Tilpasningsreaktioner

af GoMentor

Sidst opdateret 28-9-2020

Reviewer GoMentor

Hvad er tilpasningsreaktioner?

Mand der er ved at flytte er ramt af tilpasningsreaktioner og har svært ved at indfinde sig med sin nye livssituationStore forandringer i livet, enten på arbejdet, i parforholdet eller andet, kan føre til stress. De fleste mennesker kan håndtere ekstra stress forårsaget af store ændringer, hvorimod andre kan opleve forskellige tilpasningsreaktioner. Der er forskellige symptomer, som kan være af forskellig intensitet, men de handler alle om manglende evne til at nyde livet. Når symptomerne forårsages af en identificerbar situation, som har ført til stress i en persons liv, så kan der være tale om tilpasningsreaktioner, selv hvis de minder om psykiske lidelser som depression eller angstlidelser. Da de fleste tilpasningsreaktioner bliver værre over tid, hvis man ikke får behandling, kan det føre til langvarige, alvorlige psykiske lidelser. Derfor har vi tilknyttet en række psykologer her på GoMentor, som kan hjælpe og rådgive en så man kan håndtere tilpasningsreaktioner.

Forskellige typer af tilpasningsreaktioner 

Årsager til tilpasningsreaktioner  

Den primære årsag til tilpasningsreaktioner er en begivenhed eller en situation i livet, der fører til for meget stress. Selvom de fleste mennesker evner at håndtere livets nedgange, er der nogle, der bryder sammen og begynder at udvise symptomer på andre psykiske lidelser. Årsagen til disse lidelser kendes ikke, men man mener, at det er genetisk betinget. Det er hovedsageligt kvinder, der bliver ramt af disse lidelser, og selvom årsagen til dette ikke kendes, så er det vigtigt at være opmærksom på symptomer, så man kan reagere i tide.

Symptomer på tilpasningsreaktioner 

Symptomer på tilpasningsreaktioner er generelt et udtryk for, at der er andre psykiske forstyrrelser, der har dannet grundlag for tilpasningsreaktioner. Eksempelvis vil mennesker, der lider af tilpasningsreaktion med angst, opleve symptomer, der er forbundet med angstlidelser og dermed vejrtrækningsproblemer, forhøjet hjerterytme samt andre fysiske og psykiske problemer. Selvom symptomerne kan variere fra person til person samt være afhængig af den præcise diagnose, så vil problemerne ikke forsvinde, hvis man ignorerer dem. Tværtimod er der risiko for, at hvis man ikke bliver behandlet, kan man opleve andre alvorlige psykiske lidelser.

Behandling af tilpasningsreaktioner

I enhver behandling er det første skridt at søge hjælp, men her på GoMentor tror vi ydermere på, at et langvarigt terapiforløb kan hjælpe mennesker med at blive bedre til at håndtere stress forårsaget af forskellige forandringer i deres liv. Behandling af tilpasningsreaktioner kan være et langvarigt forløb, men ved at tilbyde online terapi gør vi det nemmere at få den hjælp, man har brug for, uanset hvor og hvornår. Vores professionelle terapeuter har speciale i disse lidelser. På den måde kan du få den rette hjælp og støtte via GoMentor samt få informationer om, hvordan man bedre kan håndtere stress i forbindelse hermed.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.