Adfærdsforstyrrelser

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer GoMentor

Hvad er adfærdsforstyrrelse?

Mand med adfærdsforstyrrelser anvender terapi og meditation til at komme sine adfærds problemer til livs En adfærdsforstyrrelse kan beskrives som et kronisk problem med sin opførsel. Symptomerne tæller bl.a. stofmisbrug, kriminel aktivitet, anti-social adfærd og andre adfærdsproblemer. Årsagerne til adfærdsforstyrrelser kan eksempelvis være børnemisbrug, fattigdom eller genetiske defekter. Uanset årsagen, kan symptomerne på adfærdsforstyrrelse være svære at håndtere. Det er derfor, online terapi via GoMentor kan være gavnligt. Selvom adfærdsforstyrrelser oftest ses hos drenge, kan det også omfatte piger. Her er et nærmere kig på symptomerne ved adfærdsforstyrrelse, samt de risici der er forbundet hermed.

Symptomer på adfærdsforstyrrelse

Disse er nogle af de generelle symptomer på adfærdsforstyrrelse:

 • Længere perioder med dårlig opførsel
 • Anti-social adfærd
 • Kriminalitet
 • Misbrug
 • Stikke af hjemmefra
 • Løgne

Ikke alle disse symptomer vil være til stede, men hvis nogle af dem er – navnlig hvis der er tale om tilbagevendende problemer – er det vigtigt, at man får stillet en diagnose, så behandling kan påbegyndes. Når ikke en adfærdsforstyrrelse behandles, kan det føre til andre, langt større problemer.

Når ikke det behandles, kan adfærdsforstyrrelse føre til en række andre problemer. Der er mange andre områder, der kan blive berørt af adfærdsforstyrrelse, hvis ikke man søger behandling, lige fra besvær med sociale situationer til problemer i skolen. Grundet de øvrige risici, der er forbundet med denne lidelse, er det vigtigt, at man nøje overvejer terapi og rådgivning, så man kan få bearbejdet problemet, inden det ryger ud af kontrol.

Behandling af adfærdsforstyrrelse

Behandling af adfærdsforstyrrelse via GoMentor sker gennem tilknyttede specialister, som kan tilbyde vejledning samt grupperådgivning, der kan bidrage med den moralske støtte, der er nødvendig, når man skal bearbejde en adfærdsforstyrrelse på lang sigt. For de bedste succesvilkår, er det vigtigt, at barnet med en adfærdsforstyrrelse samarbejder med sin familie og GoMentors tilknyttede psykologer og terapeuter, så man kan finde en ordentlig måde at håndtere livet på, som ikke indebærer den ekstremt dårlige opførsel, man forbinder med adfærdsforstyrrelser. Online terapi for adfærdsforstyrrelse er måske nok et nyt fænomen, men det er en effektiv måde at få den fornødne hjælp på.

Forskellige former for opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser

Disse er de mest almindelige variationer af opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser:
 • ADHD – Der forskellige sub-typer af denne lidelse, men de relaterer sig alle til en manglende evne til at bevare fokus samt hyperaktivitet.
 • Adfærdsforstyrrelse – Når dårlig opførsel ryger ud af kontrol, og står på igennem lange perioder, således at det får negativ indflydelse på ens liv, kan det være tegn på en adfærdsforstyrrelse.
 • Oppositionel adfærdsforstyrrelse – Konstant raseriudbrud og aggressiv og forstyrrende adfærd, så som skænderier med autoriteter, kan være et tegn på en oppositionel adfærdsforstyrrelse.
 • Uspecificeret adfærdsforstyrrelse - Når et barn udviser symptomer fra to eller flere af de ovenstående, men det ikke kan specificeres nærmere, er der tale om en uspecificeret opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse.

Symptomer på opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser

Symptomerne varierer, alt efter hvilken forstyrrelse der er tale om, men vil typisk omfatte følgende:
 • Vedvarende dårlig opførsel
 • Raseriudbrud
 • Forstyrrende adfærd
 • Problemer med autoriteter
 • Manglende evne til at være opmærksom
 • Manglende evne til at færdiggøre projekter
 • Organisatoriske problemer
 • Anti-social adfærd
 • Kriminel aktivitet
 • Stofmisbrug
 • Løben hjemmefra
 • Tendens til at lyve
Som nævnt, vil symptomerne variere, alt efter hvilken forstyrrelse der er tale om, man fælles for alle er, at de er alvorlige. Der er også andre risici forbundet med opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser.

Behandling af opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser

Behandlingen vil variere, alt efter hvilken forstyrrelse der er tale om, men overordnet er terapi og rådgivning de primære behandlingsformer. Den online terapi, man kan få for opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser via GoMentor, kombinerer vores tilknyttede terapeuter faglige kunnen med internettets kommunikationsmuligheder. Adfærdsterapi bør spille en stor rolle i den overordnede behandling af opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, hvilket også er tilgængeligt via GoMentor. Vores tilknyttede terapeuter er specialiserede inden for opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD og adfærdsforstyrrelser. Før man lader en opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse ryge ud af kontrol, bør du overveje, om du skal søge hjælp gennem GoMentor.

Uspecificeret adfærdsforstyrrelse

Når et barn udviser symptomer fra forskellige opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, kaldes det uspecificeret adfærdsforstyrrelse, fordi man ikke kan stille en klar diagnose. Årsagerne til en sådan forstyrrelse kan variere, men det opstår typisk i situationer, hvor der i forvejen er problemer, såsom fattigdom eller børnemisbrug. Hvis ikke det behandles ordentligt, kan en uspecificeret adfærdsforstyrrelse have stor negativ indflydelse på en persons liv på flere måder. Hos GoMentor tror vi på online terapi for uspecificeret adfærdsforstyrrelse. Før vi kommer nærmere ind på det, er her lidt yderligere information om denne forstyrrelse.

Symptomer på uspecificeret adfærdsforstyrrelse

Som nævnt, betyder denne adfærdsforstyrrelses uspecificerede natur, at symptomer kan tælle nogle eller flere af de følgende:
 • Anti-social adfærd
 • Ekstremt dårlig opførsel
 • Manglende evne til at bevare fokus
 • Hyperaktivitet
 • Manglende evne til at være opmærksom
 • Manglende evne til at gennemføre gøremål
 • Besvær med organisering
Hvis disse symptomer opstår, er det et tegn på, at der måske kan være tale om en uspecificeret adfærdsforstyrrelse. Hvis dette bekræftes, findes der mange behandlingsmuligheder, så de mange risici forbundet hermed kan minimeres.
Eftersom symptomerne ikke passer klart ind i en af de øvrige typer adfærdsforstyrrelse, kan det nogle gange være svært at stille en præcis diagnose, hvilket kan være farligt. Hvis ikke det behandles, kan en adfærdsforstyrrelse føre til mere alvorlige problemer, såsom stofmisbrug, kriminalitet og en række psykiske problemer. Det er på grund af disse risici, at det er vigtigt at få behandling hos professionelle, der er uddannede i at håndtere uspecificerede adfærdsforstyrrelser.

Behandling af uspecificeret adfærdsforstyrrelse

Her hos GoMentor udbydes online terapi til at bearbejde uspecificerede adfærdsforstyrrelser. Vores tilknyttede psykologer og terapeuter, som er specialiserede i adfærdsforstyrrelser, kan tilbyde råd, information, vejledning og støtte. Derudover kan grupperådgivning være en god metode til at behandle symptomerne på en uspecificeret adfærdsforstyrrelse. Online terapi for adfærdsforstyrrelse er relativt nyt, men adfærdsbehandling kan være med til at gøre det nemmere at håndtere denne lidelse, og alt hvad den indebærer. På grund af tilstedeværelsen af symptomer fra forskellige opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser kan det til tider være svært at behandle en uspecificeret adfærdsforstyrrelse, men det kan lade sig gøre.

Oppositionel adfærdsforstyrrelse

Når et barn konstant har problemer med autoriteter, har svært ved at få og holde på venner og konstant giver andre skylden for sine fejl, kan det være et problem med en oppositionel adfærdsforstyrrelse. Andre symptomer tæller bl.a. problemer i skolen og skænderier med voksne ved enhver given lejlighed. Hvis disse symptomer observeres hyppigt, kan behandling af oppositionel adfærdsforstyrrelse måske være nødvendigt for at undgå de risici, der knytter sig hertil. De præcise årsager til denne adfærdsforstyrrelse kendes ikke, men det antages, at opdragelse samt miljø har meget med dets fremkost at gøre. Uanset årsagen, er det vigtigt at få den rette behandling, hvis oppositionel adfærdsforstyrrelse diagnosticeres. 

Symptomer på oppositionel adfærdsforstyrrelse

Disse er de mest almindelige symptomer på oppositionel adfærdsforstyrrelse:

 • Man giver andre skylden for fejltagelser
 • Man har få venner
 • Man har svært ved at holde på sine venner
 • Man diskuterer med autoriteter
 • Kontinuerlige problemer i skolen

Tegnene på oppositionel adfærdsforstyrrelse varierer fra barn til barn, men ovenstående symptomer skal ses som klare indikationer på, at en professionel diagnose er nødvendig. Så snart denne adfærdsforstyrrelse er diagnosticeret, kan man få behandling, så de medfølgende risici kan undgås.

Når ikke det behandles, kan oppositionel adfærdsforstyrrelse medføre flere, mere alvorlige problemer. Disse knytter sig til symptomerne på denne adfærdsforstyrrelse. For mange, der ikke får en ordentlig behandling som børn, bliver oppositionel adfærdsforstyrrelse et stort problem i voksenlivet. På grund af de risici, der er forbundet med oppositionel adfærdsforstyrrelse, er det vigtigt at få behandling, hvis det diagnosticeres.

Behandling af oppositionel adfærdsforstyrrelse

Online behandling af oppositionel adfærdsforstyrrelse via GoMentor kombinerer vores tilknyttede terapeuter, som er specialiserede i opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, med internettets fordele. Denne kombination gør det muligt at få behandling for oppositionel adfærdsforstyrrelse, hvor som helst og når som helst. Dette kan give en chance til børn, der samtidig skal håndtere alle de andre udfordringer, der er forbundet med at vokse op. Psykoterapi er et effektivt redskab til at hjælpe med at håndtere de udfordringer, der er forbundet med oppositionel adfærdsforstyrrelse, samtidig med at man kan finde frem til årsagen til problemet – uanset hvad den måtte være.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.