Reaktiv tilknytningsforstyrrelse

af GoMentor

Sidst opdateret 1-12-2021

Reviewer GoMentor

barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse har problemer med social tilknytning og adfærd Hvad er en reaktiv tilknytningsforstyrrelse?

Reaktiv tilknytningsforstyrrelse er en lidelse, der medfører, at barnet har svært ved at begå sig socialt, hvilket både kan være en konsekvens af fysisk og psykisk svigt. Når et barns fysiske og følelsesmæssige behov forsømmes, begynder barnet nemlig at have problemer med social interaktion. Symptomerne viser sig bl.a. ved en lyst til at være alene, besvær med at føle sig tryg og undvigelse af omsorgsperson. Lidelsen kan derfor have alvorlige konsekvenser for det enkelte barn, hvis ikke den behandles.

Hvorfor får man reaktiv tilknytningsforstyrrelse?

Omsorgssvigt er den primære årsag til reaktiv tilknytningsforstyrrelse – som regel både fysisk og psykisk. Nogle gange kan årsagen til svigt være forældrenes mentale problemer, imens stofmisbrug eller psykiske sygdomme også kan spille en stor rolle i barnets udvikling af reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Børn, der bor hos plejeforældre og ofte skifter plejeperson, har større risiko for at udvikle denne lidelse. Det sker især på børnehjem, men kan også finde sted under andre omstændigheder, selv hvis det kun er en enkelt plejeperson, der bliver skiftet ud.

De fleste børn og forældre har et stærkt følelsesmæssigt bånd. Får man ikke opbygget et sådan, eller det brydes, øges risikoen for reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Manglen på et følelsesmæssigt bånd til en omsorgsperson kan resultere i, at barnet foretrækker at være alene og undgår fysisk kontakt, når det er muligt. Andre sociale problemer kan også følge i kølvandet på denne lidelse. Hvis symptomerne på reaktiv tilknytningsforstyrrelse opstår, er det vigtigt, at man søger behandling, så disse risici undgås bedst muligt.

De hyppige tegn på lidelsen viser sig ved, at barnet:

  • Undgår omsorgsperson
  • Foretrækker at være alene
  • Har svært ved at føle sig tryg
  • Taler mærkeligt
  • Impulsiv adfærd eller store forskelle i adfærd
  • Undgår fysisk kontakt
  • Indlæringsbesvær

Manglen på et følelsesmæssigt bånd til en omsorgsperson kan have alvorlige konskvenser, når det varer ved igennem længere tid. Nogle af de børn, som lider af en reaktiv tilknytningsforstyrrelse, begynder at udvise andre følelsesmæssige problemer og adfærdsproblemer, der er forårsaget af fysisk eller følelsesmæssig svigt i hjemmet. Derfor er det vigtigt at få behandling for forstyrrelsen, så snart symptomerne observeres.

Få hjælp til reaktiv tilknytningsforstyrrelse

En tidssvarende og nemt tilgængelig måde, at behandle reaktiv tilknytningsforstyrrelse på, er gennem online terapi eller online coaching. der udbydes med GoMentor som platform. Med vores tilknyttede psykologer, terapeuter coaches, som kan informere, vejlede og give støtte, kan man få den mest optimale behandling. Grundet årsagerne til denne lidelse, inkluderes barnet ofte i terapi og konsultationer på lige fod med behandleren. Dette sikrer, at man effektivt kan bearbejde hele situationen. På GoMentor kan du ligeledes finde hjælp til behandling af angst, depression, stress eller parforholdproblemer.  

Find en god psykolog, terapeut eller coach nær dig:

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.