Indlæringsvanskeligheder

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer GoMentor

Barn med Indlæringsvanskeligheder tager sig til hovedet i frustration over ikke at kunne overskue sine lektierHvad er en indlæringsvanskelighed?

En indlæringsvanskelighed er en neurologisk forstyrrelse, som giver læse-, skrive-, stave- eller hukommelsesbesvær eller andre intellektuelle problemer. Det påvirker således ens evne til at læse, skrive eller kommunikere generelt, hvilket kan give udfordringer for ens faglige udvikling og fremtidige succes. Typisk er der enten tale om verbale og ikke-verbale varianter, som ofte ses hos børn og unge. Indlæringsvanskeligheder kan påvirke børn på mange måder og forårsage problemer socialt samt øge risikoen for andre mentale forstyrrelser. Selvom dette måske virker skræmmende – og også kan være det – skal man ikke miste håbet. Uanset hvilken indlæringsvanskelighed der er tale om, er det muligt at få behandling.

Former for indlæringsvanskeligheder

Disse er nogle af de mere almindelige former for indlæringsvanskeligheder:

 • Læseforstyrrelse – Dette er en kraftig svækkelse af læsenøjagtighed, -forståelse og -hastighed i et omfang, hvor det kan hæmme ens uddannelsesmulighed eller hverdag.
 • Ordblindhed – Denne indlæringsvanskelighed medfører, at man bytter rundt på bogstaver og dermed har svært ved at læse.
 • Staveforstyrrelse – Selvom nogle måske vil påstå, at dårlig stavning blot er et udtryk for dovenskab, så findes der en indlæringsvanskelighed, der relaterer sig til en manglende evne til at stave, og som kan være forbundet med dysgrafi, dvs. en staverelateret indlæringsvanskelighed.
 • Regneforstyrrelse – Besvær med tal og matematik kan pege i retning af indlæringsvanskeligheden, regneforstyrrelse.
 • Dysgrafi – Denne indlæringsvanskelighed gør det svært eller helt umuligt at udtrykke sig effektivt igennem skrift.
 • Uspecificeret indlæringsvanskelighed - Hvis man udviser symptomer fra to eller flere af de førnævnte indlæringsvanskeligheder, kan der være tale om en uspecificeret indlæringsvanskelighed.

Symptomer på indlæringsvanskeligheder

Symptomerne vil variere, alt efter hvilken indlæringsvanskelighed der er tale om, men der er dog nogle fællestræk, såsom besvær med at læse, stave, skrive eller endda ræsonnere. De uddannelsesrelaterede vanskeligheder kan føre til andre psykiske eller sociale problemer, hvilket derfor gør det vigtigt at få behandling. Hvis ikke de behandles, kan det følge et barn ind i voksenlivet og forårsage yderligere problemer, såsom depression.

Hyppige symptomer på, man har en indlæringsvanskelighed:

 • Læsebesvær
 • Stavebesvær
 • Besvær med at ræsonnere
 • Skrivebesvær

Uspecificeret indlæringsvanskelighed

Hvis en person udviser symptomer fra to eller flere af de øvrige indlæringsvanskeligheder og derved gør det svært at definere den specifikke forstyrrelse, kaldes det en uspecificeret indlæringsvanskelighed. Symptomerne ligner de, der fremkommer ved andre former, men de krydser måske ind over hinanden. Som konsekvens heraf, kan det være lidt sværere at behandle denne form, men dermed ikke sagt at det er umuligt. Den diagnosticeres, når en person udviser to eller flere symptomer fra de øvrige indlæringsvanskeligheder. Den uspecificerede natur medfører, at man ikke nødvendigvis kan identificere den konkrete årsag.

Symptomer på uspecificerede indlæringsvanskeligheder

Grundet den uspecificerede natur af denne type forstyrrelse, vil symptomerne variere fra person til person, men generelt vil de inkludere to eller flere af symptomerne, der findes ved andre typer. For nogle manifesteres det måske som læsebesvær, imens andre måske vil opleve problemer med at regne eller stave. Nogle børn vil måske have mindre problemer i nogle fag, og det kan føre til fysiske symptomer, når barnet oplever kontinuerligt at præstere dårligt i disse fag. Hvad enten det er udeladelse af bogstaver, tal eller ord, eller man bytter rundt på disse, er der mange fysiske problemer, der kan forårsage vanskeligheden. Det vigtige er, at man husker, man altid kan få hjælp, uanset diagnosen.

Hyppige symptomer på, man har en uspecificeret indlæringsvanskelighed:

 • Læsebesvær
 • Dårlig stavning
 • Grammatikproblemer
 • Dårlig tegnsætning
 • Dårlige præstationer i uddannelsessammenhæng
 • Matematikbesvær
 • Problemer med tal

Behandling af indlæringsvanskeligheder

Behandlingen af vanskeligheder med sin indlæringsevne vil variere fra person til person, alt efter hvilken indlæringsvanskelighed der er tale om. Her hos GoMentor har vi dog tilknyttet en række specialister, som kan hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger i forhold til behandling. Hvad end der er tale om ordblindhed eller en læseforstyrrelse kombineret med ADHD, kan vores terapeuter hjælpe med en lang række forskellige indlæringsvanskeligheder. Moralsk støtte gennem gruppeterapi udbydes også, hvis du har lyst til at tale med andre i lignende situationer. Derudover tilbyder vores terapeuter online terapi, hvor man kan få hjælp til at håndtere symptomerne, samtidig med at man overordnet arbejder med at undgå, forstyrrelsen fører til mentale lidelser. Med den rette hjælp og rådgivning, kan du få en lettere hverdag og undgå, at problemer udvikler sig til andre mentale eller psykiske lidelser.

Få hjælp til indlæringsvanskeligheder

Frederik Engels Sanne Kirstine Holm Lene Wallentin Glennie Grønne
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.