Køn og seksualitet

af GoMentor

Sidst opdateret 23-9-2020

Reviewer GoMentor

Forskellige kønssymboler er alene og i forskellige kombinationer, som tegn på at der ikke findes én enkelt måde at anskue verden og seksualitet på Køn og seksualitet er vide begreber, som er vigtige måder at forstå os selv og andre på. Men hvad skal vi egentlig forstå ved kønnet? Og hvilken betydning har det for vores seksualitet?

Kønnets betydning

Kønnet har gennem tiden haft en stor betydning for, hvilke pligter og privilegier vi, som enkelte individer, har påtaget os socialt - en såkaldt kønsrolle. Det er dog, i det senmoderne samfund, i den grad blevet revurderet. Man kan dog opdele kønnets betydning i biologisk, psykologisk og socialt. Her udgør det biologiske køn menneskets medfødte hormoner og kønsorganer, hvor det sociale beskriver kønrollerne, herunder hvilke job man pålægges at være i, eller hvilke funktioner man har i familien. Kønsrollerne er også dem, der altid har været med til at afgøre, hvad der anses som værende feminint og maskulint. Derudover er der det psykologiske køn, som vedrører ens kønsidentitet. Den er afgørende for, hvilken seksualpartner man tiltrækkes af, og hvilken adfærd der præger en. Kønsidentitet og ligestilling er en faktor, som har ændret sig væsentligt med tiden, og som stadig er stærkt debatteret i det offentlige rum.

 

 

Kønsmæssige diversiteter

 • Heteroseksualitet - Når man er romantisk eller seksuelt tiltrukket af det modsatte køn.
 • Biseksualitet - Når man er romantisk eller seksuelt tiltrukket af to eller flere køn. Nogen tiltrækkes af specifikke dele ved et køn, hvor andre ikke fokuserer på selve kønnet, men bliver tiltrukket af yderligere aspekter, såsom personlighed eller kemi.
 • Homoseksualitet - Når man er romantisk eller seksuelt tiltrukket af samme køn. Ved tilfælde med mænd anvendes ofte "bøsse" til at beskrive det foretrukne køn, hvor betegnelsen "lesbisk" anvendes for kvinder.
 • Transseksualitet - Når en person, hvis kønsidentitet eller kønsudtryk ikke er ens med det køn, personen, biologisk set, blev født med. Transkønnethed er ikke en kønsidentitet i sig selv - identiteten kan betegnes ved det køn, man påtager sig, når man foretager et kønsskifte.
 • Transvestisk fetichisme - Når en person påtager sig et andets køns kønsrolle, -identitet eller udtryk i en periode for at føle sig som denne - også kaldt transvestitter. Dette ses oftest hos mænd, der ifører sig kvindeligt tøj, udsmykning eller lignende.

Seksualitet

Mennesket er naturligt skabt med en individuel seksualitet, som kan forstås og opfattes på mange forskellige måder. Ofte er kønnet og dets tilhørende normer for adfærd det styrende for, hvordan man opfatter sin seksualitet. I et forsøg på at definere sin egen seksualitet, handler det ikke nødvendigvis om sex, som er den aktive handling, men nærmere om hvordan man opfatter sig selv seksuelt. Det indebærer typisk ens forhold til sin egen krop, såsom behov, tanker, lyster, grænser, fantasi, nysgerrighed, kærlighed, bekræftelse og identitet. Formålet med at gøre sig tanker omkring sin seksuelle identitet hjælper bl.a. til, hvordan man omgår sig socialt og kulturelt. Gennem seksualiteten opnår vi kommunikation og samvær med hinanden, udlevelse af fantasier, livsglæde, bekræftelse og udvikling af egen identitet. I dag, hvor medierne anses som den 4. statsmagt, ses det, at mange gør op med de mediebilleder og idealer, som f.eks. opstilles gennem porno, sociale medier og "celebrity" verdenen. Det kan, for nogle, være svært at genkende sig selv i disse idealer og skelne mellem, hvad der er en realitet, og hvad der er opstillet. Har man svært ved at se igennem disse, kan det medføre lavt selvværd, lav selvtillid, ensomhed, jalousi, depression eller endda angst for at stå ved den, man er, og den seksuelle identitet, man føler sig tilpas ved. Her kan terapi eller coaching hjælpe til at modvirke dette, så du kan stå ved din seksualitet.

Seksuelle diversiteter

 • Ekshibitionisme - Når en person afviger fra, hvad der anses som værende "normal" seksuel adfærd i et givet samfund eller omgivelser. Det sker ofte ved blufærdighedskrænkelse, såsom at vise kønsorganer til fremmede personer, hvilket virker som seksuel ophidselse.
 • Fetichisme - Når en person tiltrækkes af et objekt eller genstande - en såkaldt fetich. Denne længsel har ofte en stor magt i personens seksualitet og kan være en udfordring for den seksuelle relation til et andet menneske.
 • Sadisme - Når en person besidder en seksuel lyst eller passion for at være dominerende eller styrende i en ellers ligestillet, erotisk relation eller forhold. Disse personer tilfredsstilles ofte ved at pine andre og påføre dem smerte ved kønslig og seksuel omgang.
 • Frotteurisme - Når en person opnår at blive seksuelt tilfredsstillet ved at gnubbe sig op ad fremmede personer offentligt.
 • Masochisme - Når man bliver seksuelt opstemt ved at være den underkastede eller styrede ved kønslig eller seksuel omgang i en relation eller samfund, som normalt ellers kan være ligestillet - modsat sadisme.
 • Voyeurisme - Når man bliver seksuelt tilfredsstillet ved at observere andre mennesker være nøgne, have kønslig omgang eller samleje - også kaldet skopofili.

Seksuelle problemer

Det er helt naturligt, at mange oplever et seksuelt problem på et eller andet tidspunkt gennem livet. Det sker dog typisk i puperteten, hvor man stadig er ved at lære kroppen at kende, og når man går igennem perioder med stress, sorg og tab eller psykisk hårde perioder. Når man bliver ældre, kan det også blive sværere at begå sig seksuelt, bl.a. ved impotens eller hæmmet orgasme. Problemerne kan derfor både skyldes psykiske og fysiske årsager. Læs mere om de forskellige typer af seksuelle problemer her. De typiske symptomer, som kan opstå, er:

Genkender du nogle af disse seksuelle problemer eller oplever du andet lignende, er det altid en god idé at tale åbent om det, selvom det kan være svært. Her kan det ofte være en god idé at tale med en sexolog, psykolog eller en terapeut, som kan hjælpe dig til at få et bedre sexliv. Hos GoMentor har vi flere mentorer med speciale i seksualitet og seksuelle problemer, som også tilbyder online terapi, så du kan få hjælp, hvor og hvornår du har brug for det.

 

Få hjælp til køn og seksualitet

Frederik Engels Susanne Schatz Bettina Østrand Inge Merete Søndergaard
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.