Tværkulturelle problemstillinger og kulturel identitet

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Kulturel identitet kan defineres som de områder af identitet, der er fælles for et fællesskab af mennesker og samtidig er centrale og akutelle for hvert enkelt person i det fællesskab.

Kulturel identitet opfattes ofte som sammenfaldende med etnisk identitet men kan på samme tid rumme både national identitet, religiøs identitet, subkulturel identiet og personlig identitet m. fl. 

At en person opfatter sig selv som havende en bestemt kulturel identitet involverer således mere end kun et tilhørsforhold til en gruppe – det rummer tillige væsentlige følelsesmæssige og erkendelsesmæssige komponenter. 

Når forskellige kulturer mødes, eksempelvis ved flytning, er det således ganske naturligt at dette kan afstedkomme misforståelser, sammenstød og sågar konflikter.

Disse konflikter ses både på nationalt/geografisk niveau, på familie/generationsniveau og på individniveau mm. 

Problemstillingerne kan eksempelvis omhandle

  • Identitet
  • Ungdomslivet
  • Generationsforskelle
  • Opdragelse
  • Seksualitet
  • Ægteskab, arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber

Det kan være svært at stå i en problematisk situation, der direkte involverer ens kulturelle identitet – og ofte er det en fordel at søge hjælp og støtte hos de af GoMentors mentorer, der har særlig erfaring med Tværkulturelle problemstillinger og kulturel identitet.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.