Tics og Tourettes syndrom

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Hvad er tics og Tourettes?

Tics forårsager repeterende og ufrivillige bevægelser, der kan opstå i både afslappede ellers stressede situationer. Tourettes syndrom er en af de mere berømte former for tics, men der findes flere forskellige, som påvirker mange mennesker. Symptomer på tics tæller bl.a. ufrivillige og repeterende bevægelser eller gentagelse af lyde. Der findes to overordnede typer tics: motoriske tics og vokale tics. Årsagerne til tics kendes endnu ikke, men man mener, at årsagerne er både biologiske og miljørelaterede. Uanset årsagen, kan disse alvorlige lidelser medføre adskillige problemer i flere facetter af livet. Den online terapi, man kan få via GoMentor, kan være gavnlig i forbindelse med håndteringen af tics.

Forskellige typer tics

Disse er de mest almindelige former for tics, man kan lide af:

 • Tourettes syndrom - Denne neuropsykiatriske lidelse forårsager mindst en motorisk og en vokal tic, som vil bestå fra barndommen af.
 • Kronisk motorisk eller vokal tic - Når en tic begrænser til kun at være motorisk eller vokal, diagnosticeres det ikke som Tourettes syndrom.
 • Forbigående tics - De, der lider af tics - når en del af kroppen bevæger sig hurtigt, repeterende, pludseligt og ukontrollerbart – siges det, at man lider af forbigående tics.
 • Uspecificerede tics - De, der udviser symptomer på flere af de føromtalt former for tics, lider af uspecificerede tics.

Som nævnt kender man ikke de præcise årsager til, at denne type lidelser opstår, men man mener, at det relaterer sig til vanrøgt, et stressende miljø eller en række biologiske eller kemiske forhold. Abnormiteter i hjernen menes at spille en stor rolle i udviklingen af tics. Derudover menes der også at være et element af arvelighed.

Symptomer på tics

Afhængigt af den specifikke type tics, man har med at gøre, vil symptomerne variere, men overordnet set vil de omfatte ufrivillige bevægelser og lyde, afhængig af den konkrete lidelse. Coprolalia – ufrivillig banden – er et andet problem, der ofte relaterer sig til tics, særligt Tourettes. En anden ting, man observerer fra tid til anden, er, at symptomerne forsvinder, når man er i et nyt, velstruktureret miljø – eksempelvis hos lægen. Dette kan gøre det relativt svært at diagnosticere.

 • Ufrivillige, repeterende bevægelser – motoriske tics
 • Ufrivillige, repeterende bevægelser – vokale tics
 • Coprolalia – Ufrivillig banden
 • Adfærdsproblemer

Behandling af tics

Hvis man får diagnosticeret tics, kan behandling hjælpe til at lindre symptomerne, ligesom det kan være med til at minimere risikoen for udviklingen af negative følgevirkninger. Her hos GoMentor har vi tilknyttet en række uddannede terapeuter, som er specialiserede inden for behandlingen af tics. Med vejledning og støtte fra vores tilknyttede specialister, behøver tics ikke at føre til andre, mere alvorlige mentale lidelser. Online terapi for tics er et nyt fænomen, men det kombinerer samtaleterapi med internettets mange muligheder og tilbyder således en komplet behandlingsmetode, der gør det nemmere for dig at få hjælp.

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom er ufrivillige, repeterende bevægelser eller lyde og er en lidelse, der består helt fra barndommen. Det er den mest kendte form for tics og inkluderer tilstedeværelsen af mindst én motorisk og én verbal tic. Ofte vil pludselige udbrud af upassende og tilfældige injurier også være en del af problemet. Man mener, at det skyldes problemer med visse dele af hjernen, men man kender ikke den konkrete årsag. Der er mange behandlingsmuligheder for Tourettes, hvoraf de fleste knytte sig til tale- og adfærdsterapi – to terapiformer, som begge er tilgængelige via GoMentor.

Symptomer på Tourettes syndrom

Tilstedeværelsen af mindst én motorisk og én verbal tic er de primære symptomer på Tourettes syndrom. Ufrivillige udbrud af bandeord – coprolalia – ses ofte hos patienter med Tourettes. Andre former for verbale tics inkluderer bl.a. rømmen, hosten, hikken eller udbrud af dyrelyde. Fysiske tics tæller bl.a. blinken med øjnene, rækken tunge, knækken fingre eller andre fysiske bevægelser.

 • Mindst én motorisk tic
 • Mindst én verbal tic
 • Coprolalia – ufrivillige udbrud af bandeord
 • Adfærdsproblemer

Selvom symptomerne i sig selv kan være en ganske stor mundfuld, findes der andre risici forbundet med Tourettes, hvis ikke det behandles ordentligt. Dårlige resultater i skolen kan føre til tilbagetrukkethed eller frygt for at tale offentligt. Sociale problemer kan være en anden følgevirkning af Tourettes. Alt dette kan føre til depression eller andre alvorlige mentale problemer, såsom uopmærksomhed, hyperaktivitet eller impulsivitet.

Behandling af Tourettes syndrom

Hos GoMentor har vi tilknyttet en række specialister i Tourettes syndrom. Fra hjælp til at lette symptomerne til rådgivning i forbindelse med undvigelse af negative følgevirkninger kan vores tilknyttede terapeuter hjælpe, men de er kun en del af løsningen. Den anden del drejer sig om internettet og det forhold, at man kan få online behandling via GoMentor. Den kraftfulde kombination af uddannede specialister og teknologi kan hjælpe med Tourettes syndrom.

Kroniske motoriske eller vokale tic

Det særlige ved denne form for tics er, at der kun er tilstedeværelse af én type tic – vokale eller motoriske. Det opstår typisk før 18-års alderen. Årsagen skyldes primært abnormiteter i hjernen, men de helt præcise årsager kendes ikke. Man mener også, at genetisk disponering og sygdom kan spille en rolle i forbindelse med denne type tics. Gennem GoMentor kan man få online behandling af både vokale og motoriske tics.

Årsager til kroniske motoriske eller vokale tics

Selvom man ikke kender den helt konkrete årsag til kroniske motoriske eller vokale tics, ved man, at det primært skyldes abnormiteter i hjernen. Uanset om disse forårsages af helbredsrelaterede årsager eller som en bivirkning af medicinering, er det et alvorligt problem. Man mener også, at denne form for tics har et genetisk aspekt, eftersom det ofte observeres inden for familier. Sjældne hjerneinfektioner som hjernebetændelse kan muligvis også forårsage kroniske motoriske eller vokale tics. Uanset årsagen er der nogle overordnede symptomer, som typisk observeres i forbindelse med kroniske motoriske eller vokale tics.

Symptomer på kroniske motoriske eller vokale tics

Alt efter om der er tale om motoriske eller vokale tics, vil symptomerne variere. Typiske vokale tics er rømmen af halsen, dyrelyde eller ufrivillige udbrud af eder. Nogle typiske fysiske symptomer, der ses i forbindelse med denne lidelse, er voldsom blinken med øjnene, grimasser, der repeteres, eller andre kortvarige, hurtige fysiske bevægelser. Hvis man er meget træt eller stresset, kan symptomerne tiltage.
 • Overdreven blinken
 • Ufrivillige lyde
 • Adfærdsproblemer
 • Sociale vanskeligheder

Behandling af kroniske motoriske eller vokale tics

Hos GoMentor har vi tilknyttet en række specialister, der er uddannede inden for både vokale og motoriske tics. Med taleterapi og grupperådgivning kan online behandling hjælpe med alle symptomerne på kroniske motoriske eller vokale tics. Vigtigere endnu kan online behandling også være med til at reducere risikoen for andre alvorlige mentale problemer, der kan opstå, hvis ikke tics behandles.

Forbigående tics

Forbigående tics er en mild form for Tourettes syndrom, der midlertidigt forårsager forskellige motoriske og vokale tics. Disse ufrivillige bevægelser er ofte gentagne og inkluderer typisk bl.a. blinken med øjnene, grimasser, rømmen af halsen eller udbrud af dyrelyde. Generelt er symptomerne på forbigående tics milde, hvilket betyder, at succesraten på behandling af denne lidelse er meget høj.

Årsager til forbigående tics

De præcise årsager til forbigående tics kendes ikke, men de kan være både fysiske eller psykiske. I nogle tilfælde mener man, at det er et mildt tilfælde af Tourettes syndrom, så det kan have nogle lignende følgevirkninger. Nogle mener, at det er de samme områder af hjernen, der er påvirket i forbindelse med forbigående tics som andre former for tics, men af en eller anden årsag er skaden ikke alvorlig nok til, at det er et vedvarende problem. Dette afspejles også i behandlingen af forbigående tics.

Symptomer på forbigående tics

Hvis motoriske eller vokale tics ikke er vedvarende og kun fremkommer fra tid til anden, er det et tegn på forbigående tics, snarere end egentlig Tourettes. Symptomerne ligner symptomerne på andre former for tics, herunder voldsom blinken, hostelyde, grimasser og andre motoriske og vokale tics. Det, man bør holde øje med, er, om der er en manglende hyppighed i ticsene. Selvom symptomerne ikke er så alvorlige, anbefales det alligevel, at man får behandling for forbigående tics.

 • Voldsom blinken og skelen med øjnene
 • Gentagne grimasser, f.eks. rynken på næsen
 • Rømmen af halsen
 • Gentagne ufrivillige lyde

Behandling af forbigående tics

Online behandling af forbigående tics via GoMentor kombinerer veluddannede terapeuter og grupperådgivning, der bruger internettets fordele til at kunne kommunikere med hvem som helst, hvor som helt og i alle døgnets 24 timer. Grundet den begrænsede farlighed ved symptomerne på forbigående tics vil man ofte opleve stor succes med at reducere symptomerne gennem behandling og derved undgå yderligere problemer, der måtte blive forårsaget af denne lidelse. Når ikke det behandles, kan forbigående tics føre til mere alvorlige symptomer, såsom kroniske motoriske eller vokale tics.

Uspecificeret tic

Uspecificerede tics er en lidelse, der omfatter symptomer fra to eller flere af de andre, mere almindelige former for tics. På grund af dette kan symptomerne ligne symptomerne på de andre former for tics, såsom Tourettes syndrom. Årsagen til uspecificerede tics skyldes en påvirkning af hjernen, selvom det også kan være arveligt. Uanset årsagen til uspecificerede tics medfører det mange risici, hvis ikke det behandles.

Symptomer på uspecificerede tics

Selvom der er et uspecificeret element ved denne lidelse, vil symptomerne typisk omfatte symptomer fra to eller flere af de øvrige former for tics. Det er tilstedeværelsen af symptomer fra flere forskellige lidelser, der gør, at man kalder denne form for tics uspecificeret. Symptomerne vil ofte tælle bl.a. voldsom blinken og andre ansigtstics, og i nogle tilfælde vil det også være vokale tics, såsom rømmen af halsen, hosten eller andre lyde. De præcise symptomer vil variere fra person til person, men kan relativt let observeres.
 • Motoriske tics - ansigtstics
 • Vokale tics - lyde, til tider i form af bandeord
 • Sociale problemer
 • Problemer i skolen eller på arbejdet
Foruden denne lidelses uspecificerede karakter er der også en række andre alvorlige risici forbundet med uspecificerede tics, hvis det diagnosticeres. For det første kan det føre til mere alvorlige tilfælde af Tourettes syndrom eller kroniske vokale eller motoriske tics. Selv hvis ikke problemet eskalerer, er der risici forbundet med uspecificerede tics, såsom andre mentale lidelser, herunder depression eller anden selvdestruktiv adfærd, der kan være farligt for en selv.

Behandling af uspecificerede tics

Selvom denne lidelse har et specificeret element findes der alligevel mange behandlingsmuligheder. Her hos GoMentor tror vi på online terapi, der forbinder uddannede terapeuters vejledning og gruppeterapi med internettets styrker. Afhængigt af hvor alvorlige symptomerne på uspecificerede tics er, kan behandlingen variere en smule, men overordnet set omfatter det taleterapi og rådgivning, der kan bidrage med moralsk støtte, så andre mentale lidelser ikke bliver en del af problemet. Online behandling via GoMentor er måske lige det, du har brug for, for at kunne håndtere alle de udfordringer, der er forbundet med uspecificerede tics.

Få hjælp til Tics og Tourettes syndrom

Lene Wallentin Glennie Grønne Katrine Boeck Tinne Bendsen
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.