Organiske psykiske lidelser

Skrevet af GoMentor

Organiske Psykiske Lidelser

En organisk psykisk lidelse er en permanent eller midlertidig dysfunktion i hjernen, som er forårsaget af fysiologiske problemer med hjernen. Denne lidelse kan være arvelig eller være resultatet af en hjerneskade, der har påvirket hjernevævet eller ændret den kemiske eller hormonelle balance i hjernen. Symptomerne kan variere alt efter årsagen til den psykiske lidelse, og de kan være svære at klare sig igennem.

Uanset om man kan behandles eller ej, hvilket afhænger af den fysiologiske årsag til lidelsen, så kan terapi og rådgivning hjælpe en gennem symptomerne på mange måder. Der er en lang række problemer, der kan være forårsaget af problemer med hjernen som f.eks. hallucinationer, vrangforestillinger og personlighedsproblemer. 

Forskellige former for organiske psykiske lidelser

 • Organisk hallucinose – Mennesker, som lider af dette, kan opleve mange slags hallucinationer, som kan forhindre dem i at leve et normalt liv. 
 • Organisk kataton sindslidelse – Denne lidelse er karakteriseret af problemer med den motoriske sans eller dårligt fungerende muskler. 
 • Organisk paranoid sindslidelse – En person som påstår, at noget er rigtigt, selvom det er forkert, lider muligvis af organisk paranoid sindslidelse.
 • Organisk affektiv sindslidelse – Store emotionelle problemer kan være forårsaget af organisk affektiv sindslidelse, hvilket kan føre til depression eller mani.
 • Organisk angsttilstand – Mennesker der har angst i det offentlige rum.
 • Organisk dissociativ tilstand – Dette er karakteriseret af problemer med årvågenhed, identitet, hukommelse, opfattelse eller en kombination heraf. 
 • Organisk emotionel labil tilstand – Mennesker der lider af ukontrollerede humørsvingninger.
 • Organisk personlighedsforstyrrelse – Mennesker der oplever problemer og derfor ikke kan fungere socialt overhovedet. 
 • Postencefalitisk syndrom – Dette er i den sene fase af Parkinsons sygdom, fordi nerverne ødelægges. 
 • Posttraumatisk hjernesyndrom – Problemer som opstår efter en hjernerystelse.
 • Uspecificeret organisk sindslidelse – En organisk sindslidelse, der ikke er nævnt foroven, kan diagnosticeres som uspecificeret organisk sindslidelse, og denne sygdom er ligeså alvorlig som de andre. 
 

Behandling af organiske psykiske lidelser

Behandlingsmetoderne kan variere, alt afhængig af hvilken type psykisk lidelse man har, men i de fleste tilfælde anbefaler man et professionelt tilrettelagt program og rådgivning for at få succes med behandlingen af denne lidelse, selvom det måske er uhelbredeligt. 

For mange mennesker kan online terapi være den hjælp, de har brug for, så de stadig kan fungere i deres daglige liv. Online terapi kan være ligeså intens og behjælpelig som anden form for terapi. De professionelle terapeuter på GoMentor.com kan hjælpe dig med en hvilken som helst organisk psykisk lidelse, der er opstået som følge af en sygdom.  

Definition af Organiske Psykiske Lidelser

Organiske psykiske lidelser påvirker hjernens kemiske og hormonelle balance på en negativ måde, hvilket fører til både milde og alvorlige problemer for de, der lider af denne sygdom. Disse problemer kan være af social og følelsesmæssig karakter og svære at gå igennem. Det er muligt at få hjælp til organiske psykiske lidelser, bl.a. gennem terapi som er en populær måde at identificere årsagen til problemet på. 

Symptomer på / Grunde til Organiske Psykiske Lidelser 

 • Hallucinationer
 • Manglende evne til at fungere socialt
 • Depression
 • Forvirring
 • Ændringer i personligheden

Uspecificeret Organisk Sindslidelse

Selvom man i dag ved en del om organiske sindslidelse, er der stadig masser af viden at finde endnu. Hvis ingen af de øvrige organiske sindslidelser der påvirker hjernen, er årsag til ens problem, betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er tale om et fysisk problem med hjernen. Symptomerne kan være lignende eller blandede, men de er ikke sjove at stå alene med. Behandling for organiske sindslidelse – også selvom denne er uspecificeret – er tilgængelig. Hos GoMentor.com har vi tilknyttede terapeuter som forstår hvor skræmmende det kan være, at stå overfor noget udefinerbart som en uspecificeret organisk sindslidelse. 

Symptomer på uspecificeret organisk sindslidelse

Efter at have læst om symptomerne på de specificerede organiske sindslidelser, ved man lidt om, hvad man kommer til at stå overfor i forbindelse med en ukendt eller uspecificeret organisk sindslidelse. Symptomerne på en organisk sindslidelse kan være endnu mere skræmmende, når ikke de knytter sig til en specifik lidelse, lige fra følelsesmæssige problemer til besvær med at fungere i sociale kontekster. Hvis man ved lidt mere om årsagerne til organiske sindslidelser, kan det måske være med til, at gøre det hele lidt mere overskueligt. 

Årsager til uspecificeret organisk sindslidelse

Eftersom denne lidelse er uspecificeret, er det svært at redegøre for de specifikke årsager til denne type organiske sindsledelse, men det vil påvirke hjernen fysisk. Hvad end det er forårsaget af en nedbrydning af hjernen pga. genetik, traume eller sygdom, kan det være en traumatisk oplevelse at stå overfor en uspecificeret organisk sindslidelse, der kan forstærke den angst og de følelser man allerede har. Det er derfor GoMentor.com har udviklet en platform for online hjælp. Det kan lade sig gøre at få behandling for en uspecificeret organisk sindslidelse. 

Behandling af uspecificeret organisk sindslidelse

Selvom man ikke kender den præcis årsag til en uspecificeret organisk sindslidelse, kan traditionelle behandlingsmetoder stadig være effektive i kampen mod de symptomer det måtte opstå. Hos GoMentor.com, er vores tilknyttede specialister klar når der er brug for det. Der er også mulighed for gruppeterapi, som kan bidrage med moralsk støtte. Online terapi via GoMentor.com kan hjælpe med at håndtere en uspecificeret organisk sindslidelse, de ukendte elementer til trods. 

Definition af Uspecificeret Organisk Sindslidelse

En uspecificeret organisk sindslidelse påvirker hjernen fysisk, men kan derudover ikke bestemmes nærmere som en af de øvrige organiske sindslidelser. Man mener, at de forårsages af et eller flere fysiologiske problemer med hjernen eller nerverne forbundet med hjernen. Psykoterapi er en måde at behandle organiske sindslidelser på, også selvom denne er uspecificeret.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Organisk Sindslidelse

 • Følelsesmæssige ustabilitet
 • Fysiske problemer
 • Søvnproblemer
 • Sociale problemer
 • Forskellige andre humørrelaterede lidelser 

Organisk Emotionel Labil Tilstand

Organisk emotionel labil tilstand får mennesker til at lide af ukontrollerede følelsesmæssige svingninger på grund af et fysisk problem med hjernen. Nogle gange kommer det til udtryk ved en ukontrollerbar trang til at grine højt og længe på upassende tidspunkter eller græde uden at være i stand til at kontrollere det. Der kan være forskellige årsager til dette. Eksempelvis kan man lide af andre affektive lidelser, og nogle kan endda opleve dette som et resultat af Alzheimers sygdom, hjerteanfald eller en traumatisk skade på hjernen. Uanset hvad grunden er, så har GoMentor.com tilknyttet professionelle terapeuter, der kan hjælpe med alle symptomer, der er forbundet med organisk emotionel labil tilstand. 

Symptomer på emotionel labil tilstand

Symptomer på denne lidelse kan variere alt efter årsag. I de fleste tilfælde er der tale om ukontrollerbare humørsvingninger. I nogle tilfælde kommer dette til udtryk fysisk, eksempelvis ved hjælp af latter eller gråd. Det kan være svært at håndtere symptomerne, og det er derfor, GoMentor.com gerne vil hjælpe. Hvis din mangel på kontrol over dine humørsvingninger i offentligheden eller under private sammenkomster generer dig, så kan det være, det er på tide at få hjælp. Før vi fortæller, hvordan vi kan hjælpe, vil vi gennemgå nogle af de talrige årsager til emotionel labil tilstand.

Årsager til emotionel labil tilstand  

De følelsesudbrud der finder sted for de, der lider af emotionel labil tilstand, kan forårsage en række andre komplikationer, eksempelvis:

 • Alzheimers sygdom  
 • Slagtilfælde
 • Traume fra en hjerneskade  
 • Andre organiske affektive lidelser

Der kan være flere årsager, der er forbundet med hjernen. Uanset hvad årsagen er, så kan online behandling gøre det nemmere at håndtere organisk emotionel labil tilstand. 

Behandling af emotionel labil tilstand

Der er behandlingsmuligheder til rådighed på GoMentor.com for de, der lider af emotionel labil tilstand. Du kan få hjælp gennem professionelle terapeuter med speciale i behandling af symptomer på emotionel labil tilstand. Via vores selvhjælps forum kan du også komme i kontakt med andre mennesker, der oplever de samme problemer som det. For nogle er det det bedste ved GoMentor.com og en af hovedårsagerne til, hvorfor der er så positive resultater med det. Online terapi kan genoprette troen på, at man ikke er den eneste, der har det på denne måde. At indse dette kan i sig selv være en lettelse. 

Definition af Organisk Emotionel Labil Tilstand

Organisk emotionel labil tilstand får mennesker til at miste kontrollen over deres følelser. Dette kommer til udtryk ved ukontrollerbar grinen eller græden. Der kan være mange årsager til denne lidelse, eksempelvis slagtilfælde, svære hjerneskader eller andre sindslidelser. Psykoterapi er en god måde, hvorpå man kan få sit humør under kontrol.

Symptomer på / Grunde til Organisk Emotionel Labil Tilstand

 • Følelsesudbrud på upassende tidspunkter  
 • Overdrevne følelsesmæssige reaktioner
 • Manglende evne til at holde op med at græde eller grine i lange perioder
 • Pludselige humørsvingninger, der kan starte og slutte i løbet af relativt kort tid 

Organisk Paranoid Sindslidelse

Organisk paranoid sindslidelse påvirker mennesker på mange forskellige måder, men generelt er der tale om stærke og urokkelige overbevisninger, samt manglende evne til at se forskellen på hvad der er rigtigt og imaginært. Nogle kan tro, de er jordens konge, mens andre kan insistere på, at himlen er gul. Der er mange andre symptomer på denne lidelse såsom paranoia, intens kærlighed for en ukendt person eller en konstant frygt for at blive forgiftet. Mennesker der lider af denne sindslidelse har en stærk tro på det, de opfatter som virkelighed, og der er generelt tale om en overdrivelse af omstændighederne.

Symptomer på paranoid sindslidelse

Symptomer på paranoid sindslidelse er bl.a. vedvarende vrangforestillinger (der generelt varer i mere end en måned) og vrangforestillinger med et element af en overdreven psykotisk tilstand (fra ekstrem jalousi til kærlighed for fremmede). I modsætning til skizofreni, som har nogle af de samme symptomer, så er der ingen hallucinationer i forbindelse med denne sindslidelse. Generelt er symptomerne håndterbare, så de, der lider af det, stadig kan føre et normalt, aktivt liv. Terapi kan afhjælpe mange af symptomerne på paranoid sindslidelse.

Forskellige typer af paranoid sindslidelse  

 • Erotomaniske vrangforestillinger, hvor man er overbevist om, at en person, selv en man ikke kinder, er forelsket i en selv.
 • Grandiøse vrangforestillinger, hvor man har en overbevisning om, at man er speciel eller står i et specielt forhold i forbindelse med magtfulde personer, gud eller universet.
 • Jalousi vrangforestillinger, hvor man er overbevist om, at ens partner er utro, selvom der ikke er beviser på det.  
 • Forfølgelsesforestillinger, hvor man er overbevist om, at man bliver forfulgt eller er offer for en sammensværgelse.  
 • Somatiske vrangforestillinger, hvor man tror på, at man har en fysisk defekt eller fejler noget alvorligt.  
 • Blandet undertype, hvor man har symptomer af flere end en af de ovenstående paranoide sindslidelser.  
 • Uspecificerede vrangforestillinger, hvor sindslidelsen ikke kan dækkes af ovenstående beskrivelser.  

Behandling af paranoid sindslidelse

Som det fremgår, kan det være meget nyttigt at have en støttegruppe tilgængelig på alle døgnets timer, når man lider af organisk paranoid sindslidelse. Bare det at have nogen, der kan sætte virkeligheden i perspektiv og støtte en, kan gøre en stor forskel i den måde, man håndterer sin lidelse på. Mens traditionelle former for gruppeterapi kan hjælpe en, så er der flere og flere, der finder brug af et online forum som en optimal løsning, fordi de derved når som helst kan få den hjælp de har brug for. Her på GoMentor.com tilbyder vi den belejlighed i form af vores selvhjælps forum samtidig med professionelle terapeuter, der kan hjælpe dig. 

Definition af Organisk Paranoid Sindslidelse

Organisk paranoid sindslidelse er en psykisk lidelse, der påvirker en persons evne til at skelne virkeligheden fra fantasiverdenen. Det kommer til udtryk ved en stærk overbevisning om ting, der ikke er sande. Samtidig kan man have følelsen af kontant at blive efterfulgt, eller føle en stærk kærlighed mod en man ikke kender.

Symptomer på / Grunde til Organisk Paranoid Sindslidelse 

 • Vrangforestillinger der varer i mere end en måned  
 • Mangel på hallucinationer
 • Vrangforestillinger med psykotiske eller overdrevne aspekter 

Organisk Personlighedsforstyrrelse

Organisk personlighedsforstyrrelse er en langvarig personlighedsforstyrrelse forårsaget af problemer i hjernen. Nogle af dem, der lider af organisk personlighedsforstyrrelse, kan fungere i samfundet, hvorimod andre har problemer, når de ikke er under konstant overvågning. I begge tilfælde kan online terapi og rådgivning på GoMentor.com hjælpe. Før vi fortæller om dette, vil vi gennemgå nogle facts vedrørende organisk personlighedsforstyrrelse. 

Symptomer på personlighedsforstyrrelse

Symptomer på personlighedsforstyrrelse kan variere fra person til person, men der er generelt tale om pludselige adfærdsændringer. Nogle gange kan dette skabe farlige situationer. Seksuel indiskretion er et eksempel på dette. Der kan være forskellige årsager til personlighedsforstyrrelse, men oftest har det noget at gøre med en kemisk ubalance i hjernen eller er en bivirkning til en anden lidelse, der har påvirket hjernen. Symptomerne kan dukke op pludseligt, især hvis der er tale om hovedskader. Hvis du eller en du kender pludselig udviser en underlig adfærd, så kan personlighedsforstyrrelse være årsagen.

Årsager til personlighedsforstyrrelser

Der er mange forskellige medicinske tilstande, der kan forårsage problemer med personlighedsforstyrrelser:

 • Forskellige cerebrovaskulære syndromer kan føre til udviklingen af personlighedsforstyrrelser.
 • Strukturel hjerneskade forårsaget af en tumor eller anden ekstern indflydelse på hjernen  
 • Svære hovedtraumer er en anden mulig årsag til en pludselig opståen af personlighedsforstyrrelser.  
 • I sjældne tilfælde kan sygdomme i skjoldbruskkirtlen eller andre problemer føre til personlighedsforstyrrelser.  

Uanset årsag, så er det vigtigt at række ud til nogen, der ved, hvordan du har det, og hvad vigtigere er, nogen der kan hjælpe dig med at håndtere symptomerne og bivirkningerne ved personlighedsforstyrrelser. 

Behandling af personlighedsforstyrrelser

Før problemer kommer ude af kontrol, og man tager sig selv i at fortryde noget, man har gjort, er det vigtigt at komme i behandling for sin personlighedsforstyrrelse. Terapi og rådgivning har vist sig at være yderst effektive behandlingsmetoder, så man kan få kontrol over problemerne. Online terapi, fx via GoMentor.com er en god måde, hvorpå man kan få hjælp fra professionelle terapeuter samt indgå i en form for gruppeterapi med andre via GoMentor's selvhjælps forum, der gennemgår de samme problemer. Online terapi er et relativt nyt tiltag, når det drejer sig om personlighedsforstyrrelser, men det kan være gavnligt på mange forskellige måder. 

Definition af Organisk Personlighedsforstyrrelse

Organisk personlighedsforstyrrelse får mennesker til at udvise asocial og farlig adfærd, som de normalt ikke er kendt for. Årsagen er som regel en hjerneskade forårsaget af en svulst eller en traumatisk hovedskade.

Symptomer på / Grunde til Organisk Personlighedsforstyrrelse

 • Pludselige adfærdsændringer eller rutineændringer  
 • Upassende social adfærd (eksempelvis seksuel indiskretion), der kan have farlige konsekvenser
 • Emotionel ustabilitet
 • Dårlig social dømmekraft
 • Fjendtlighed og et overaktivt temperament 

Organisk Angsttilstand

Organisk angstlidelse kommer til udtryk ved ekstrem eller overdreven bekymring over store som små ting. Denne lidelse skyldes en kemisk ubalance i hjernen, eller en sygdom der har påvirket hjernen. De, der lider af organisk angstlidelse, har generelt en liste over problemer i hovedet, hvorfor de ikke kan fungere effektivt i dagligdagen. Gennem de seneste år er der udviklet mange muligheder for behandling af angstlidelser, hvoraf mange har valgt rådgivning og terapi for at komme af med unødvendige bekymringer, på trods af at de fysiske årsager til lidelsen ikke er blevet kureret. 

Symptomer på organisk angstlidelse

Symptomer på organisk angstlidelse kan variere fra person til person, men der er generelt tale om: 

 • Vedvarende bekymring og anspændthed i overdriven grad  
 • Rastløshed
 • Irritabilitet 
 • Anspændthed – både fysisk og følelsesmæssigt
 • Hyppig hovedpine  
 • Voldsomme svedeture 
 • Koncentrationsbesvær
 • Træthed  
 • Søvnbesvær  
 • Rysten og skælven  
 • Have nemt ved at blive opskræmt ofte  

Hvis du lider af nogen af disse symptomer, så er der hjælp at hente på GoMentor.com for dine problemer med angstlidelser. Selv hvis du kun oplever en lille del af det, så skal angstlidelsen ikke have en negativ påvirkning i dit liv. Hvis du er bange for at være i offentligheden på grund af angstanfald, så kan det skyldes en årsag, som du ikke er klar over. Når du forstår angstlidelsen bedre og har større viden om den, så er det nemmere at se løsningen på problemet. 

Årsager til organisk angstlidelse

Som tidligere nævnt, så mener man, at organisk angstlidelse skyldes genetiske forhold, der gør hjernen modtagelig for denne type lidelse, en kemisk ubalance i hjernen og signalstofferne. Det, der adskiller organisk angstlidelse fra andre angstlidelser, er problemernes fysiske natur, uanset om der er tale om en abnormitet i hjernen eller en slags kemisk ubalance. 

Behandling af organisk angstlidelse

På GoMentor.com mener vi, at de, der lider af organisk angstlidelse, kan hjælpes ved hjælp af online terapi. Vi har tilknyttet mange professionelle terapeuter, der har speciale i at få ængstelserne og bekymringerne under kontrol, også selvom de ikke kan gøre noget ved den fysiske årsag til problemet. Det kan være en skræmmende oplevelse at gå igennem organisk angstlidelse eller en hvilken som helst organisk sindslidelse. Vi kan derfor også, udover professionelt guidet terapi af terapeuterne, tilbyde grupperådgivning i form af et online baseret selvhjælps forum, hvor man kan få støtte fra andre, der gennemgår de samme ting.  

Definition af Organisk Angsttilstand

Organisk angstlidelse får mennesker til at opleve ekstrem bekymring over selv situationer, der ikke garanterer et negativt udfald. Det forårsages oftest af et anormalt niveau af signalstoffer i hjernen. Behandling med psykoterapi kan hjælpe ved at minimere afbrydelser i hverdagen på grund af påvirkningerne af organisk angstlidelse.

Symptomer på / Grunde til Organisk Angsttilstand

 • Ekstrem bekymring over situationer som man ikke er herre over
 • Have nemt ved at blive opskræmt eller overrasket
 • Rastløshed og irritabilitet  
 • Følelsesmæssig og fysisk anspændthed  

Organisk Dissociativ Tilstand

Organisk dissociativ tilstand er karakteriseret af problemer med opmærksomhed, identitet, hukommelse, opfattelse eller en kombination heraf, hvilket kan få en person til at miste forbindelsen til virkeligheden i lange perioder ad gangen. Ordet organisk refererer til de fysiske årsager til symptomerne. Der er fire hovedtyper af organisk dissociativ tilstand, og på GoMentor.com kan du ved hjælp af online terapi få afhjulpet symptomerne. Før vi viser, hvordan du kan få hjælp, selvom der ikke er nogen mirakelkur, så vil vi gennemgå flere facts vedrørende organisk dissociativ tilstand. 

Forskellige typer dissociative tilstande  

Der er fire hovedtyper af dissociative tilstande: 

 • Dissociativ amnesi er ekstrem hukommelsestab. Optræder ofte i forbindelse med en traumatisk oplevelse.  
 • Dissociativ identitetslidelse var engang kendt som personlighedsspaltning. Denne lidelse har, som navnet antyder, at gøre med skift af personligheder og identiteter. Mange med denne lidelse giver udtryk for, at de føler, at der er en eller flere mennesker i dem selv.  
 • Dissociativ fugue påvirker mennesker ved at få dem til at forlade deres omgivelser og starte på et nyt liv uden kendskab til deres gamle identitet.  
 • Depersonalisations-derealisations syndrom kan beskrives ved, at man føler, man er uden for sin krop og kan se sig selv udefra. Denne pludselige oplevelse kan følge med en forvrænget opfattelse af tid.  

Disse symptomer kan variere fra person til person, alt efter hvilken dissociativ tilstand der er tale om. Men dette betyder ikke noget med henblik på behandling, fordi GoMentor.com kan hjælpe dig med en hvilken som helst af disse lidelser. Vi har professionelle terapeuter som kan hjælpe dig med at tage hånd om problemerne. 

Årsager til dissociativ lidelse  

For mange mennesker er dissociativ lidelse et udtryk for en reaktion til en traumatisk hændelse. Børn, der har været udsat for kronisk misbrug af fysisk, seksuel eller psykisk art er mere tilbøjelige til at opleve problemer med dissociativ lidelse. Af samme grund ses denne lidelse mindre hyppigt hos voksne, der har haft en god barndom. Den kan dukke op hos disse mennesker efter en traumatisk oplevelse. 

Behandling af dissociativ lidelse  

Hypnose har vist sig at være gavnlig i forbindelse med at hjælpe mennesker med dissociativ lidelse, men der er også andre behandlingsmetoder. På GoMentor.com har vi tilknyttet terapeuter med speciale i behandling af dissociativ lidelse. På denne måde har du bedre chancer for at få dine problemer under kontrol, så du kan få et produktivt og meningsfuldt liv som en del af samfundet.  

Definition af Organisk Dissociativ Tilstand

Organisk dissociativ lidelse påvirker mennesker ved at de mister fornemmelsen af virkeligheden. Nogle typer af denne lidelse omhandler selvopfattelse og identitet, mens andre påvirker hukommelsen, opfattelsen af omgivelserne eller en kombination heraf. Behandling af dissociativ lidelse er ukompliceret.

Symptomer på / Grunde til Organisk Dissociativ Tilstand

 • Hukommelsestab/amnesi
 • Depression, angst eller anden sindslidelse  
 • Ændret opfattelse af verden  
 • En sløret opfattelse af virkeligheden og identiteten  

Organisk Hallucinose

Organisk hallucinose er en organisk sindslidelse, der forårsager hallucinationer, hvilket er et udtryk for, at hjernens funktion er svært forstyrret. Hovedsymptomet på organisk hallucinose er dermed hallucinationer i sine mange former: synshallucinationer, hørelseshallucinationer, lugtehallucinationer eller følehallucinationer. I de fleste tilfælde kan disse problemer afhjælpes med terapi og rådgivning. Her på GoMentor.com tilbyder vi online terapi til at lære at håndtere symptomerne på organisk hallucinose. 

Forskellige typer hallucinationer

Få at få en forståelse for, hvad det er man går igennem, er her flere informationer om de forskellige typer hallucinationer, som kan være resultatet af organisk hallucinose:

 • Synshallucinationer – Når man ser ting, som ikke er tilstede. Intensiteten kan variere fra person til person.
 • Hørelseshallucinationer – Hvis man hører noget, som ingen andre hører, kan det være et tegn på hørelseshallucinationer.
 • Lugtehallucinationer – Ved denne type hallucination kan man lugte noget, som ikke er der i virkeligheden. 
 • Følehallucinationer – Når man føler, at en kropsdel er blevet fjernet.

Forskellige typer organisk hallucinose:  

 • Pedunkulær hallucinose – Denne lidelse omhandler hallucinationer, der er forårsaget af problemer med  nerverne, der er forbundet til hjernestammen, og er således også grunden til en række organiske hallucinoser.  
 • Alkoholisk hallucinose – En lille procentdel af de mennesker, der oplever alkoholabstinenser, kan opleve hørelseshallucinationer.

Kæmper du med en organisk psykisk lidelse?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Rosa Pratima Jensen Christian Evers Malene Goddard Nielsen
km fra

Se udvalgte mentorer nedenfor

Find mentorer i dit område

km fra
 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere