Adfærdsforstyrrelser

Skrevet af GoMentor

Adfærdsforstyrrelse kan beskrives som et kronisk problem med opførsel. Symptomerne tæller bl.a. stofmisbrug, kriminel aktivitet, anti-social adfærd og andre adfærdsproblemer. Årsagerne til adfærdsforstyrrelse kan eksempelvis være børnemisbrug, fattigdom eller genetiske defekter. Uanset årsagen, kan symptomerne på adfærdsforstyrrelse være svære at håndtere. Det er derfor online terapi via GoMentor.com kan være gavnligt. Selvom adfærdsforstyrrelser oftest ses hos drenge, kan det også omfatte piger. Her er et nærmere kig på symptomerne ved adfærdsforstyrrelse, samt de farer der er forbundet hermed. 

Symptomer på adfærdsforstyrrelse

Disse er nogle af de generelle symptomer på adfærdsforstyrrelse.

 • Lange perioder med konstant og ekstrem dårlig opførsel, er et af de primære symptomer på en adfærdsforstyrrelse.
 • Generelt er anti-social adfærd – herunder kriminalitet – også et tegn på adfærdsforstyrrelse.
 • Stofmisbrug kan være en anden følgevirkning af adfærdsforstyrrelse.
 • Gentagne tilfælde af løben hjemmefra, kan også pege i retning af en adfærdsforstyrrelse.
 • Løgne og andre adfærdsproblemer tyder også på en adfærdsforstyrrelse.
 • Tyranisering af andre er også almindeligt for børn med en adfærdsforstyrrelse.

Ikke alle disse symptomer vil være til stede, men hvis nogle af dem er – navnlig hvis der er tale om tilbagevendende problemer – er det vigtigt at man får stillet en diagnose, så behandling kan påbegyndes. Når ikke en adfærdsforstyrrelse behandles, kan det fører til andre, langt større problemer. 

Farer ved adfærdsforstyrrelse

Når ikke det behandles, kan adfærdsforstyrrelse føre til en række andre problemer. Der er mange andre områder der kan blive berørt af adfærdsforstyrrelse hvis ikke man søger behandling, lige fra besvær med sociale situationer til problemer i skolen. Grundet de øvrige risici der er forbundet med denne lidelse, er det vigtigt at man nøje overvejer terapi og rådgivning, så man kan få bearbejdet problemet, inden det ryger ud af kontrol. 

Behandling af adfærdsforstyrrelse

Behandling af adfærdsforstyrrelse via GoMentor.com sker gennem tilknyttede specialister, som kan tilbyde vejledning samt grupperådgivning, der kan bidrage med den moralske støtte, der er nødvendig når man skal bearbejde en adfærdsforstyrrelse på lang sigt. For de bedste succesvilkår, er det vigtigt at barnet med en adfærdsforstyrrelse samarbejder med sin familie og GoMentor.com’s tilknyttede specialister, så man kan finde en ordentlig måde at håndtere livet på, som ikke indebærer den ekstremt dårlige opførsel man forbinder med adfærdsforstyrrelser. Online terapi for adfærdsforstyrrelse er måske nok et nyt fænomen, men det er en effektiv måde, at få den fornødne hjælp på. 

Definition af Adfærdsforstyrrelse

En adfærdsforstyrrelse defineres som et kronisk problem med opførslen, som påvirker et barns liv, såvel som dets omgivelser. Symptomer tæller bl.a. stofmisbrug, kriminalitet og generel anti-social adfærd. Rådgivning og terapi er to redskaber der kan hjælp i forbindelse med adfærdsforstyrrelser.

Symptomer på / Grunde til Adfærdsforstyrrelse

 • Længere perioder med dårlig opførsel
 • Anti-social adfærd
 • Kriminalitet
 • Misbrug
 • Stikke af hjemmefra
 • Løgne

Opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser påvirker børn på en række negative måder, herunder vedvarende dårlig opførsel, raserianfald, problemer med autoriteter og andre former for forstyrrende adfærd. Foruden symptomerne på disse forstyrrelser, er der en række negative følgevirkninger, der kan opstå resultat af den oprindelige lidelse. Grundet disse risici, bør man søge behandling, hvis symptomerne observeres. Med GoMentor.com kan du få online terapi for opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, men før vi kommer nærmere ind på det, er her lidt yderligere facts om de forskellige opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser. 

Forskellige former for opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser

Disse er de mest almindelige variationer af opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser.
 • ADHD  - Der forskellige sub-typer af denne lidelse, men de relaterer sig alle til en manglende evne til at bevare fokus samt hyperaktivitet.
 • Adfærdsforstyrrelse – Når dårlig opførsel ryger ud af kontrol, og står på igennem lange perioder, således at det får negativ indflydelse på ens liv, kan det være tegn på en adfærdsforstyrrelse.
 • Oppositionel adfærdsforstyrrelse – Konstant raseriudbrud og aggressiv og forstyrrende adfærd, så som skænderier med autoriteter, kan være et tegn på en oppositionel adfærdsforstyrrelse.
 • Uspecificeret adfærdsforstyrrelse - Når et barn udviser symptomer fra to eller flere af de ovenstående, men det ikke kan specificeres nærmere, er der tale om en uspecificeret opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse.

Symptomer på opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser

Symptomerne varierer alt efter hvilken forstyrrelse der er tale om, men vil typisk omfatte følgende.
 • Vedvarende dårlig opførsel, der står på igennem længere tid, og påvirker andre aspekter af familielivet kan være et tegn på en opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse.
 • Raseriudbrud og ukontrollerbar adfærd er også tegn på en opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse.
 • Gentagne problemer med autoriteter kan også være en indikation på en sådan forstyrrelse.
 • En manglende evne til at være opmærksom, og til at gennemføre opgaver, kan også pege i retning af en opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse.
 • Anti-social og kriminel adfærd kan tyde på en mere alvorlig forstyrrelse.
 • Stofmisbrug observeres også hos person der lider af en opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse.
 • Det kan også være et tegn på en sådan forstyrrelse, hvis barnet gentagne gange stikker af hjemmefra.
Som nævnt, vil symptomerne variere, alt efter hvilken forstyrrelse der er tale om, man fælles for alle er, at de er alvorlige. Der er også andre risici forbundet med opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser. 

Behandling af opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser

Behandlingen vil variere, alt efter hvilken forstyrrelse der er tale om, men overordnet er terapi og rådgivning de primære behandlingsformer. Den online terapi man kan få for opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser via GoMentor.com, kombinerer vores tilknyttede terapeuter faglige kunnen med Internettets kommunikationsmuligheder. Adfærdsterapi bør spille en stor rolle i den overordnede behandling af opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, hvilket også er tilgængeligt via GoMentor.com. Vires tilknyttede terapeuter er specialiserede indenfor opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD og adfærdsforstyrrelser. Før man lader en opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelse ryge ud af kontrol, bør du overveje, om du skal søge hjælp gennem GoMentor.com.  

Definition af Opmærksomheds -og Adfærdsforstyrrelser

Opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser er forstyrrelser der medfører opmærksomhedsproblemer og vedvarende forstyrrende adfærd. Symptomerne tæller bl.a. anti-social adfærd, stofmisbrug, uopmærksomhed, kriminel aktivitet samt andre fysiske og psykiske udfordringer. Rådgivning og vejledende terapi er de anbefalede behandlingsformer.

Symptomer på / Grunde til Opmærksomheds -og Adfærdsforstyrrelser

 • Vedvarende dårlig opførsel
 • Raseriudbrud
 • Forstyrrende adfærd
 • Problemer med autoriteter
 • Manglende evne til at være opmærksom
 • Manglende evne til at færdiggøre projekter
 • Organisatoriske problemer
 • Anti-social adfærd
 • Kriminel aktivitet
 • Stofmisbrug
 • Løben hjemmefra
 • Tendens til at lyve

Uspecificeret Adfærdsforstyrrelse

Når et barn udviser symptomer fra forskellige opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, kaldes det uspecificeret adfærdsforstyrrelse, fordi man ikke stille en klar diagnose. Årsagerne til en sådan forstyrrelse kan variere, men det opstår typisk i situationer hvor der i forvejen er problemer, så som fattigdom eller børnemisbrug. Hvis ikke det behandles ordentligt, kan en uspecificeret adfærdsforstyrrelse have stor negativ indflydelse på en persons liv på flere måder. Hos GoMentor.com tror vi på online terapi for uspecificeret adfærdsforstyrrelse. Før vi kommer nærmere ind på det, er her lidt yderligere information om denne forstyrrelse.

Symptomer på uspecificeret adfærdsforstyrrelse

Som nævnt, betyder denne adfærdsforstyrrelses uspecificerede natur, at symptomer kan tælle nogle eller flere af de følgende.
 • Anti-social adfærd er et af de mest almindelige symptomer på denne adfærdsforstyrrelse.
 • Ekstremt dårlig opførsel der forekommer hyppigt, er et andet tegn på uspecificeret adfærdsforstyrrelse.
 • Manglende evne til at bevare fokus på en opgave, eller modtage ordrer eller instruktioner, er en anden indikator på, at uspecificeret adfærdsforstyrrelse kan være et problem.
 • Hyperaktivitet er almindelig hos børn med denne type adfærdsforstyrrelse.
 • Problemer med organisation ses nogle gange hos børn med en uspecificeret adfærdsforstyrrelse.
Hvis disse symptomer opstår, er det et tegn på, at der måske kan være tale om en uspecificeret adfærdsforstyrrelse. Hvis dette bekræftes, findes der mange behandlingsmuligheder, så de mange risici forbundet hermed kan minimeres. 

Farer ved uspecificeret adfærdsforstyrrelse

Eftersom symptomerne ikke passer klart ind i en af de øvrige typer adfærdsforstyrrelse, kan det nogle gange være svært at stille en præcis diagnose, hvilket kan være farligt. Hvis ikke det behandles, kan en adfærdsforstyrrelse føre til mere alvorlige problemer, så som stofmisbrug, kriminalitet og en række psykiske problemer. Det er på grund af disse farer at det er vigtigt at få behandling hos professionelle, der er uddannede i at håndtere uspecificerede adfærdsforstyrrelser. 

Behandling af uspecificeret adfærdsforstyrrelse

Her hos GoMentor.com udbydes online terapi til at bearbejde uspecificerede adfærdsforstyrrelser. Vores tilknyttede terapeuter, som er specialiserede i adfærdsforstyrrelser, kan tilbyde råd, information, vejledning og støtte. Derudover kan grupperådgivning være en god metode til at behandle symptomerne på en uspecificeret adfærdsforstyrrelse. Online terapi for adfærdsforstyrrelse er relativt nyt, men adfærdsbehandling kan være med til at gøre det nemmere at håndtere denne lidelse og alt hvad den indebærer. På grund af tilstedeværelsen af symptomer fra forskellige opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser kan det til tider være svært at behandle en uspecificeret adfærdsforstyrrelse, men det kan lade sig gøre. 

Definition af Uspecificeret Adfærdsforstyrrelse

En uspecificeret adfærdsforstyrrelse er en adfærdsforstyrrelse der omfatter to eller flere af symptomerne fra de øvrige opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser. Grundet de forskelligartede symptomer, kan det til tider være svært at stille en præcis diagnose for denne lidelse, men der er mange behandlingsmuligheder, herunder terapi og rådgivning.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Adfærdsforstyrrelse 

 • Anti-social adfærd
 • Ekstremt dårlig opførsel
 • Manglende evne til at bevare fokus
 • Hyperaktivitet
 • Manglende evne til at være opmærksom
 • Manglende evne til at gennemfære gøremål
 • Besvær med organisation

Oppositionel Adfærdsforstyrrelse

Når et barn konstant har problemer med autoriteter, har svært ved at få og holde på venner og konstant giver andre skylden for sine fejl, kan det være et problem med en oppositionel adfærdsforstyrrelse. Andre symptomer tæller bl.a. problemer i skolen og skænderier med voksne ved enhver given lejlighed. Hvis disse symptomer observeres hyppigt, kan behandling af oppositionel adfærdsforstyrrelse måske være nødvendigt, for at undgå de risici der knytter sig hertil. De præcise årsager til denne adfærdsforstyrrelse kendes ikke, men det antages at opdragelse samt miljø har meget med dets fremkost at gøre. Uanset årsagen, er det vigtigt at få den rette behandling hvis oppositionel adfærdsforstyrrelse diagnosticeres. 

Symptomer på oppositionel adfærdsforstyrrelse

Disse er de mest almindelige symptomer på oppositionel adfærdsforstyrrelse.

 • At give andre skylden for ens egne fejl er et af de mest almindelige symptomer på oppositionel adfærdsforstyrrelse.
 • Et barn der har få venner og har svært ved at holde på sine venner, har måske problemer med oppositionel adfærdsforstyrrelse.
 • Hvis man ofte diskuterer med autoriter – derhjemme, i skolen eller i offentligheden – kan det være en indikator på, at der foreligger en oppositionel adfærdsforstyrrelse.
 • Kontinuerlige problemer i skolen, der fører til straffesanktioner, kan også pege i retning af oppositionel adfærdsforstyrrelse.

Tegnene på oppositionel adfærdsforstyrrelse variere fra barn til barn, men ovenstående symptomer skal ses som klare indikationer på, at en professionel diagnose er nødvendig. Så snart denne adfærdsforstyrrelse er diagnosticeret, kan man få behandling så de medfølgende farer kan undgås. 

Risici forbundet med oppositionel adfærdsforstyrrelse

Når ikke det behandles, kan oppositionel adfærdsforstyrrelse medføre flere, mere alvorlige problemer. Disse knytter sig til symptomerne på denne adfærdsforstyrrelse. For mange, der ikke når ordentlig behandling som børn, bliver oppositionel adfærdsforstyrrelse et stort problem i voksenlivet. På grund af de risici der er forbundet med oppositionel adfærdsforstyrrelse, er det vigtigt at man får behandling, hvis det diagnosticeres. 

Behandling af oppositionel adfærdsforstyrrelse

Online behandling af oppositionel adfærdsforstyrrelse via GoMentor.com, kombinerer vores tilknyttede terapeuter, som er specialiseret i opmærksomheds- og adfærdsforstyrrelser, med Internettets fordele. Denne kombination gør det muligt at få behandling for oppositionel adfærdsforstyrrelse hvor som helst og når som helst. Dette kan give en chance til børn, der samtidig skal håndtere alle de andre udfordringer der er forbundet med at vokse op. Psykoterapi er et effektivt redskab til at hjælpe med, at håndtere de udfordringer der er forbundet med oppositionel adfærdsforstyrrelse, samtidig med, at man kan finde frem til årsagen til problemet – uanset hvad den måtte være. 

Definition af Oppositionel Adfærdsforstyrrelse

Oppositionel adfærdsforstyrrelse dækker over et mønster af skænderier, raserianflad og generel forstyrrende adfærd overfor autoriteter. Symptomerne tæller bl.a. at man giver andre skylden for egne fejl, har svært ved venskaber, et hidsigt temperament samt andre problemer. Terapi og rådgivning er begge gode behandlingsmetoder af oppositionel adfærdsforstyrrelse.

Symptomer på / Grunde til Oppositionel Adfærdsforstyrrelse

 • Man giver andre skylden for fejltagelser
 • Man har få venner
 • Man har svært ved at holde på sine venner
 • Man diskuterer med autoriteter
 • Kontinuerlige problemer i skolen

Kæmper du med en adfærdsforstyrrelse?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Henni Riis Kåre Jakobsen Julie Bache Annette Thomsen
km fra

Se udvalgte mentorer nedenfor

Find mentorer i dit område

km fra
 

Få hjælp til adfærdsforstyrrelser

Kæmper du med en adfærdsforstyrrelse?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Henni Riis Kåre Jakobsen Julie Bache Annette Thomsen
Få hjælp online fra kun 124 kr./uge

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere