Madnings- og spiseforstyrrelser i barndom - GoMentor

Madnings- og spiseforstyrrelser i barndom

Madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen forårsages enten af fysiske forhold, eller det miljø barnet opholder sig i – navnlig forældreskabet. Hvis et barn pludselig taber sig voldsomt, eller ikke vokser normalt for sin alder, kan det være en tegn på en madnings- og spiseforstyrrelse i barndommen. Hvis symptomerne på en sådan forstyrrelse observeres, findes der adskillige behandlingstilbud, herunder online terapi via GoMentor.com. Før du tager stilling til, om vi kan hjælpe, er her lidt yderligere fakta omkring madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen. 

Former for madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen

Disse er de tre primære madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen.

  • Pica  - Denne forstyrrelse relaterer sig til indtagelsen af ikke-fødevarer – nogle farlige, nogle ufarlige.
  • Spiseforstyrrelse i barndommen – Denne kroniske spiseforstyrrelse omhandle gylpning efter måltider – ikke opkast.
  • Madningsforstyrrelse i barndommen – Når fejlernæring ikke skyldes et medicinsk problem, kaldes en madningsforstyrrelse i barndommen.

Årsager til madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen

Der er mange forskellige årsager til disse spiseforstyrrelser hos børn. Nogle relaterer sig til dårligt forældreskab, imens nogle børn er genetisk disponeret for at udvikle sådanne forstyrrelser. I forhold til dårligt forældreskab, kan det eksempelvis skyldes, at forældrene ikke er i stand til at aflæse, hvornår barnet er sultent, eller hvis man mader barnet, når det ikke er sultent. Forældre der selv lider af mentale forstyrrelser kan også påvirke barnets spisevaner. Foruden disse tilfælde, er der også en række fysiske faktorer der kan spille ind på sådanne lidelser, herunder diverse sygdomme, svækkede sanser og endda muskulære lidelser. 

Symptomer på madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen

Symptomerne på madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen ligner symptomerne på fejlernæring, både de fysiske og psykiske symptomer. Da barnet ikke får nok mad, eller i hvert fald ikke tilstrækkelig energi, hæmmes barnets vækst, hvilket medfører at barnet vil være undervægtigt for sin alder. Eftersom barnet ikke får den fornødne næring, kan det føre til tilbagetrukkethed og irritabilitet. 

Behandling af madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen

Eftersom symptomerne og farerne ved spiseforstyrrelse er så alvorlige for børn, der stadig er i vækst, er det vigtigt at søge hjælp, hvis det diagnosticeres. Via GoMentor.com kan du få online terapi for alle typer madnings- og spiseforstyrrelser. Vi har tilknyttet en række terapeuter, der er specialiserede i, at hjælpe familier til at håndtere alle de udfordringer der er forbundet med sådanne forstyrrelser. Fejlernæring kan have mange alvorlige negative effekter på kroppen, og det er derfor det er så vigtigt at søge behandling, hvis madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen bliver et problem. Online terapi for spiseforstyrrelser er relativt nyt, men via GoMentor.com kan man få den vejledning og support, der er nødvendig for, at bearbejde sådanne forstyrrelser.  

Definition af Madning -og Spiseforstyrrelser i Barndommen

Madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen medfører, at børn taber sig hurtigt, eller ikke tager tilstrækkeligt på og vokser normalt. Andre symptomer tæller bl.a. irritabilitet samt en række andre symptomer der er almindelige i forbindelse med fejlernæring. Terapi og rådgivning for forældrene kan også gavne i forbindelse med behandling af madnings- og spiseforstyrrelser i barndommen.

Symptomer på / Grunde til Madning -og Spiseforstyrrelser i Barndommen

  • Hæmmet udvikling
  • Irritabilitet
  • Tilbagetrukkethed

Kæmper du med Madnings- og spiseforstyrrelser i barndom? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Dennie Hilding Doris Skovrup Eva Olesen Lone Carmel
km fra

Få hjælp til Madnings- og spiseforstyrrelser i barndom

Kæmper du med Madnings- og spiseforstyrrelser i barndom? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Dennie Hilding Doris Skovrup Eva Olesen Lone Carmel
Prøv online terapi til halv pris

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.