Mental retardering

af GoMentor

Sidst opdateret 1-12-2021

Reviewer GoMentor

Mental retardering illustreret ved at blokere nogle hjernedele, som forudsager problemer med at lære og tilpasse sig Hvad er mental retardering?

Personer, der får meget lave resultater i forbindelse med evne- eller intelligenstests, vil muligvis blive diagnosticeret med en mental retardering. Folk med mental retardering vil typisk have svært ved at lære nye ting og tilpasse sig i sociale situationer. Det er en udviklingsforstyrrelse, som opstår tidligt - ofte hos børn og unge. Afhængigt af den specifikke lidelse kan symptomerne både være milde og alvorlige. Heldigvis findes der behandling, der kan være med til at gøre livet en smule lettere for dem, der kæmper med denne forstyrrelse.

Former for mental retardering

Disse er de primære kategorier, man bruger, til at beskrive grader af mental retardering. De konkrete omstændigheder vil dog være individuelle og variere fra person til person:

 • Mental retardering af lettere grad – Her vil indlæringen typisk være hæmmet, men man vil stadig kunne lære under normale omstændigheder med den rette vejledning. De fleste symptomer på mental retardering af lettere grad observeres i børnehavealderen, men vil nogle gange ikke vise sig før senere i livet.
 • Mental retardering af moderat grad – En person med en IQ imellem 35 og 50 siges at lide af en mental retardering af moderat grad. Her vil indlæring være en smule sværere og kræve ekstra hjælp.
 • Mental retardering af svær grad – En person med en IQ imellem 25 og 40 siges at lide af mental retardering af svær grad. Her vil indlæring være svært og endda umuligt for nogle, hvilket efterlader dem på et bestemt udviklingsniveau.
 • Mental retardering af sværeste grad – En IQ på mindre end 20 omtales som en mental retardering af sværeste grad, hvor der kun vil være et spinkelt håb for indlæring og følgende fremgang i livet.
 • Uspecificeret mental retardering – Hvis der er andre omstændigheder involveret eller ukendte faktorer i spil, vil man måske få stillet diagnosen uspecificeret mental retardering, upåagtet ens IQ.

Hyppige symptomer på mental retardering

Afhængigt af hvilken form for mental retardering der er tale om, vil symptomerne variere en smule, men der er også symptomer, der vil gå igen. Den primære indikator er en lav IQ eller et lavt resultat i en alternativ intelligenstest. Der kan også opstå symptomer - før man kender IQ-tallet - på, at lidelsen foreligger. Det primære symptom er indlæringsbesvær. Andre kan opleve tilpasningsvanskeligheder – de egenskaber, der er nødvendige for at begå sig i den moderne verden. Der er selvfølgelig mange andre faktorer, der spiller ind, førend man kan stille en diagnose. Det vigtigste er, at man får hjælp, når der er brug for den.

 • Dårlige IQ og testresultater
 • Indlæringsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Sociale problemer
 • Problemer ved personlige forhold (tilknytningsproblemer)
 • Problemer med livets daglige gang

Mental retardering af lettere grad

Mental retardering af lettere grad kendetegnes ved, at man har en lav IQ (ca. 70), såvel som en svækket tilpasningsevne der fører til indlæringsproblemer. Det observeres sædvanligvis første gang i barnets tidlige udvikling, men vil ofte fortsætte helt ind i voksenlivet. Psykoterapi og rådgivning er gode behandlingsmuligheder for mental retardering af lettere grad.


Symptomer på mental retardering af lettere grad

Selvom en lav IQ (70) er et af symptomerne på mental retardering af lettere grad, er der også andre indikatorer på denne lidelse. En svækket tilpasningsevne er en anden faktor der kan pege i retning af mental retardering af lettere grad. Eksempler på hvad der er omfattet af tilpasningsevnen inkluderer bl.a. sociale, begrebsmæssige og praktiske egenskaber, som man er evner man ofte gør brug af i dagligdagen. En svækket indlæringsevne og en begrænset social forståelse, er andre tegn på mental retardering af lettere grad. En dårlig hukommelse kan også manifestere sig som et symptom. For nogle vil symptomerne fortsætte ind i voksenlivet i forskellig grad. Selvom symptomerne kan synes uoverskuelige, er der alligevel behandlingsmuligheder, som kan hjælpe med alle aspekter af mental retardering af lettere grad.

Mental retardering af middel grad

Personer med en IQ imellem 36 og 51 som også har tilpasningsvanskeligheder lider muligvis af en mental retardering af middel grad. Andre symptomer på denne lidelse inkluderer talebesvær. Nogle vil også opleve fysiske abnormiteter. Selvom disse symptomer måske kan være svære at overskue, finder du via GoMentor.dk muligheder for terapi og rådgivning der kan hjælpe på mental retardering af middel grad, herunder en række tilknyttede uddannede specialister, der forstår de særlige behov der følger med en sådan lidelse. Før vi kommer ind på, hvordan personer med en mental retardering af middel grad kan hjælpes, er her et par ting, som er gode at vide.


Symptomer ved mental retardering af middel grad

De generelle tegn på mental retardering af middel grad inkluderer, selvom disse kan variere fra tilfælde til tilfælde, en IQ på imellem 35 og 51. Dette skal dog ikke tages helt bogstaveligt, da de fleste diagnosticeres individuelt. Besvær med at lære sprog – herunder talebesvær – kan være en anden indikator på retardering. For nogle vil symptomerne opstå på et meget tidligt stadie, imens det for andre vil tage flere år, førend end diagnose kan stilles. Diagnosticering af mental retardering af middel grad består typisk af tre trin, herunder tests, interviews med forældrene og observation af barnet. Hvis man får stillet diagnosen mental retardering af middel grad, er der adskillige terapi- og rådgivningsmuligheder.

Mental retardering af svær grad

En kombination af medicinske eller miljømæssige omstændigheder kan forårsage mental retardering af svær grad, hvilket generelt defineres som en IQ imellem 20 og 35 – selvom dette kan variere og langt fra er den eneste indikator. Øvrige faktorer tæller adfærdsproblemer og indlæringsbesvær. Uanset årsagen – hvad enten det skyldes problemer før, under eller efter graviditeten – findes der behandlingsmuligheder, for personer der lider af svær mental retardering. Livet bliver en smule sværere, men med online behandling via GoMentor, kan man få hjælp, når man behøver den. Nedenfor er yderligere information om denne lidelse samt måder at håndtere den på.


Symptomer på mental retardering af svær grad

For de fleste gælder det, at jo tidligere symptomerne opstår, jo mere alvorligt er problemer. Med det sagt, vil man kunne opleve tegn på en mental retardering af svær grad gennem en svækket sprogudvikling, langsom social udvikling eller besvær med simple gøremål, så som spisning. På den kropslige side, kan der være tale om abnormiteter på kroppen eller hjernen. Nogle af symptomerne kan være svære at se i en tidlig alder, men i takt med, at barnet vokser, bliver det nemmere at se om de fremkommer. Hvis symptomerne opstår, er der hjælp at hente. Her hos GoMentor har vi tilknyttet en række specialister, der kan hjælpe med denne lidelse. Uden behandling, risikerer man, at der opstår yderligere problemer.

Mental retardering af sværeste grad

En person med en IQ på under 20, som har indlærings- og tilpasningsproblemer (evnen til at agere social), lider måske af en mental retardering af sværeste grad. Andre symptomer på denne lidelse tæller bl.a. en langsom social udvikling i barndommen, fysiske abnormiteter der kan fremstå allerede ved fødslen eller problemer med at agere i hverdagen. Det kan være hårdt at skulle håndtere denne lidelse, men der er alligevel håb for personer med mental retardering af sværeste grad. Her hos GoMentor er der mange online muligheder der kan hjælpe med denne lidelse. Før i tiden blev personer med mental retardering af sværeste grad som oftest glemt i systemet. I dag findes der adskillige typer terapi og rådgivning, som kan hjælpe med alle aspekter af mental retardering af sværeste grad.


Symptomer på mental retardering af sværeste grad

Overordnet set, vil symptomerne på mental retardering af sværeste grad variere fra person til person, afhængig af hvor alvorligt et tilfælde det er, men generelt tæller symptomerne dårlige testresultater og en IQ på mindre end 20, store problemer med sprogudvikling, dårlige sociale egenskaber og besvær ved simple gøremål, så som at tage tøj på eller spise. På den kropslige side, kan symptomerne inkludere fysiske abnormiteter på kroppen eller neurologiske abnormiteter. Hvis først diagnosen mental retardering af sværeste grad stilles, er ordentlig terapi og rådgivning vigtigt af flere årsager. Hos GoMentor har vi tilknyttet en række terapeuter og psykologer, som kan hjælpe med alle de særlige behov, der følger med denne lidelse.

Uspecificeret mental retardering

Personer som har en IQ på mindre end 70, og desuden har svært ved at agere social samt indlæringsbesvær uden at vedkommende specifikt kan placeres i en af de føromtalte kategorier, siges at lige af uspecificeret mental retardering. Symptomerne tæller bl.a. generelle indlæringsproblemer, sprogproblemer mm. Det ukendte faktorer ved denne lidelse, gør den en smule sværere at behandle, men man kan få behandling. For nogle vil online behandling via GoMentor.dk være en hjælpefuld måde at håndtere uspecificeret mental retardering på. Før vi giver yderligere informationer om, hvordan man kan få hjælp, er her lidt videre information om symptomerne og farerne ved denne lidelse.


Symptomer på uspecificeret mental retardering

Grundet det uspecificerede element af denne form for mental retardering, kan symptomerne omfatte nogle eller alle symptomerne på øvrige former for mental retardering. Disse inkluderer problemer med sprog og verbal kommunikation, tilpasningsproblemer samt andre fysiske og psykologiske problemer. Det uspecificerede element ved denne lidelse, referer også til, at man ikke kender denne præcise årsag til lidelsen. Hvor nogle børn måske vil have kendte neurologiske problemer, der har forårsaget indlærings- og udviklingsproblemerne, ligger der måske skjulte årsager bag hos andre. På grund af denne lidelses ukendte natur, anbefales det at man får hjælp gennem terapi og rådgivning.

Hjælp ved mental retardering

Forældre til børn med mental retardering, eller andre pårørende, kan i mange tilfælde have gavn af noget sparring  eller coaching med en fagperson, som kan hjælpe med hvordan man i familien håndterer sådanne udfordringer. Hod GoMentor har vi tilknyttet en række specialister, som kender til de særlige behov i sådanne situationer. Her tilbyder vores tilknyttede psykologer, psykoterapeuter eller coaches online terapi og online coaching eller personlige møder, alt efter dine ønsker og behov. På GoMentor kan du ligeledes finde hjælp til behandling af angst, depression, stress eller parforholdproblemer.  

Find en god psykolog, terapeut eller coach nær dig:

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.