Madnings- og spiseforstyrrelser i barndom

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen forårsages enten af fysiske forhold eller det miljø, barnet opholder sig i – navnlig forældreskabet. Hvis et barn pludselig taber sig voldsomt eller ikke vokser normalt for sin alder, kan det være en tegn på en madnings- og spiseforstyrrelse i barndommen. Hvis symptomerne på en sådan forstyrrelse observeres, findes der adskillige behandlingstilbud, herunder online terapi via GoMentor.

Former for madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen

Disse er de tre primære madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen:

  • Pica - Denne forstyrrelse relaterer sig til indtagelsen af ikke-fødevarer – nogle farlige, nogle ufarlige.
  • Spiseforstyrrelse i barndommen - Denne kroniske spiseforstyrrelse omhandle gylpning efter måltider – ikke opkast.
  • Madningsforstyrrelse i barndommen - Når fejlernæring ikke skyldes et medicinsk problem, kaldes en madningsforstyrrelse i barndommen.

Årsager til madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen

Der er mange forskellige årsager til disse spiseforstyrrelser hos børn. Nogle relaterer sig til dårligt forældreskab, imens nogle børn er genetisk disponeret for at udvikle sådanne forstyrrelser. I forhold til dårligt forældreskab kan det eksempelvis skyldes, at forældrene ikke er i stand til at aflæse, hvornår barnet er sultent, eller hvis man mader barnet, når det ikke er sultent. Forældre, der selv lider af mentale forstyrrelser, kan også påvirke barnets spisevaner. Foruden disse tilfælde, er der også en række fysiske faktorer, der kan spille ind på sådanne lidelser, herunder diverse sygdomme, svækkede sanser og endda muskulære lidelser.

Symptomer på madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen

Symptomerne på madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen ligner symptomerne på fejlernæring, både de fysiske og psykiske symptomer. Da barnet ikke får nok mad, eller i hvert fald ikke tilstrækkelig energi, hæmmes barnets vækst, hvilket medfører, at barnet vil være undervægtigt for sin alder. Eftersom barnet ikke får den fornødne næring, kan det føre til tilbagetrukkethed og irritabilitet.

  • Hæmmet udvikling
  • Irritabilitet
  • Tilbagetrukkethed

Behandling af madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen

Eftersom symptomerne ved en spiseforstyrrelse er så alvorlige for børn, der stadig er i vækst, er det vigtigt at søge hjælp, hvis det diagnosticeres. Via GoMentor kan du få online terapi for alle typer madnings- og spiseforstyrrelser. Vi har tilknyttet en række terapeuter, der er specialiserede i at hjælpe familier til at håndtere alle de udfordringer, der er forbundet med sådanne forstyrrelser. Fejlernæring kan have mange alvorlige negative effekter på kroppen, og det er derfor, det er så vigtigt at søge behandling, hvis madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen bliver et problem. Online terapi for spiseforstyrrelser er relativt nyt, men via GoMentor kan man få den vejledning og support, der er nødvendig for at bearbejde sådanne forstyrrelser.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.