Psykosomatiske lidelser

af GoMentor

Sidst opdateret 25-9-2020

Reviewer GoMentor

Kvinde med mørkt hår og psykosomatiske lidelse oplever fysiske symptomer over en sygdom der ikke kan identificeres Ved psykosomatiske lidelser kan der opstå fysiske symptomer, selvom der ikke er nogen medicinsk tilstand, der kan føre til disse symptomer. Det vil sige, at selvom der ikke er noget fysisk i vejen med de mennesker, der lider af somatoforme lidelser, så kan dette få dem til at søge behandling for de fysiske gener. Symptomer kan være at insistere på at få foretaget forskellige medicinske undersøgelser samt ægte/falske smerter, som ikke har nogen åbenlys årsag. På GoMentor kan du få online terapi, som kan hjælpe på symptomer ved somatoforme lidelser.

Forskellige former for psykosomatiske lidelser

Disse er de mest gængse typer af psykosomatiske lidelser:

 • Somatiseringstilstand – Vedvarende klager over fysiske symptomer, når der ikke eksisterer en fysisk tilstand, der kan føre til disse symptomer. 
 • Somatoform autonom dysfunktion – Denne type lidelse begrænser sig til problemer med et specifikt organ eller en specifik del af kroppen. 
 • Konversionssyndrom – Dette finder som regel sted efter en traumatisk hændelse og forårsager svækkelse af bevægelser eller sanser, som kun er fysiske. 
 • Vedvarende somatoform smertetilstand – Kronisk smerte i et eller flere områder af kroppen, hvor årsagen ikke kan identificeres. 
 • Hypokonder tilstand – En overbevisning om at fysiske symptomer (både virkelige og imaginære) er tegn på en alvorlig sygdom, selvom undersøgelser har vist det modsatte. 
 • Dysmorphofobi – En konstant besættelse af en fysisk fejl – virkelig eller imaginær – som kan forårsage bivirkninger. 
 • Uspecificeret somatoform lidelse – En lidelse der fremviser symptomer fra to eller flere af ovenstående somatoforme lidelser. 
 • Udifferentieret somatoform lidelse – Klager over fysiske smerter, som varer over seks måneder og ikke kan tilskrives en medicinsk tilstand. 
 

Symptomer på psykosomatiske lidelser

De præcise symptomer på somatoforme lidelser afhænger af typen af lidelsen, men generelt har alle symptomer fysiske smerter, der ikke kan tilskrives en medicinsk tilstand, som omdrejningspunkt. Mange mennesker med denne lidelse vil insistere på at få foretaget undersøgelse efter undersøgelse, på trods af at de første undersøgelser ikke viser noget. Andre søger den ene læge efter den anden, insisterende på at de har et problem. Hos andre fremstår symptomerne som angst for at blive ramt af en alvorlig sygdom, der varer længere end bare et par måneder. En generel optagethed af smerte og sygdomme er et solidt tegn på, at der er tale om psykosomatiske lidelser. Hvis disse symptomer opstår, så kan det være gavnligt at søge hjælp, da man ved hjælp af behandling kan undgå de farer, der er forbundet med psykosomatiske lidelser.

 • Insisteren på undersøgelser 
 • Uforklarlige medicinske symptomer 
 • Kroniske klager over smerter eller andre symptomer
 • Overdreven angst for at blive ramt af en sygdom 
 • Konstante smerter i et eller flere anatomiske punkter 
 • Besættelse af en imaginær sygdom

Risici ved psykosomatiske lidelser

En af de farer, der er forbundet med somatoforme lidelser, er risikoen for økonomiske problemer, som kan tilskrives utallige og unødvendige medicinske undersøgelser. En anden risiko i denne forbindelse er, at den person, der lider af denne sygdom, kan risikere at gøre skade på sig selv i et forsøg på at fremstille deres imaginære smerter og sygdomme mere virkelige. Der er en række andre fysiske og psykiske risici forbundet med somatoforme lidelser, alt efter hvilken type lidelse der er tale om. De kan dog minimeres ved hjælp af behandling.

Behandling af psykosomatiske lidelser

Her på GoMentor kan du finde professionelle terapeuter med speciale i psykosomatiske lidelser. De kan give den nødvendige vejledning og støtte i kampen mod disse lidelser. Derudover deltage i vores online forum, hvor du kan få støtte og råd af andre mennesker, som går igennem de samme problemer. Denne kombination af psykoterapi og internettets muligheder gør det nemmere end nogensinde før at få hjælp til at klare symptomerne på psykosomatiske lidelser.

Somatiseringstilstand

Vedvarende klager over fysiske symptomer, som ikke kan tilskrives nogen medicinsk årsag, kaldes somatiseringstilstand. Symptomer er bl.a. fysiske smerter i forskellige dele af kroppen, som ikke kan diagnosticeres, hvilket betyder at årsagen er psykologisk. Hvis de får foretaget tester, som kommer tilbage negative, vil en person, der lider af somatiseringstilstand, ikke tro på disse resultater og insistere på nye tester eller finde en anden læge. Da der kan opstå alvorlige komplikationer som resultat af denne lidelse, anbefales der at få terapi, fx via GoMentor.dk. Før vi forklarer, hvordan du kan få hjælp, vil vi præsentere flere facts vedrørende somatiseringstilstand. 

Symptomer på somatiseringstilstand 

Symptomerne på somatiseringstilstand minder om symptomer på andre somatofome lidelser. Der er som regel tale om smerter, som ikke kan tilskrives en fysisk årsag. De kan komme til udtryk som brystsmerter, rygsmerter, maveproblemer eller andre fysiske symptomer. Forskellige medicinske tester kan vise, at der ikke er nogen medicinsk årsag til smerterne. Selvom symptomerne kan tilskrives personens psykiske tilstand, så er der alvorlige farer forbundet med somatiseringstilstand.

 • Fysiske smerter i forskellige dele af kroppen 
 • En fortid med hyppige sygdomstilfælde, uden at der har været en fysisk grund til det
 • Vedvarende klager over smerter

En af mindre farlige aspekter af somatiseringstilstand er risikoen for at have for store udgifter til unødvendige sygdomstjek hos lægen, hvor der ikke kan findes en årsag til smerterne. Hvis problemerne fortsætter, kan denne lidelse føre til andre psykiske lidelser såsom depression. Derudover kan det være farligt med et stort forbrug af medicin samt risiko for stofmisbrug, når man selv skal beslutte, hvilke piller man skal tage hvornår og hvor mange. 

Behandling af somatiseringstilstand  

Nogle af de professionelle terapeuter på GoMentor.dk har speciale i somatiseringstilstand og kan hjælpe med alle symptomer herpå. Online terapi via GoMentor.dk kombinerer psykoterapi med internettets muligheder, og på den måde kan du få hjælp med at forhindre, at somatiseringstilstanden udvikler sig til et større problem. Det kan være svært at håndtere de problemer, der kan opstå i dagligdagen med denne lidelse, men også her kan terapeuterne på GoMentor hjælpe med praktiske råd og værktøjer til at tage hånd om problemerne.

Uspecificeret Somatoform Lidelse

Når der er symptomerne tilstede fra to eller flere somatoforme lidelser, stilles normalt denne diagnose. Da lidelsen er uspecificeret, så vil symptomerne variere, men der generelt tale om klager over smerte, der ikke har nogen medicinsk årsag. Hvis man ikke kommer i behandling, så kan det medføre andre alvorlige problemer. Det er derfor du kan finde psykologer som tilbyder online behandling her på GoMentor.dk. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, så er det på tide at få stillet en diagnose, så du kan komme i gang med din behandling.

Symptomer på uspecificeret somatoform lidelse  

Da denne lidelse er uspecificeret, så varierer symptomerne en del fra person til person, men der er generelt tale om en ekstrem frygt for at få alvorlige sygdomme, for at blive blind eller lammet, uden at der er en fysisk årsag til det. En anden indikator er, at smerten ikke kan få en medicinsk diagnose.

 • Kroniske klager over smerter eller andre symptomer
 • Ekstrem angst, der varer mere end seks måneder, for at fejle noget
 • Tab af frivillig motorik eller forskellige sanser, der ikke kan tilskrives en sygdom 
 • Konstante smerter i forskellige dele af kroppen
 • Besættelse af en imaginær tilstand

Hvis man gentagne gange for lavet foretaget undersøgelser hos lægen, som har et negativt resultat, og man stadig insisterer på, at problemerne ikke kun eksisterer i ens eget hoved, så gør det det bare sværere at indse, at man har brug for at komme i behandling. Hvis dette er tilfældet, så kan problemerne forværres og føre til psykiske problemer. En anden risiko er, at man begynder at undgå at tage til lægen, fordi man konstant får at vide, at man intet fejler, og hvis man en dag fejler noget rigtigt, så vil det ikke blive opdaget. Derudover er der risiko for at blive afhængig af smertestillende medicin. Derfor er det vigtigt at tage hånd om problemerne og komme i behandling.

Behandling af uspecificeret somatoform lidelse

Selvom nogle læger ikke tager denne lidelse alvorligt, så ved de dygtigste professionelle terapeuter på GoMentor.dk, at denne lidelse kan være et alvorligt problem med store konsekvenser. Det er derfor, de tilbyder professional rådgivning og informationer vedrørende uspecificeret somatoform lidelse, så man er bedre rustet til at håndtere de symptomer, der følger med denne sygdom.

Somatoform Autonom Dysfunktion

Når en person konstant klager over fysiske smerter i en bestemt del af kroppen, og der ikke kan findes en medicinsk årsag til symptomerne efter seks måneder, så kan det være fordi, der er tale om somatoform autonom dysfunktion. Det kan være svært at diagnosticere denne lidelse, fordi mennesker har en tendens til at skjule negative resultater af tester foretaget hos lægen. Der kan være mange alvorlig konsekvenser, hvis man ikke får den rette behandling. Det er derfor, du kan få online terapi for somatoform autonom dysfunktion her på GoMentor.dk. Før vi viser, hvordan du kan få hjælp med dette samt med relaterede lidelser, vil vi præsentere flere facts vedrørende denne lidelse. 

Symptomer på somatoform autonom dysfunktion 

Forskellen på denne lidelse og andre lignende lidelser er, at den påståede smerte befinder sig i en enkelt del af kroppen og varer i mere end seks måneder. Smertebeskrivelsen kan variere fra person til person, men der vil altid være tale om en manglende medicinsk årsag til smerten. Hyppige lægebesøg samt at nægte at tro på de negative testresultater er tegn på, at denne lidelse er et problem. Der kan være mange farer forbundet med denne lidelse, hvis man ikke får stillet den rette diagnose og kommer i behandling.

 • Klager over smerter i et enkelt sted på kroppen 
 • Smerter der varer over seks måneder, uden at man kan finde en medicinsk grund til det

En af risiciene ved denne lidelse er, at en person kan undgå at tage til lægen, hvis vedkommendes smerter ikke tages seriøst, eller hvis testerne konstant har negative resultater og man ikke kan finde en medicinsk årsag til smerterne. Andre farer er bl.a. økonomiske problemer som et resultat af de hyppige og unødvendige læsebesøg. En anden alvorlig konsekvens af denne lidelse er afhængighed af smertestillende medicin. Alle disse risici kan føre til mange andre problemer, som kun gør sagen værre. 

Behandling af somatoform autonom dysfunktion

Selvom symptomerne på somatoform autonom dysfunktion kan variere og derfor kan være svære at behandle, så har vi professionelle terapeuter på GoMentor.dk med speciale i denne lidelse, og de kan hjælpe dig uanset hvilken smerte, der er tale om. De anvender en kombination af psykoterapi og internettets muligheder, og de kan derved tilbyde en komplet behandlingsmetode, så symptomer og risici forbundet med denne lidelse kan reduceres så meget som muligt.

Udifferentieret somatoform lidelse

Når klagerne over smerter ikke er så alvorlige, eller smerterne er begrænset til et enkelt sted på kroppen, så bliver denne diagnose som regel stillet. Et symptom på denne somatoforme lidelse er f.eks. smerter uden medicinsk årsag. Selvom de imaginære smerter kun findes i et enkelt sted på kroppen, så kan der stadig være en del komplikationer som resultat af denne lidelse. Når vi har gennemgået symptomer på denne lidelse samt de farer, der er forbundet hermed, vil vi vise, hvordan online terapi. fx her på GoMentor.dk kan hjælpe.

Symptomer på udifferentieret somatoform lidelse  

Når en person konstant klager over smerter i et bestemt sted på kroppen, og der ikke er en medicinsk årsag til disse smerter, som forskellige tester også viser, så er det en god indikator for, at årsagen er udifferentieret somatoform lidelse. Smerternes intensitet samt lokation kan variere fra person til person, men testresultaterne vil altid være negative, når lægerne forsøger at finde årsagen til smerterne. Når disse symptomer opstår, kan det være farligt ikke at komme i behandling.

 • Klager over smerter i et bestemt sted på kroppen
 • Smerter som ikke er relaterede til en medicinsk årsag

Mange vil være ude af stand til at fungere i deres daglige liv, fordi smerterne er for intense for dem. Dette kan forårsage problemer med forhold, arbejde og andre ansvarsområder og sociale aspekter af livet. Derudover er der risiko for, at personen kan lide af depression, fordi lægerne ikke kan finde årsagen til deres smerter og afviser, at der rent faktisk er tale om en sygdom.  

Behandling af udifferentieret somatoform lidelse 

Før denne lidelse kommer ude af kontrol, er det vigtigt at komme i behandling. Her på GoMentor.dk kan du finde dygtige og professionelle terapeuter og psykologer som tilbyder online terapi for denne sygdom. Disse professionelle terapeuter som har speciale i alle typer somatoforme lidelser, samt i hvordan man håndterer symptomer og minimerer risici, kan hjælpe. Dette kan gøre det lidt nemmere at komme igennem denne lidelse. Online terapi for udifferentieret somatoform lidelse er et nyt tiltag, men det kan være en god måde, hvorpå man kan få den hjælp, man har brug for, når man har brug for den.

 

Få hjælp til psykosomatiske lidelser

Inge Merete Søndergaard Bettina Østrand Kaare H. Nielsen Lisbeth Larsen
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.