Autisme

af GoMentor

Sidst opdateret 1-12-2021

Reviewer GoMentor

Lille infantil autistisk dreng med mørkt hår og øjne, sidder med hænderne foran munden og ser trist ud. Hvad er autisme?

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der kan ses som en mental vanskelighed, der påvirker en persons sociale interaktion og kommunikationsevner. Tilstanden er medfødt og observeres sædvanligvis inden for de første tre år af barnets liv. Det er en sammensat funktionsnedsættelse, der er fremtrædende i forskellige former og grader. Det er endvidere en mere alvorlig form for udviklingsforstyrrelse end Aspergers syndrom, som den nemt kan forveksles med. Symptomerne er primært besvær med at agere socialt, langsom eller ingen sprogudvikling samt tilbagetrukkethed. Nogle børn har oversensitive sanser, men dette er ikke gældende for alle med autisme. Man er dog kommet langt inden for behandlingen af autisme i de seneste år, hvor vi, hos GoMentor, bl.a. udbyder online behandling af diagnosen. Det kan ofte være en nødvendighed at få hjælp til at håndtere tilstanden, hvis den er synligt fremtrædende og dermed giver alvorlige udfordringer med ens personlighedsudvikling og livssituation.

Symptomer på autisme

Autisme behandles mest hos børn, da diagnosen ofte stilles allerede dér. Tilstanden er dog også til stede blandt unge og voksne, som har hver sin måde at leve med den på. Da alle børn er forskellige, kan det være svært at diagnosticere autismen uden ordentlige tests. Følgende er dog nogle af de typiske tegn, der er til stede:

  • Manglende eller svage kommunikationsevner
  • Manglende evne til at agere socialt, såsom at få venner og holde på dem
  • Langsom eller fraværende sprogudvikling
  • Overfølsomme sanser – smag, føle, lugt, hørelse og syn
  • Tendens til let at blive overstimuleret eller overvældet i sociale situationer

Viser dit barn nogle af disse symptomer, er det vigtigt at få stillet en diagnose, så en behandling kan påbegyndes. Grundet karakteren af denne udviklingsforstyrrelse, er der en række negative sideeffekter, som kan opstå – disse kan dog undgås med den rette behandling.

Sammenhæng mellem autisme og ADHD

Nogle forveksler ofte autisme med ADHD. Disse to diagnoser er dog vidt forskellige, selvom der også er nogle ligheder. Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som er medfødt, og som viser sig i form af manglende eller svag sprogudvikling, evnen til at socialisere samt repetiv adfærd, hvorimod ADHD er en opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse, der giver problemer med at orientere sig, planlægge, opfatte og huske ting. Derfor skal de to forstyrrelser tilgås vidt forskelligt, også når det kommer til behandlingen af dem. Dog ses der ofte et genetisk link mellem de to diagnoser, da der tidligere er fundet et overlap i generne hos de børn og unge, der har fået stillet én af dem. Her er et af de fælles symptomer bl.a. problemer med at socialere sig samt besvær med at kontrollere sin adfærd. Er du interesseret i en mere uddybende definition, kan du læse mere om ADHD.

Få hjælp til at leve med autisme

Terapi kan være en god hjælp ift. at blive bedre til at lev med autisme. Hos GoMentor kombineres online terapi og online coaching med muligheden for rådgivning ansigt til ansigt med en af vores mange tilknyttede psykologer, psykoterapeuter eller coaches, med uddannelse og erfaring inden for autisme. Herunder eventuelle særlige behov hos børn. Hjælp til udviklingen af sociale kompetencer er en anden metode, der kan hjælpe til et godt liv med autisme. Jo snarere man får lagt en plan, jo bedre vil resultaterne være. Derfor er det vigtigt allerede at starte med hjælp til børn, så de får nemmere ved at leve med diagnosen som voksne. Med en plan, baseret på barnets individuelle behov, vil terapi eller coaching samt vejledende uddannelse kunne hjælpe til at gøre det lettere at håndtere diagnosen. Hos GoMentor tror vi på, at børn med autisme kan lære at leve det liv, de ønsker.

På GoMentor kan du ligeledes finde hjælp til behandling af angst, depression, stress eller parforholdproblemer.  

Find en god psykolog, terapeut eller coach nær dig:

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.