Hvordan samarbejder jeg med unge, der ikke trives?

Skrevet d. 21-2-2022 08:17:01 af Pædagogisk psykologisk rådgivning v/ Rikke Plum - Cand. Pæd. Psyk, Coach, Mentor

Når jeg samarbejder med unge, der ikke trives, handler det grundlæggende om, at jeg støtter den unge i mærke efter, tro på og anerkende sig selv og på den måde udvikle sig på en sund og robust måde.

Jeg tilbyder enkelte sessions eller forløb, hvor jeg både coacher og vejleder. Forskellen på at coache og vejlede er, at coaching handler om, at den unge har svarene, og her er det er min opgave at stille åbne spørgsmål, der hjælper dig til at reflektere over, mærke efter og sætte ord på svarene. Vejledning handler om, at jeg enten guider og kommer med råd, eller at jeg indkredser og sætter ord på de dilemmaer og udfordringer, som den unge står overfor og udpeger sammenhænge og mønstre, der kan styrke den unges forståelse af og forudsætninger for at gøre noget ved situationen.

Typiske kontakter unge mig for hjælp med:

• Lavt selvværd

• Identitets/livsskrise

• Stress

• Angst

• Depression

• Ensomhed

• Relationsproblematikker

• PTSD symptomer

• OCD symptomer

• PNES

• Fysisk sygdom


Rent teoretisk/metodisk arbejder jeg ud fra et holistisk menneskesyn. Det vil sige, at jeg ser på hele den unges samlede livssituation, hvor biologiske, personlige, relationelle og kontekstuelle faktorer gensidigt påvirker hinanden og alle har betydning for, hvordan den unge oplever, føler, tænker og handler, og at jeg arbejder ud fra en tilgang, hvor de psykologiske teorier og metoder, som jeg bruger, kommer an på det unge menneske, der sidder overfor mig – dvs at mennesket hos mig går forud for en metode.

Samtidig har jeg selvfølgelig et grundlæggende teoretisk ståsted og her er jeg funderet i det anerkendende og narrative.

Det anerkendende betyder at jeg har fokus på at skabe en tryg og livsgivende relation, der får den unge til at tro på sig selv, vokse og udvikle sig. I praksis betyder det, at jeg har fokus på at skabe en atmosfære, hvor den unge føler dig set og forstået, og hvor den unge støttes i at skifte en vurderende og dømmende tilgang til sig ud med en indlevende og medfølende tilgang til sig selv (og omverdenen).

Det narrative betyder, at jeg stiller nysgerrige og undersøgende spørgsmål, der får den unge til at reflektere over dine tanker, oplevelser og følelser, og som støtter den unge i at se dem som mulige fortællinger fremfor som sandheder. Denne spørgeteknik kan udvikle en større forståelse af hvem den unge er, hvorfor noget kan være svært for den unge, hvad den unge gerne vil og ikke mindst hvilke fortællinger, der kan hjælpe den unge derhen, hvor den unge gerne vil.

Kontakt mig for en gratis uforpligtende samtale og hør hvordan jeg kan hjælpe dig eller dit barn.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.