Forstyrrelser typisk diagnosticeret i barndom eller ungdom

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer GoMentor

Autistisk barn får hjælp med indlæringsvanskeligheder og udviklingsproblemer Nogle mennesker bliver ramt af en psykisk lidelse i en ung alder. Disse lidelser, som typisk bliver diagnosticeret i barndommen eller ungdomsårene, har flere underkategorier, men omdrejningspunktet for dem alle er psykiske lidelser i barndommen, som forbliver et problem, hvis man ikke bliver behandlet. Symptomerne på disse lidelser varierer i stort omfang, fordi der er så mange forskellige typer psykiske lidelser. De har alle som regel at gøre med indlærings- og udviklingsproblemer, som følger børnene, selv når de bliver voksne. Det er typisk muligt at blive behandlet for disse lidelser, hvilket du kan læse mere om nederst på denne side.

Forskellige former for forstyrrelser

Da der er en lang række af disse forstyrrelser, så varierer symptomerne naturligvis i høj grad. Nedenfor er de mange forskellige former for forstyrrelser præsenteret samt de tilhørende symptomerne, der typisk diagnosticeres i barndommen eller ungdomsårene.

 

 

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser  

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser påvirker udviklingen af mange basale færdigheder, såsom evnen til at kommunikere, til at bruge sin fantasi og til at socialisere med andre. Symptomer på denne forstyrrelse kan være forvirring og andre problemer med at forstå verden. Der findes følgende former for gennemgribende udviklingsforstyrrelser:

 • Infantil autisme – Dette er en neurologisk og udviklingsmæssig forstyrrelse, som generelt opstår inden for de første tre år af et barns liv.    
 • Autisme - Dette er en neurologisk udvikling hos børn, som forringer deres evne til social interaktion og kommunikation. 
 • Retts syndrom – Dette er en neurologisk udviklingsforstyrrelse, som påvirker hjernen, og resulterer i små hænder, fødder og en langsom udvikling af hovedet.
 • Disintegrativ forstyrrelse i barndommen – Når et barn udvikler sig normalt i de første tre til fire år af sit liv og derefter begynder at opleve indlærings- og social interaktionsproblemer, så omtales det som disintegrativ forstyrrelse i barndommen.  
 • Aspergers syndrom – Denne form for autisme kan siges at være en mild form for udviklingsforstyrrelse.  
 • Uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse – Når et barn viser symptomer på to eller flere af ovenstående udviklingsforstyrrelser, så lider de højst sandsynligt af en uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelse, fordi denne lidelse ikke kan kategoriseres under en af de andre udviklingsforstyrrelser. 

Forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet (ADHD) 

ADHD påvirker en person evne til at vise opmærksomhed. Symptomer på dette kan bl.a. være adfærdsforstyrrelse og problemer med opmærksomhed:

 • Forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet (ADHD) – Der er en række under-typer af denne lidelse, men omdrejningspunktet for dem alle er en manglende evne til at bevare opmærksomheden og hyperaktivitet.
 • Adfærdsforstyrrelse – Når dårlig opførsel er ukontrollerbart, kan det være et tegn på adfærdsforstyrrelse. 
 • Oppositionel adfærdsforstyrrelse – Konstante raserianfald eller forstyrrende adfærd såsom at skændes med autoriteter kan være et tegn på oppositionel adfærdsforstyrrelse.  
 • Uspecificeret adfærdsforstyrrelse – Når et barn viser symptomer på to eller flere af ovenstående adfærdsforstyrrelser, og det ikke kan præciseres, hvilken lidelse der er tale om, kan det være en uspecificeret adfærdsforstyrrelse.

Hos GoMentor kan du søge blandt mange mentorer - psykologer, psykoterapeuter og coaches - der alle har særlig interesse og erfaring med ADHD og autismespektrumforstyrrelser, og som tilbyder hjælp, rådgivning og støtte både online og offline.

Indlæringsvanskeligheder

Dette er en neurologisk forstyrrelse, som gør indlæring vanskelig. Det kan forklares ved, at forbindelserne til de forskellige dele i hjernen ikke fungerer korrekt. Der er en række forskellige former for indlæringsvanskeligheder, herunder:

 • Læseforstyrrelse – Dette er en betydelig forringelse af korrekt læsning, forståelse og hastighed i en sådan grad, at det påvirker en persons akademiske mål og dagligdag.
 • Ordblindhed (dysleksi) – Denne indlæringsvanskelighed får mennesker til at bytte rundt på bogstaver, hvilket gør det svært for dem at læse. 
 • Staveforstyrrelse – Selvom nogle mener, at dårlig stavning blot er dovenskab, så er der en forstyrrelse, hvor mennesker har en manglende evne til at stave, hvilket kan være forbundet med dysgrafi, en forstyrrelse med problemer inden for skrivning.  
 • Regneforstyrrelse – Problemer med tal og matematik kan være et problem, der er kendt som regneforstyrrelse. 
 • Dysgrafi – Denne indlæringsvanskelighed gør det svært og for nogle umuligt at skrive tydeligt og effektivt.  
 • Uspecificeret indlæringsvanskelighed – En person som har nogle eller alle ovenstående symptomer på indlæringsvanskeligheder lider muligvis af en uspecificeret indlæringsvanskelighed. 

Motoriske udviklingsforstyrrelser

Dette er også kendt som dyspraxi og er en motorisk udviklingsforstyrrelse, som påvirker et barns evne til at bevæge sig rundt og udføre komplekse gøremål. Symptomer på denne forstyrrelse kan være hypotoni (en buttet baby) eller hypertoni (en rigid baby).

 • Udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse – Når et barn ikke udvikler sin motoriske koordinationsevne normalt, så omtales det som udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse. Symptomer på denne forstyrrelse kan opstå tidligt i barndommen eller senere i barnets liv.

Sproglige forstyrrelser

Sproglige forstyrrelser påvirker en persons orale motorik eller også skaber det problemer med at kommunikere effektivt.

 • Ekspressiv dysfasi – Børn, som er påvirket af ekspressiv dysfasi, er som regel bedre til at forstå sprog, end de er til at kommunikere med andre.  
 • Impressiv dysfasi – Denne sproglige forstyrrelse har at gøre med en manglende evne til at forstå sprog såvel som at kommunikere med andre.
 • Dysartri – Børn som ikke udvikler en evne til at producere nogle eller alle de lyde, der er nødvendige for at kunne tale, lider af dysartri. 
 • Epileptisk afasi – Dette er også kendt som Landau-Kleffner syndromet, og det påvirker en person verbale kommunikation, men kan også risiko for krampetrækninger.
 • Stammen – Dette er en lidelse, der får mennesker til at gentage ord, eller også har de problemer med at udtale ord korrekt.  
 • Uspecificeret sproglig forstyrrelse – Hvis et eller flere af ovenstående symptomer er tilstede, så kan der være tale om en uspecificeret sproglig forstyrrelse, fordi denne forstyrrelse ikke kan placeres under et af ovenstående kategorier.

Madning- og spiseforstyrrelser i barndommen

Madnings- og spiseforstyrrelser har alle at gøre med spisevaner og rammer som regel børn meget tidligt i livet. Symptomer på disse udviklingsforstyrrelser kan være at spise upassende eller farlige ting samt andre spiseforstyrrelser.

 • Pica - En person med denne lidelse spiser ikke-spiselige ting, hvoraf nogle er farlige.
 • Spiseforstyrrelse i barndommen – Denne kroniske spiseforstyrrelse har at gøre med en persons milde opgylpning af mad efter et måltid – ikke at forveksle med opkast.
 • Madningsforstyrrelse i barndommen – Når underernæring ikke er forårsaget af et medicinsk problem, så er der som regel tale om en madningsforstyrrelse i barndommen.

Tics

Når pludselige, ukontrollerbare og gentagne bevægelser og lyde finder sted, så kan det være et tegn på tics.

 • Tourettes syndrom - Denne neuropsykiatriske forstyrrelse omfatter som regel mindst et motorisk og et vokalt tic, som starter i barndommen.
 • Kroniske motoriske eller vokale tics – Når et tic er begrænset til kun et vokalt eller et motorisk tic, så kan det ikke diagnosticeres som Tourettes syndrom.
 • Forbigående tic - De, der lider af tics, og kroppen bevæger sig hurtigt, gentagende, pludseligt og ukontrollerbart, så kan personen lide af forbigående tic.
 • Uspecificeret tic - De, der viser symptomer på nogle af ovenstående lidelser, kan lide af uspecificeret tic.

Afføringsforstyrrelser

Udviklingsforstyrrelser, som omhandler afsondring af afføring eller urin, omtales som afføringsforstyrrelser. Der findes følgende to former for afføringsforstyrrelser:

 • Encoprese – Den frivillige eller ufrivillige passage af afføring i et barn, som er pottetrænet – generelt over 4 år gammel.
 • Enuresis – sengevædning – ufrivillig urinering – hos børn der er over 5 år gamle kaldes enuresis.

Mental retardering

Personer med mental retardering vil typisk have svært ved at lære nye ting og tilpasse sig i sociale situationer. Det er en udviklingsforstyrrelse, som opstår tidligt - ofte hos børn og unge. Afhængigt af den specifikke lidelse kan symptomerne både være milde og alvorlige. Dermed fremgår lidelsen i forskellige grader, fra let til svær. Heldigvis findes der behandling, der kan være med til at gøre livet en smule lettere for dem, der kæmper med denne forstyrrelse.

Andre forstyrrelser i barndommen eller ungdomsårene

Der er nogle andre udviklingsforstyrrelser, der påvirker børn og unge, herunder:

 • Abnorm separationsangst – Dette er en psykisk tilstand, der forårsager mennesker til at savne mennesker eller steder så meget, at det fører til overdreven angst.
 • Overdreven søskendejalousi – Når søskendejalousi begnder at påvirke forældrenes ægteskab eller generelle liv, kan det være et tegn på et problem, der stikker dybere.
 • Selektiv mutisme – Dette er en svær grad af angst, som får børn med ellers gode kommunikationsegenskaber til at ’gå kolde’ i offentlige eller ukendte situationer.
 • Reaktiv tilknytningsforstyrrelse – Når et barns fysiske og psykiske behov forsømmes, og de begynder at vise tegn på sociale interaktionsproblemer, så kan det være på grund af en reaktiv tilknytningsforstyrrelse.
 • Bevælgelsesstereotypier – Manglende funktionsdygtighed og gentagen motorisk adfærd hos børn kan være et tegn på bevægelsesstereotypier.
 • Uspecificeret forstyrrelse i barndommen eller ungdomsårene – Symptomer fra et eller flere af ovenstående lidelser, som ikke kan placeres under en af disse kategorier, kaldes uspecificeret forstyrrelse i barndommen eller ungdomsårene.

Behandling af forstyrrelser typisk diagnosticeret i barndommen eller ungdomsårene

Terapi og rådgivning er effektive behandlingsmetoder i tilfælde af forstyrrelser typisk diagnosticeret i barndommen eller ungdomsårene. For lidt større børn kan der her være tale om terapi og rådgivning direkte til barnet, men det vil som regel også være muligt for forældrene til et barn med en barndomsforstyrrelse at modtage terapi og rådgivning til brug i opdragelsen. Her hos GoMentor kan du få online terapi med professionelle terapeuter og psykologer, der kan hjælpe med disse lidelser. Uanset hvilken type forstyrrelse der er tale om, så kan man finde den rette hjælp på GoMentor, når man har specielle behov.

 

Få hjælp til tidligt diagnosticerede forstyrrelser

Frederik Engels Bettina Østrand Sanne Kirstine Holm Inge Merete Søndergaard
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.