Kønsidentitet

af GoMentor

Sidst opdateret 23-9-2020

Reviewer Unknown User

Forskellige kønssymboler er alene og i forskellige kombinationer, som tegn på at der ikke findes en enkelt at anskue kønsidentitet på

Hvad er kønsidentitet?

Ens kønsidentitet kan være forskelligt fra det køn, der ved fødslen blev konstateret, ud fra de medfødte kønskarakteristika, og fra de samfundsmæssige og kulturelle normer forbundet med det fødselstildelte køn. Kønsidentitet kan defineres som ens egen vedholdende indre og individuelle oplevelse af dels sit køn og dels sin krop, samt måder at udtrykke sit køn på (herunder påklædning, tale og manerer). Uoverensstemmelse mellem kønsidentitet og fødselstildelt køn kan hos den enkelte medføre et kønsligt ubehag med ønske om sundhedsfaglig hjælp til behandling, der tilsigter at stoppe udviklingen af eller ændre eksisterende kønskarakteristika.

Binær / non-binær kønsforståelse

Ens egen identitet er påvirket af, hvilken forståelse man har for køn og kønsidentiteter. Man kan have en binær eller en non-binær forståelse. Binær kønsforståelse er forståelse af, at kønnet består af to uafhængige og modsatte former af henholdsvis feminitet og maskulinitet. Hvad angår kønsidentitet er de to former mand og kvinde (dreng og pige). Hvad angår kønsudtryk er de to former maskulin og feminin. At have en binær kønsidentitet svarer til at definere sig som enten (ciskønnet eller transkønnet) mand eller kvinde - synonymt med en binær kønsidentitet.

 

Non-binær kønsforståelse er forståelse af, at kønnet består af en stor variation af kønsidentiteter eller kønsudtryk, som ikke passer ind i en binær kønsforståelse. Inden for denne model anses køn som mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt; en person kan identificere sig som begge, hverken-eller eller noget mellem de to. At have en non-binær kønsidentitet svarer til at definere sig som andet end mand og kvinde - synonymt med ikke-binær kønsidentitet. Bemærk, at man sagtens kan være transkønnet og definere sig som non-binær.

 

Ved fødslen konstateres kønnet ved at se på de medfødte kønskarakteristika. Som man vokser op, vil de fleste føle, at deres kønsidentitet - den enkeltes indre følelse og oplevelse af sit køn – svarer til det køn, de fik tildelt ved fødslen. For nogle mennesker vil egen kønsidentitet være forskellig fra det fødselstildelte køn. Denne uoverensstemmelse opleves af nogle meget tidligt, for eksempel i den tidlige pubertet, mens andre først erkender eller bliver bevidste om det som voksne. Det enkelte menneskes kønsidentitet kan være forskelligt ud fra de medfødte kønskarakteristika og fra de samfundsmæssige og kulturelle normer, der er forbundet med det fødselstildelte køn.

 

Hvorfor kønsidentitet

Spørgsmålet om kønsidentitet kan være et problem, hvis det handler om ikke at føle sig tilpas i egen krop. Man kan føle sig forkert eller være i tvivl om, hvem man er, eller ikke føle, at man passer ind. Det enkelte individ har den bedste forståelse af sig selv og  kønsidentitet, men at gå med tankerne om sin kønsidentitet alene uden at få støtte fra forældre eller fagpersoner, kan føre til lavt selvværd, hvilket endvidere kan føre til problemer med angst eller endda depression


Uoverensstemmelse med kønidentitet kan gøre at man søger hjælp i sundhedsvæsenet for at få stoppet udviklingen af eller ændre eksisterende kønskarakteristika, for eksempel bremsning af pubertet eller ændring af kønskarakteristika med hormoner eller en kønsskifteoperation. I denne proces kan det især være gavnligt at rådføre sig med professionelle fagpersoner, der kan hjælpe og støtte dig i dine valg.


Selvom vi her i Danmark - modsat mange andre lande - er langt fremme i forhold til diversitet, så oplever nogle folk stadig at blive sat i bås, hvis blot de afviger lidt fra normen og kan møde folk der mener at man har en kønidentitetforstyrrelse eller kønsidentitetforvirring. Hertil skal det siges, at det er helt normalt, at især børn og unge gennemlever eksperimentelle perioder i deres liv, hvor de for eksempel forestiller sig at være det modsatte køn. At klæde sig som og associere sig med stereotyper fra det modsatte køn, er ikke ensbetydende med at være i tvivl om sin kønsidentitet. For nogle er dette dog ikke blot en overgang i deres liv, men forbliver konstante og bliver lidenskabeligt forsvaret, når andre stiller spørgsmålstegn herved. Det kan være frustrerende ikke helt at vide hvem man er og at være i tvivl om sin kønsrolle. Tvivl om ens kønsidentitet kan føre til en række mere alvorlige problemer i en persons liv, hvis man ikke får den rette hjælp til at acceptere eller forstå sig selv.

 

Rådgivning og afklaring 

Der er sundhedsfaglige opgaver forbundet med at hjælpe og understøtte den enkeltes kønsidentitet og kønsudtryk, herunder ved rådgivning og afklaring af kønsidentitetsspørgsmål samt ved afhjælpning af kønsligt ubehag gennem tilbud om behandling. Det er samtidig en sundhedsfaglig opgave at sikre lighed i sundhed ved at sikre hjælp til udredning og behandling, både generelt i sundhedsvæsenet og specifikt ved kønsmodificerende behandling. Sundhedsfaglig hjælp kan være rådgivning og støttende samtaler.

 

Hvad kan GoMentor hjælpe dig med?

Hvis man ikke er helt så langt i processen i forholdet til spørgsmålet om ens kønsidentitet, men "blot" føler forvirring, frustration og har brug for en at snakke med dette om, har vi hos GoMentor både psykologer, coaches og terapeuter, med speciale i identitetskrise og kønsmæssige spørgsmål samt personlig udvikling etc. Det, ikke at føle sig tilpas i egen krop, kan i sidste ende føre til stress, angst og depression, hvis man ikke føler sig forstået og forkert i egen krop. Selvom det for nogle kan være grænseoverskridende at tale om dette emne, er det vigtigt, at du ikke går med disse tanker alene.

Det, at have en smule mere viden omkring seksualitet, identitet og køn, vil kunne hjælpe til at træffe en beslutning om, hvorvidt behandling er nødvendig eller ej. For nogle er det nok at få sat ord på sine følelser og på den måde acceptere sin egen seksualitet, identitet og krop, mens der for andre skal mere til. Nogle personer er altid en smule nysgerrige omkring deres egen seksualitet, men når det har en negativ betydning for vedkommendes liv, skal der gøres noget ved dette.

 

Find hjælp her

Hos GoMentor ved vi, at det for nogle er et meget personligt og privat område, når man taler om køn, seksualitet og identitet. Derfor tilbyder flere af vores mentorer også online terapi. På den måde kan du få hjælp til at håndtere alle de spørgsmål, der følger med den manglende selvforståelse, hvor og hvornår det passer dig. At få korrekt information og vejledning er vigtigt, ligegyldigt hvor du er i processen. Det er her, vores tilknyttede psykologer og terapeuter kommer ind i billedet, da de står klar til at tilbyde den støtte og vejledning, der er behøvet gennem terapi og rådgivning. Har du lyst til at mødes personligt med din psykolog eller terapeut, er dette selvfølgelig også en mulighed for dig.

 

Herunder ses en liste med specialiserede mentorer, der kan hjælpe med rådgivning og støtte. 

Få hjælp til kønsidentitet

Frederik Engels Sanne Kirstine  Holm Susanne Schatz Bettina Østrand
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.