Tilpasningsreaktion med angst og depression

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Fra tid til anden vil personer med en tilpasningsreaktion vise symptomer på både angst og depression. I disse tilfælde stilles diagnosen tilpasningsreaktion med angst og depression. Grundet denne lidelses dualistiske natur, kan den være svær at have med at gøre. Som med andre tilpasningsreaktioner, kender man ikke den præcise årsag til, at det opstår, men man mener, at arvelighed spiller en rolle. Eftersom lidelsen kan føre til andre alvorlige mentale lidelser, hvis ikke den behandles, har vi her hos GoMentor. udviklet en platform for online terapi og behandling. Der er mange, der nemt bliver overvældede af symptomerne på angst og depression.

Årsager til tilpasningsreaktion med angst og depression

Selvom man mener, at arvelighed spiller en rolle i relation til denne lidelse, er der også andre faktorer, der spiller ind. De fleste relaterer sig til neurologiske problemer, der medfører en manglende evne til at kunne håndtere stressende situationer. For andre, handler det blot om, at man ikke besidder de rigtige værktøjer til at bearbejde de symptomer der måtte opstå. Uanset hvad, er den primære årsag til tilpasningsreaktion med angst og depression en manglende evne til at håndtere overvældende, skelsættende begivenheder og al den stress, der er forbundet hermed. Heldigvis er det altid nemt at få hjælp.

Symptomer på tilpasningsreaktion med angst og depression

Symptomerne på denne tilpasningsreaktion ligner symptomerne på angst og depression. Fysiske symptomer tæller bl.a. søvnproblemer, rastløshed, hurtig puls mm. Nogle af de mentale symptomer tæller bl.a. angst, desperation, ekstrem bekymring og en overordnet manglende livsglæde. Når ikke det behandles kan symptomerne på tilpasningsreaktion med angst og depression med tiden blive værre, især hvis ikke man får bearbejdet årsagen til problemet. 

 • Angst
 • Bekymring
 • Desperation
 • Søvnbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Bedrøvelse
 • Håbløshed
 • Manglende livsglæde
 • Langvarig gråd
 • Nervøsitet
 • Selvmordstanker

Behandling af tilpasningsreaktion med angst og depression

Eftersom der er blandede symptomer på denne tilpasningsreaktion, kan det være en svær lidelse at håndtere for nogle. Her hos GoMentor har vi tilknyttet uddannede terapeuter, der specialiserer sig inden for alle tilpasningsreaktioner, herunder denne lidelse, og de kan hjælpe med mere end blot symptomerne. Online terapi omfatter praktiske instruktioner i, hvordan man bliver bedre til at håndtere stressende situationer, så man bedre kan undgå komplikationer i fremtiden. Denne kombination af traditionel terapi og Internettet er en metode, der kan gøre det nemmere at få hjælp til at bearbejde alle symptomerne og udfordringerne forbundet med denne lidelse.

Tilpasningsreaktion med angst

Hvor nogen mennesker selv kan håndtere store livsændringer, kan andre blive hårdt ramt af både stress og angst. Symptomerne minder meget om de symptomer man får ved angstlidelse, og den primære forskel er årsagen til angstfølelsen. Online terapi eller psykologhjælp, via GoMentor, kan være med til at afhjælpe symptomerne og undgå de farer der er forbundet med denne tilpasningsreaktion. 

Tilpasningsreaktion med angst

Selvom man ikke kender den specifikke årsag til tilpasningsreaktioner med angst, vil det typisk opstå som følge en omvæltende begivenhed i livet, kombineret med voldsom stress. Dette kan eksempelvis være en skilsmisse, en fyring fra jobbet eller en anden stressende begivenhed. Selvom denne begivenhed kan variere fra person til person, vil det typisk være i forbindelse hermed, at symptomerne på angst begynder at vise sig. Der er også indikationer på, at arvelighed kan være en faktor i forhold til udviklingen af denne lidelse.

Symptomer på tilpasningsreaktion med angst

Selvom årsagerne til denne lidelse adskiller sig fra symptomerne på typiske angstlidelser, er symptomerne overordnet set de samme. De tæller bl.a. angst, depression og voldsomme bekymringer. Søvn- og koncentrationsbesvær kan også vise sig og personer med en tilpasningsreaktion med angst. Selvom det ofte er en enkelt begivenhed der forårsager denne lidelse, risikeres det, hvis ikke det behandles ordentligt, at man udvikler andre mentale lidelser over tid. Det er derfor det er så vigtigt at få behandling.

 • Angst
 • Bekymring
 • Desperation
 • Søvnbesvær
 • Koncentrationsbesvær

Behandling af tilpasningsreaktion med angst

Rådgivning og terapi bør spille en stor rolle i et behandlingsprogram for tilpasningsreaktion med angst. Udover blot at kunne hjælpe med symptomerne, kan GoMentor.dk’s tilknyttede specialister hjælpe med at finde årsagen til problemet, så det også kan blive bearbejdet. Ved at gøre psykoterapi tilgængeligt online, vil flere blive i stand til at få den fornødne hjælp. Et af de vigtigste elementer i behandlingen vil være, at gøre en i stand til, at blive bedre til at håndtere stressende situationer i fremtiden. Disse ting vil du kunne lære via GoMentor.dk, samtidig med, at du også kan få den vejledning og rådgivning der skal til for, at komme igennem en tilpasningsreaktion med angst. Det varierer fra person til person hvor lang tid det tager at få en sådan tilpasningsreaktion under kontrol, men med terapi kan man forcere processen mærkbart.

Tilpasningsreaktion med depression

Den primære forskel på en tilpasningsreaktion med depression og svær depression er, at førstnævnte forårsages af en særlig begivenhed, der har forårsaget voldsom stress i ens liv. Symptomerne er generelt også mindre intense. Som regel vil symptomerne på depression fortager sig, i takt med, at årsagen bliver bearbejdet. Men selvom denne lidelse adskiller sig fra svær depression, kan symptomerne være ligeså vanskelige at have med at gøre. Heldigvis kan man få online behandling via GoMentor.dk, der kan hjælpe både med denne og andre lidelser. Hvis ikke man får behandling, er der stor risiko for, at svær depression med tiden kan blive et faktisk problem. Det er derfor det er så vigtigt at få behandling. 

Årsager til tilpasningsreaktion med depression

Som tilfældet er med andre tilpasningsreaktion, opstår det typisk i forbindelse med en skelsættende begivenhed, der udsætter en for voldsom stress. Men hvor det fleste er i stand til, at håndtere stress på en sund måde, er der nogle der bliver overvældet af situationen, og begynder at udvise symptomer på depression. Foruden den skelsættende begivenhed, mener man også, at visse fysiske forhold kan have en indvirkning på, om man udvikler en tilpasningsreaktion med depression eller ej. Det er kombinationen af fysiske og psykiske faktorer, der gør dette til en relativt almindelig lidelse. 

Symptomer på tilpasningsreaktion med depression

Symptomerne på en tilpasningsreaktion med depression ligner symptomerne på svær depression. De tæller bl.a. en vedvarende følelse af tristhed, håbløshed, ustyrlig gråd og andre følelsesmæssige reaktioner. Generel nervøsitet og selvmordstanker vil også kunne hænde, hvilket gør dette til en særligt alvorlig lidelse. Hvis ikke man lærer at håndtere stressende situationer, også selvom symptomerne letter sammen med stressen, er der stor risiko for, at det vender tilbage – endda i forstærket form – næste gang man oplever en skelsættende begivenhed. Det er derfor psykoterapi kan vise sig at være nyttigt for mange. 

Behandling af tilpasningsreaktion med depression

En af de vigtigste faktorer ved behandling af tilpasningsreaktion med depression er, at lærer vedkommende at blive bedre til, at håndtere stress forårsaget af skelsættende begivenheder på en positiv og sund måde. Her hos GoMentor.dk, har vi tilknyttet en række uddannede terapeuter, der specialiserer sig indenfor tilpasningsreaktioner, og de kan hjælpe med alle de aspekter, der kan gøre en i stand til, at blive bedre til, at håndtere stressende situationer, så symptomerne på depression ikke opstår.

Få hjælp til tilpasningsreaktioner med angst og depression

Karen Hastrup Glennie Grønne Rikke Rask Møller Michelle Poulsen
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Tilpasningsreaktion med angst og depression

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.