Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Skrevet af GoMentor

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser påvirker udvikling af grundlæggende kompetencer hos børn, herunder evnen til at kommunikere og socialisere med andre børn samt evnen til at bruge fantasien. Andre symptomer er bl.a. generel forvirring og besvær med at forstå omverden. Behandling for gennemgribende udviklingsforstyrrelse kan fås via terapi og rådgivning.

Former for gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Disse er de mest almindelige gennemgribende udviklingsforstyrrelser:

 • Infantil autisme – Dette er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, der typisk viser sig indenfor de første tre år barnets liv, og får barnet til at virke som om, det lever i sin «egen verden». 
 • Autisme – Dette forårsager, at børn har svækkede interaktions- og kommunikationsevner.
 • Retts syndrom – Denne neurologiske udviklingsforstyrrelse påvirker hjernen, og forårsager langsom vækst af hænder, fødder og hoved. Der vil desuden kunne observeres andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
 • Disintegrativ forstyrrelse i barndommen – Når et barn udvikler sig normalt i de først 3 – 4 år, og først efterfølgende begynde at udvise indlæringsbesvær og problemer med at agere socialt, er der tale om en disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Aspergers syndrom – Denne variation af autisme, kan beskrives som en mildere form for autisme.
 • Uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse – Når et barn udviser symptomer fra to eller fl
  ere af de føromtalte gennemgribende udviklingsforstyrrelser, siges denne at være uspecificeret, eftersom man ikke kan kategorisere den præcist.

Symptomer på gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Selvom symptomerne vil variere, afhængig af, hvilken udviklingsforstyrrelse der er tale om, er der nogle gennemgående tegn, der kan indikere, at der foreligger et problem.

 • Dårlig interaktion med andre og sociale problemer, er et tegn på at en gennemgribende udviklingsforstyrrelse kan være problemet.
 • Dårlige kommunikationsevner er et andet symptom på gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
 • Repeterende adfærd og behovet for strikse rutiner og ritualer for overhovedet at kunne fungere, er et andet tegn på gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
 • Skrigeanfald og andre adfærdsproblemer, kan indikere et problem med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
 • Panikanfald – når det observeres sideløbende med andre symptomer – er et andet tegn på en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
 • Skæren tænder og andre fysiske tegn vil også kunne forekomme.
 • Manglende øjenkontakt og et indtryk af, at barnet er i «sin egen verden» kan også indikere, at der er tale om en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
 • Sociale problemer så som besvær med at finde jævnaldrende venner, er et andet tegn på gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Som det kan ses, er der en lang række symptomer der kan opstå. Hvis de opstår, er det vigtigt at man får stillet en ordentlig diagnose. Hvis der viser sig at være tale om en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, er det anbefalelsesværdigt at søge behandling. 

Behandling af gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Med GoMentor.com som platform, udbydes online terapi for alle former for gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Vores tilknyttede terapeuter er specialiserede indenfor de forskellige udviklingsforstyrrelser, og kan bidrage med information, vejledning og støtte. Hvad der er brug for taleterapi eller udvikling af sociale færdigheder, kan vores tilknyttede specialister hjælpe den enkelte på hans eller hendes vilkår.  

Definition af Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser påvirker udviklingen af grundlæggende kompetencer, herunder evnen til at socialisere og kommunikere, samt evnen til at bruge sin fantasi. Symptomer tæller bl.a. forvirring og besvær med at forstå omverden, samt en række andre psykiske og fysiske symptomer. Man kan få behandling for gennemgribende udviklingsforstyrrelser gennem terapi og rådgivning.

Symptomer på / Grunde til Gennemgribende Udviklingsforstyrrelser

 • Dårlig interaktion med andre
 • Dårlige kommunikationsevner
 • Repeterende adfærd
 • Ritualer der må og skal følges
 • Behovet for strikse rutiner
 • Skrigeanfald
 • Panikanfald
 • Skæren tænder
 • Manglende øjenkontakt
 • Sociale problemer

Disintegrativ Forstyrrelse i Barndommen

Børn med udviklingsproblemer der først opstår efter 2-3-års alderen, lider måske af en disintegrativ forstyrrelse i barndommen. Symptomerne tæller bl.a. manglende sociale evner, motorisk besvær og problemer med at udvikle forhold. Årsagerne til denne forstyrrelse kendes ikke, men der er adskillige behandlingsmuligheder. Her hos GoMentor.com udbydes online terapi til børn med en disintegrativ forstyrrelse i barndommen, som kan hjælpe med alle symptomerne. Fordi denne forstyrrelse lægger sig tæt op ad andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser, så som autisme, er det vigtigt at man er meget opmærksom på symptomerne, og får stillet en professionel diagnose, hvis nogle af de nedenstående symptomer observeres. 

Symptomer på disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Som nævnt opstår symptomerne typisk først efter 2-års alderen, hvor barnet ellers indtil da har udviklet sig normalt.

 • Tab af sociale evner er et tegn på disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Tab af renlighed i en senere alder er et andet symptom.
 • Tab af sprog – ekspressivt eller receptivt – er en indikationer på, at der måske kan være tale om disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Tab af motoriske evner og koordination ses ofte hos børn med denne udviklingsforstyrrelse.
 • En manglende evne til at kunne udvikle forhold til jævnaldrende er normalt hos børn med disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Svækkelse af den nonverbale adfærd, der er en forudsætning i sociale sammenhænge, kan også pege i retning af denne udviklingsforstyrrelse.
 • Manglende eller forsinket udvikling af sprog i takt med, at barnet bliver er ældre, er et andet symptom der observeres fra tid til anden.
 • Manglende evne til, at starte eller vedholde en samtale, kan også pege i retning af disintegrativ forstyrrelse i barndommen.

Behandling af disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Her hos GoMentor.com, at det kan være frustrerende når symptomerne på disintegrativ forstyrrelse i barndommen begynder at vise sig hos et ellers raskt barn. Det er derfor vi har udviklet en platform for online terapi, der kan hjælpe med alle aspekterne af denne udviklingsforstyrrelse. Der er mange måder vores tilknyttede specialister kan hjælpe på, lige fra vejledning til moralsk støtte. Online behandling af disintegrativ forstyrrelse i barndommen er et nyt begreb, men derfor bør man stadig sætte sig ind i, hvordan det kan hjælpe med alle de besværligheder der er forbundet med denne udviklingsforstyrrelse. 

Definition af Disintegrativ Forstyrrelse i Barndommen

Disintegrativ forstyrrelse i barndommen er, når et barn udvikler sig normalt i de første 2 – 3 år af sin levetid, men efterfølgende begynder at få problemer med indlæring og social ageren. Symptomerne tæller bl.a. tab af sociale evner, tab af motoriske evner, forsinket eller manglende verbal kommunikation samt andre fysiske og psykologiske tegn.

Symptomer på / Grunde til Disintegrativ Forstyrrelse i Barndommen

 • Tab af sociale evner
 • Tab af renlighed
 • Tab af receptivt eller ekspressivt sprog
 • Tab af motoriske evner
 • Manglende evne til at udvikle forhold til jævnaldrende
 • Svækkelse af nonverbal adfærd
 • Manglende eller forsinket brug af verbal kommunikation
 • Manglende evne til at starte samtaler
 • Manglende evne til at vedholde en samtale

Uspecificeret Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse

Når et barn udviser symptomer på flere af de forskellige former for udviklingsforstyrrelse, siges det at man har en uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Symptomer omfatter symptomerne på de øvrige udviklingsforstyrrelser, herunder dårlige sociale kompetencer, manglende kommunikation, samtalebesvær og andre fysiske og psykologiske problemer. Selv hvis ikke alle symptomerne foreligger, er der farer forbundet med denne udviklingsforstyrrelse. Hvis ikke det behandles, kan det føre til andre problemer, hvilket er grunden til, at man kan få online behandling af uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse via GoMentor.com. Får vi kommer nærmere ind på det, er her et par ting man bør vide om denne type udviklingsforstyrrelse. 

Symptomer på uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Symptomerne vil variere voldsomt, grundet den uspecificerede karakter af denne udviklingsforstyrrelse, men man vil typisk kunne observere et eller flere af følgende symptomer.

 • Dårlige kommunikationsevner og svækkede sociale kompetencer er nogle af de klassiske symptomer på uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
 • Et tab af evnen til at tale i en given alder er et andet tegn på denne udviklingsforstyrrelse.
 • Manglende empati overfor jævnaldrende kan indikere uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
 • Panikanfald er meget almindelige hos personer, der er diagnosticerede med uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
 • Børn som undgår øjenkontakt kan måske have denne udviklingsforstyrrelse.
 • Langsom udvikling af sprog – eller manglende udvikling af sprog – er en anden stærk indikator på uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse.
 • En manglende evne til at starte og vedholde samtaler i sociale omgivelser er et andet symptom på uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Grundet denne udviklingsforstyrrelses uspecificerede karakter, er der adskillige farer forbundet med den, hvis ikke man får behandling. Farer som andre mentale problemer eller bivirkniner af symptomerne kan undgås, hvis man får ordentlig behandling. 

Behandling af uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Fordi man ikke kender meget til de præcise forhold vedrørende uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse, kan behandling være en besværlig størrelse. Når det så er sagt, så kan terapi og rådgivning, som den der udbydes via GoMentor.com, afhjælpe risici forbundet med uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse, samt minimere symptomerne. Med online terapi, er hjælp til uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse tilgængelig, når der er brug for den. Jo tidligere behandlingen påbegyndes, jo bedre er chancerne for, at man kan hjælpe barnet til at leve et normalt og lykkeligt liv. Hvis du synes online terapi for udviklingsforstyrrelser lyder interessant, findes der yderligere information herom. 

Definition af Uspecificeret Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse

En uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse, er en udviklingsforstyrrelse der omfatter symptomer fra to eller flere af de øvrige udviklingsforstyrrelser, og gør det svært at stille en præcis diagnose. Symptomerne kan tælle nogle eller alle symptomerne på de øvrige udviklingsforstyrrelser.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse

 • Panikanfald
 • Tab af evnen til at tale
 • Manglende empati
 • Undgåelse af øjenkontakt
 • Dårlige kommunikationsevner
 • Langsom eller fraværende udvikling af sprog
 • Manglende evne til at starte samtaler
 • Manglende evne til at vedholde samtaler

Har du en gennemgribende udviklingsforstyrrelser?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Allan Ulrich Thomsen Mette Byskov Hafdis Æ. Hougaard Nicolas Dziegiel
km fra

Se udvalgte mentorer nedenfor

Find mentorer i dit område

km fra
 

Få hjælp til gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Har du en gennemgribende udviklingsforstyrrelser?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Allan Ulrich Thomsen Mette Byskov Hafdis Æ. Hougaard Nicolas Dziegiel
Få hjælp online fra kun 124 kr./uge

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere