Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer GoMentor

Ensom lille pige med bamse på slæb går i sin egen verden og har svært ved at snakke med andre børn

Hvad er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse?

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser påvirker udvikling af grundlæggende kompetencer hos børn, herunder evnen til at kommunikere og socialisere med andre børn samt evnen til at bruge fantasien. Andre symptomer er bl.a. generel forvirring og besvær med at forstå omverden. Behandling for gennemgribende udviklingsforstyrrelse kan fås via terapi og rådgivning.

Former for gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Disse er de mest almindelige gennemgribende udviklingsforstyrrelser:

 • Infantil autisme – Dette er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, der typisk viser sig indenfor de første tre år barnets liv, og får barnet til at virke som om, det lever i sin «egen verden». 
 • Autisme – Dette forårsager, at børn har svækkede interaktions- og kommunikationsevner.
 • Retts syndrom – Denne neurologiske udviklingsforstyrrelse påvirker hjernen, og forårsager langsom vækst af hænder, fødder og hoved. Der vil desuden kunne observeres andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
 • Disintegrativ forstyrrelse i barndommen – Når et barn udvikler sig normalt i de første 3-4 år og først efterfølgende begynder at udvise indlæringsbesvær og problemer med at agere socialt, er der tale om en disintegrativ forstyrrelse i barndommen.
 • Aspergers syndrom – Denne variation af autisme, kan beskrives som en mildere form for autisme.
 • Uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse – Når et barn udviser symptomer fra to eller fl
  ere af de føromtalte gennemgribende udviklingsforstyrrelser, siges denne at være uspecificeret, eftersom man ikke kan kategorisere den præcist.

Symptomer på gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Selvom symptomerne vil variere, afhængigt af hvilken udviklingsforstyrrelse der er tale om, er der nogle gennemgående tegn, der kan indikere, at der foreligger et problem.

 • Dårlig interaktion med andre
 • Dårlige kommunikationsevner
 • Repeterende adfærd
 • Ritualer, der må og skal følges
 • Behovet for strikse rutiner
 • Skrigeanfald
 • Panikanfald
 • Skæren tænder
 • Manglende øjenkontakt
 • Sociale problemer

Som det kan ses, er der en lang række symptomer, der kan opstå. Hvis de opstår, er det vigtigt, at man får stillet en ordentlig diagnose. Hvis der viser sig at være tale om en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, er det anbefalelsesværdigt at søge behandling.

Behandling af gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Med GoMentor som platform udbydes online terapi for alle former for gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Vores tilknyttede terapeuter er specialiserede inden for de forskellige udviklingsforstyrrelser og kan bidrage med information, vejledning og støtte. Hvad der er brug for taleterapi eller udvikling af sociale færdigheder, kan vores tilknyttede specialister hjælpe den enkelte på hans eller hendes vilkår.

Disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Børn med udviklingsproblemer, der først opstår efter 2-3-års alderen, lider måske af en disintegrativ forstyrrelse i barndommen. Symptomerne tæller bl.a. manglende sociale evner, motorisk besvær og problemer med at udvikle forhold. Årsagerne til denne forstyrrelse kendes ikke, men der er adskillige behandlingsmuligheder. Hos GoMentor udbydes online terapi til børn med en disintegrativ forstyrrelse i barndommen, som kan hjælpe med alle symptomerne. Da denne forstyrrelse lægger sig tæt op ad andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser, såsom autisme, er det vigtigt, at man er meget opmærksom på symptomerne og får stillet en professionel diagnose, hvis nogle af de nedenstående symptomer observeres.

Symptomer på disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Som nævnt opstår symptomerne typisk først efter 2-års alderen, hvor barnet ellers indtil da har udviklet sig normalt. Her er de typiske tegn på en disintegrativ forstyrrelse i barndommen:

 • Tab af sociale evner
 • Tab af renlighed
 • Tab af receptivt eller ekspressivt sprog
 • Tab af motoriske evner
 • Manglende evne til at udvikle forhold til jævnaldrende
 • Svækkelse af nonverbal adfærd
 • Manglende eller forsinket brug af verbal kommunikation
 • Manglende evne til at starte samtaler
 • Manglende evne til at vedholde en samtale

Behandling af disintegrativ forstyrrelse i barndommen

Hos GoMentor ved vi, at det kan være frustrerende, når symptomerne på disintegrativ forstyrrelse i barndommen begynder at vise sig hos et ellers raskt barn. Det er derfor, vi har udviklet en platform for online terapi, der kan hjælpe med alle aspekterne af denne udviklingsforstyrrelse. Der er mange måder vores tilknyttede specialister kan hjælpe på, lige fra vejledning til moralsk støtte. Online behandling af disintegrativ forstyrrelse i barndommen er et nyt begreb, men derfor bør man stadig sætte sig ind i, hvordan det kan hjælpe med alle de besværligheder, der er forbundet med denne udviklingsforstyrrelse.

Uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Når et barn udviser symptomer på flere af de forskellige former for udviklingsforstyrrelse, siges det at man har en uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Symptomer omfatter symptomerne på de øvrige udviklingsforstyrrelser, herunder dårlige sociale kompetencer, manglende kommunikation, samtalebesvær og andre fysiske og psykologiske problemer. Selv hvis ikke alle symptomerne foreligger, er der farer forbundet med denne udviklingsforstyrrelse. Hvis ikke det behandles, kan det føre til andre problemer, hvilket er grunden til, at man kan få online behandling af uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse via GoMentor. Får vi kommer nærmere ind på det, er her et par ting, man bør vide om denne type udviklingsforstyrrelse.

Symptomer på uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Symptomerne vil variere voldsomt, grundet den uspecificerede karakter af denne udviklingsforstyrrelse, men man vil typisk kunne observere et eller flere af følgende symptomer.

 • Panikanfald
 • Tab af evnen til at tale
 • Manglende empati
 • Undgåelse af øjenkontakt
 • Dårlige kommunikationsevner
 • Langsom eller fraværende udvikling af sprog
 • Manglende evne til at starte samtaler
 • Manglende evne til at vedholde samtaler

Grundet denne udviklingsforstyrrelses uspecificerede karakter, er der adskillige farer forbundet med den, hvis ikke man får behandling. Risici som andre mentale problemer eller bivirkninger af symptomerne kan undgås, hvis man får ordentlig behandling. 

Behandling af uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Fordi man ikke kender meget til de præcise forhold vedrørende uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse, kan behandling være en besværlig størrelse. Når det så er sagt, så kan terapi og rådgivning, som den der udbydes via GoMentor, afhjælpe risici forbundet med uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse, samt minimere symptomerne. Med online terapi, er hjælp til uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse tilgængelig, når der er brug for den. Jo tidligere behandlingen påbegyndes, jo bedre er chancerne for, at man kan hjælpe barnet til at leve et normalt og lykkeligt liv, uden at udvikle f.eks. psykiske lidelser, som stress, angst eller depression.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.