få hjælp som forældre, så man kan opdrage sine børn bedst muligt.

Udfordringer ved opdragelse af børn 

 • Opførsel
 • Disciplin
 • Ansvarlighed

Opdragelse af teenagers

Opfostring af teenagere refererer til opdragelsen af børn i alderen 13-18 år. Dette kan være nogle af de hårdeste år for forældrene, eftersom barnets begynder at finde sin egen identitet. Det er derfor vi anbefaler coaching og terapi for forældre til teenagere. Opdragelsen af teenagere, kan være en af de sværeste og mest emotionelle opgaver man står overfor som forældre. Dette afhænger også af barnets hidtidige opdragelse, men selv de bedste forældre, kan få problemer med rebelske og måske endda farlige teenagere. Foruden oprør, er der mange andre udfordringer forbundet med opdragelsen af en teenager. Det kan lade sig gøre at opdrage en teenager på egen hånd, men med GoMentor.dk som platform, tilbydes online coaching og terapi for forældre der har brug for lidt hjælp til opdragelsen af deres teenagebørn. 

Tips til forældre med teenagers

Der er skrevet masser af bøger om opdragelsen af teenagere, men her er nogle hurtige tips som er gode at kende.

 • Grænser – Det er vigtigt at man husker, at man er barnets forælder, og ikke prøver på at være dets ven. At man sætter grænser – både for barnet, men også sig selv – er vigtigt for, at barnet får den disciplin og vejledning der skal til for, at det kan udvikle sig til et sundt menneske.
 • Disciplin – Ud over, at man ikke skal være sit barns ven, bliver man også nødt til, i et eller andet omfang, at agere dommer i barnets liv. Disciplinering er måske ikke altid løsning, men hvis tingene ryger ud af kontrol, kan det alligevel hjælpe, hvis det bliver gjort ordentligt.
 • Vær et eksempel – Teenagere nu til dags tager det ikke seriøst, hvis de bliver bedt om at gøre som der bliver sagt, i stedet for at gøre som man selv gør. Teenagere er unge voksne, og de kan godt gennemskue, når man beder dem om at gøre et, men selv gør et andet. For at en teenager kan have en positiv rollemodel i livet, er det vigtigt at man er konsekvent og fremstår som et godt eksempel.

Emner når man opdrager teenagers

Når det kommer til at opdrage teenagere, er der en række udfordringer man risikerer at møde. De fleste teenagere gør oprør i et eller andet omfang, men dette oprør kan hurtigt ryge ud af kontrol, både for teenageren, men også for resten af familien. Foruden dårlig opførsel, er der også en række seksuelle udfordringer man må forholde sig konstruktivt til, så man kan sikre at teenagere udvikler sig seksuelt på en ordentlig måde. Det er hårdt arbejde at opdrage teenagere. Det er derfor det for nogle forældre vil være en løsning, at søge coaching og terapi, for at få hjælp til dette. 

Coaching og terapi til forældre med teenagers

Som nævnt har vi her hos GoMentor.dk udviklet en platform for online coaching og terapi, der kan udstyre forældre med de redskaber der skal til, når man opfostrer en teenager. Vores tilknyttede terapeuter er specialiserede indenfor opdragelse, herunder opdragelse af teenagere. Det kan nogle gange synes som en utaknemmelig opgave at skulle opfostre en teenager, men det er er vigtigt stadie i barnets opvækst, før barnets vokser op og flytter hjemmefra på egen hånd. Vi tror på, at forældre skal have mulighed for at få den ekstra hjælp, der kan gøre dem i stand til, at opfostre glade og sunde teenagere, ved hjælp af online terapi og coaching.

Udfordringer ved opdragelse af teenagers

Ansvarlighed

Ansvarlighed handler om, at lære at være fornuftig og stå til regnskab for ens handlinger og beslutninger i livet. Dette er en vigtig egenskab, som forældre må lære deres børn. Coaching og terapi er to nyttige redskaber, der kan hjælpe forældre til at lære deres børn om ansvarlighed. At lære ansvarlighed er en vigtig del af det at vokse op. Denne vigtige lektie læres både i skolen og andre steder, men forældrene spiller en stor rolle i forhold til deres børns udvikling. Fordi denne forældreopgave er så vigtig, vælger mange forældre at få hjælp til det gennem terapi eller coaching. Her hos GoMentor.dk har vi tilknyttet uddannede terapeuter, som er specialiserede indenfor forældrecoaching, herunder træning i ansvarlighed. Før vi viser hvordan man kan få hjælp, er her lidt grundlæggende information omkring ansvarlighed. 

Grunde til at lære ansvarlighed

At være et ansvarligt barn – eller voksen – handler om mere end at overholde regler. Ansvarlighed omhandler også hvordan man behandler sin nære familie og venner. Selvom der ikke er nogen lov der siger, at man skal passe på sin familie og venner, er denne uskrevne regel vigtig at lære. Hvis ikke man lærte at være ansvarlig, ville verden være et større rod, end tilfældet allerede er nu. For at børn kan lære, at udvikle sig til glade og sunde voksne, er det vigtigt at de lærer om ansvarlighed. Et problem kan opstå, når forældrene ikke selv er ansvarlige, men der findes metoder, der kan hjælpe til, at lære ens børn om ansvalighed. 

Metoder til at lære ansvarlighed

Vær et godt eksempel – En af de bedst måder at lære sit barn om ansvarlighed på, er hvis forældrene selv er ansvarlige. Små børn lærer nemmest ansvarlighed, ved at observere det hos andre. 
Vær konsekvent – Hvis man lærer sit barn, at man godt må slække på ansvarligheden i visse situationer, eller bruge det som en belønning, kan gøre mere skade end gavn, i hvert fald på sigt, med barnet udvikling in mente. 
Sort, hvid og grå – De fleste børn ser verden på to måder – rigtigt og forkert, sort og hvidt. En del af det, at lære et barn om ansvarlighed er også at lære dem, at nogle gange er billedet en smule mere nuanceret.

Coaching af forældre til hjælp ved at lære ansvarlighed

Her hos GoMentor.dk ved vi, at der er svært at finde tid til, at gør børneopdragelsen helt perfekt. Fordi det er så vigtigt at lære børn om ansvarlighed, har vi udviklet en platform for online terapi og coaching, så forældre kan få hjælp til denne problemstilling, som er så afgørende for børns udvikling. Vores tilknyttede coaches kan give den støtte og vejledning der skal til for, at det bliver en smule lettere at lære sit barn om ansvarlighed. Husk, at det at lære sit barn om ansvarlighed, er et ansvar i sig selv – et stort ansvar.

Udfordringer ved at lære ansvarlighed

 • Troværdighed
 • Ansvarlighed over for sig selv
 • Ansvarlighed over for andre

Disciplin

Disciplin er en teknik til, at udvikle god og ansvarlig adfærd hos et barn, igennem opsættelsen af grænser og straffe for barnet, når det bryder reglerne. Mange forældre synes det er rart med hjælp til disciplineringen. Terapi kan også hjælpe forældrene til at lære at disciplinere deres børn på en ordentlig måde. Mange forældre anvende teknikker, som blev brugt af deres egne forældre, når de skal disciplinere deres børn. Andre tyer måske til dårlige opdragelsesmetoder, der kan skade deres børn. Men selvom det nogle gange betaler sig, at være lidt hård, er et barns tidlige udviklingsstadier så vigtige, at man bør prioritere at lære de korrekte og effektive opdragelsesmetoder. 

Tips til bedre disciplin

At disciplinere sine børn er en kunst, der tager mange år at lære, men her er nogle grundlæggende tips man bør have i tankerne, når man opdrager sine børn.

 • Forbundethed – For at disciplinering for alvor skal være effektivt, skal der være et stærkt følelsesmæssigt bånd mellem barnet og forælderen. Dette knyttes i barnets tidlige leveår.
 • Respekt – Et barn bør aldrig få at vide, at det er dumt eller ubrugeligt, da dette kan påvirke barnets psyke på den lange bane. Det er vigtigt at man disciplinerer sine børn med respekt.
 • Kommunikation – Hvis man kommunikerer ordentlig med sit barn før, under og efter disciplineringen, kan man sikre sig, at dette foregår mere effektivt. Børn bør også have mulighed for, at udtrykke deres følelser, når de disciplineres.
 • Konsekvens – Det er vigtigt, at man lærer at blive konsekvent med disciplinering, så børnene lærer af det. Når ikke man er konsekvent, kan det føre en række problemer med sig.

Når man mangler hjælp med disciplin

Disciplinering er overordnet en god ting, men hvis forældrene hele tiden hidser sig op, og forsøger at disciplinere imens de er i det røde felt, kan det være et tegn på, at forældrecoaching kan være en god ting. Balancen mellem disciplinering og misbrug er hårfin. At opnå denne balance og bevare den, er vigtigt for barnet sikkerhed og mentale helbred på lang sigt. Hvis man som forældre mener, at man har brug for hjælp til, at blive bedre til, at disciplinere, findes der mange coaching og terapitilbud til forældre. 

Coaching og terapi kan hjælpe

Hvis disciplineringen ryger ud af kontrol, eller hvis en forælder er bange for, at det er et problem, er coaching of terapi en god ide. Her hos GoMentor.dk har vi tilknyttet terapeuter, som er specialiserede i, at hjælpe forældre med udfordringer i forbindelse med disciplineringen, uanset barnets alder. Det er en god metode til, at sikre barnets bedst mulige udviklingsvilkår, hvis man lærer at disciplinere mere effektivt, ved hjælp af god råd og vejledning. Vi er meget fokuserede på, at hjælpe familie til, at vokse sammen, og det er derfor vi har udviklet en platform for online terapi og coaching. Dette gør det bekvemt for familier hvor som helst at få hjælp til, at håndtere disciplineringen. Disciplinering hos enlige forældre kan være endnu sværere, men vores tilknyttede coaches kan også hjælpe i disse situationer.

Opførsel

Opførsel handler om, hvordan man teer sig i andres nærvær. Dårlig opførsel er et problem de fleste forældre står overfor, men med meget forskellige succesrater. Coaching og terapi er gavnlige metoder til, hvordan man bedre får sit barn til at opføre sig ordenligt. Opdragelse af børn betyder, at man skal forholde sig til børnenes opførsel og forsøge at hjælpe dem igennem de tidlige udviklingstrin i livet. Selvom dårlig opførsel fra tid til anden er uundgåeligt, er der nogle familier hvor børnene er ude af kontrol, og skaber sig både offentligt og derhjemme. I sådanne tilfælde giver det god mening, at tage kontakt til folk, der er specialiserede indenfor forældrecoaching, og kan hjælpe med emner, så som dårlig opførsel. Med GoMentor.dk som platform, kan man få online terapi og coaching, som kan hjælpe forældre til, at blive bedre til at håndtere dårlig opførsel, før det går ud over familien. 

Grunde til dårlig opførsel

Der kan være mange grunde til, at et barn udviser dårlig opførsel. I nogle tilfælde kan det være et spørgsmål om at få opmærksomhed. Andre børn opfører sig dårligt, fordi der ikke er konsekvenser forbundet hermed. For nogle børn kan det også være et spørgsmål om psykiske lidelser, så som ADHD eller lignende. Nogle gange ryger dårlig opførsel ud af kontrol, grundet manglende eller forkert disciplinering. Som det ses, er dårlig opførsel noget der påvirker børn, men det handler også om, hvordan forældrene håndterer det. 

Håndtering af dårlig opførsel

Alle forældre håndterer dårlig opførsel på sin helt egen måde, men der findes mange metoder, som har vist sig at fungere universelt. Disciplinering er en effektiv måde at håndtere dårlig opførsel på, men hvis ikke det gøres ordentligt, er der risiko for, at adfærdsproblemerne fortsætter, eller endda bliver værre. En vigtig del af det at være en ansvarlig forældre er, at lære at disciplinere på den rigtige måde. Der er ikke noget i vejen med, at få hjælp til det. Mange forældre vil opleve, at lidt coaching kan hjælpe dem til, at blive bedre til, at bevare overblikket over situationen. 

Få hjælp til at håndtere negativ opførsel

Dårlig opførsel kan have negativ indflydelse på hele husstanden, når ikke det håndteres på en ordentlig måde. Det er her hvor online forældreterapi og –coaching via GoMentor.dk kan være enormt gavnligt. Vores tilknyttede coaches er specialiserede indenfor opdragelse, herunder problemer med dårlig opførsel, og de kan hjælpe hele familien, før problemet ryger ud af kontrol. Med ordentlig coaching, kan forældre lære at håndtere barnets dårlige opførsel på den bedst mulige måde. Terapi kan også hjælpe med de følelsesmæssige udfordringer som mange forældre står overfor, når det kommer til dårlig opførsel.  

Udfordringer ved opførsel 

 • Skaber sig
 • Mønstre af dårlig opførsel
 • Pinglig opførsel i offentlighed
 • Problemer med disciplin

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.