Sproglige forstyrrelser

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer GoMentor

Hvad er sproglige forstyrrelser?

Mand med sproglige forstyrrelser har svært ved at udtrykke sig og kommunikere med sin omverdenSproglige forstyrrelser påvirker ens evne til at kommunikere og forårsager problemer med tale, sprog, hørelse eller alle tre. De præcise symptomer vil variere, afhængigt af den specifikke sproglige forstyrrelse, men relaterer sig typisk til problemer med at udtrykke sig. Evnen til at forstå sprog samt evnen til at tale tydeligt påvirkes begge i et eller andet omfang. Selvom det er sjældent, er der en risiko for krampeanfald i forbindelse med epileptiske afasi – også kendt som Landau-Kieffner syndrom. Uanset hvilke tegn der opstår, er det muligt at få behandling for sproglige forstyrrelser. Med GoMentor som platform udbydes online terapi og rådgivning. Før vi kommer nærmere ind på det, er her lidt yderligere information omkring sproglige forstyrrelser.

Former for sproglige forstyrrelser

Disse er de mest almindelige former for sproglige forstyrrelser

 • Ekspressiv dysfasi – Børn, der lider af ekspressiv dysfasi, er typisk bedre til at forstå sprog, end til at udtrykke sig.
 • Impressiv dysfasi – Denne sproglige forstyrrelse relaterer sig til besvær med at forstå sprog samt problemer med at kommunikere.
 • Dysartri – Børn, der ikke udvikler evnen til at udtale visse lyde, som er en forudsætning for at tale, siges at lide af dysartri.
 • Epileptisk afasi – Denne lidelse er også kendt som Landau-Kieffner syndrom, og påvirker den verbale kommunikation, samtidig med, der også er risiko for krampeanfald.
 • Stammen – Denne lidelse gør, at man gentager ord eller har svært ved at udtale dem korrekt.
 • Uspecificeret gennemgribende udviklingsforstyrrelser – Når der udvises symptomer på to eller flere af ovenstående lidelser, siges der at være tale om en uspecificeret sproglig forstyrrelse, eftersom det ikke passer ind i en enkelt kategori.

Symptomer på sproglige forstyrrelser

De præcise symptomer vil variere, alt efter hvilken sproglig forstyrrelse der er tale om, men vil typisk omfatte følgende:

 • Talebesvær
 • Forståelsesbesvær
 • Krampeanfald
 • Gentagen af ord (stammen)

Selvom samtlige symptomer ikke vil forekomme hos alle, er det alligevel en god idé at få stillet en diagnose, hvis nogle af dem observeres. Hvis der er tale om en sproglig forstyrrelse, er der stadig håb forude, eftersom der findes behandlingsmuligheder.

Behandling af sproglige forstyrrelser

Ved hjælp af online terapi og rådgivning der tilbydes af vores tilknyttede specialister, kan man få hjælp til sproglige forstyrrelser via GoMentor. Uanset den specifikke lidelse, kan man få hjælp til alle aspekter forbundet hermed. Hvad end det er en mild forstyrrelse eller en mere alvorlig, kan vores tilknyttede terapeuter og psykologer hjælpe. Når ikke det behandles, kan sproglige forstyrrelser fører til andre mentale problemer, såsom depression. Før man lader det komme så vidt, bør man overveje de mange behandlingsmuligheder, der findes.

Uspecificeret sproglig forstyrrelse

En uspecificeret sproglig forstyrrelse kan være frustrerende at leve med, på grund dens ukendte natur. Når der observeres symptomer fra to eller flere af øvrige typer sproglige forstyrrelser, kaldes det en uspecificeret sproglig forstyrrelse, fordi det ikke kan diagnosticeres som en af de øvrige typer. Selvom symptomerne varierer, og man ikke kender den specifikke årsag til denne lidelse, er det alligevel muligt at få behandling. Faktisk kan man via GoMentor få online terapi, der virkelig kan hjælpe med en uspecificeret sproglig forstyrrelse. Før vi kommer nærmere ind på det, er her lidt info omkring denne sprogforstyrrelse. 

Symptomer på uspecificeret sproglig forstyrrelse

Disse er nogle af de mere almindelige tegn på, at man har med en uspecificeret sproglig forstyrrelse at gøre:

 • Forståelsesbesvær
 • Problemer med at kommunikere verbalt
 • Problemer med et kommunikere skriftligt
 • Læsebesvær
 • Tilbagetrukkethed
 • Depression

Grundet denne lidelses uspecificerede natur, kan symptomerne variere voldsomt, men generelt vil de tælle to eller flere af de ovenfor nævnte. Hvis symptomerne på en uspecificeret sproglig forstyrrelse opstår, er det vigtigt, at man søger behandling, så problemet ikke vokser sig større.

Foruden at man bliver tvunget til at forholde sig til symptomerne på en uspecificeret sproglig forstyrrelse, er der også andre risici forbundet med en sådan lidelse. For nogle vil stress og flovhed, der relaterer sig til denne sprogforstyrrelse, være nok til at forårsage problemer socialt, emotionelt og i uddannelsessammenhæng. Af eksempler på andre mulige følgevirkninger kan bl.a. nævnes depression eller andre mentale lidelser. Det er derfor det er vigtigt at søge behandling, så snart man har fået konstateret en uspecificeret sproglig forstyrrelse. 

Behandling af uspecificeret sproglig forstyrrelse

Online terapi og rådgivning via GoMentor kan være hjælpsomt i relation til alle de problemer, der måtte opstå som følge af en uspecificeret sproglig forstyrrelse. Hvad end du har brug for hjælp til at håndtere symptomerne eller til at undgå følgevirkninger af en uspecificeret sproglig forstyrrelse, kan vores tilknyttede specialister hjælpe. Vores tilknyttede terapeuter er specialiserede i sproglige forstyrrelser, selv hvis der er tale om en uspecificeret sproglig forstyrrelse. Hvad enten der er behov for taleterapi eller vejledning og rådgivning omkring de emotionelle aspekter af en sådan lidelse, kan online behandling via GoMentor måske være løsningen.

Epileptisk afasi

Epileptisk afasi (også kendt som Landau-Kieffner syndromet) er en meget sjælden lidelse, der, foruden at påvirke den verbale kommunikation, også medfører anfald. Landau-Kieffner syndromer påvirker de ekspressive og receptive sprogkundskaber hos børn, før og efter et epileptisk anfald. Det påvirker oftest børn i alderen 3 – 7 år, men symptomer kan også opstå både tidligere eller senere. Hvis nogle af symptomerne på epileptisk afasi opstår, er det vigtigt at få stillet en diagnose. Hvis Landau-Kieffner syndrom diagnosticeres, findes der behandlingsmuligheder. Selvom man ikke kender til årsagerne til denne form for sprogforstyrrelse, findes der mange forskellige typer terapi, der kan gøre det nemmere at håndtere alle symptomerne på Landau-Kieffner syndrom. 

Symptomer på epileptisk afasi

Følgende er nogle af symptomerne på Landau-Kieffner syndrom:

 • Verbale kommunikationsproblemer
 • Anfald
 • Orddøvhed
 • Forringet sprog
 • Adfærdsforstyrrelser

Den primære risiko ved epileptisk afasi er, at et anfald kan forårsage permanent skade på hjernen, hvilket kan medføre total eller delvis skade på kommunikationscenteret. Epileptisk afasi kan også have andre bivirkninger. Bl.a. oplever nogle børn depression eller andre mentale problemer som konsekvens af Landau-Kieffner syndrom. 

Behandling af epileptisk afasi

Behandling af Landau-Kieffner syndrom varierer en smule, afhængig af lidelsens alvorlighed, men det forstår vi her hos GoMentor, og vores tilknyttede specialister arbejder individuelt med den enkelte, og hjælper med at guide igennem processen med epileptisk afasi, samtidig med at de giver moralsk støtte. Taleterapi er en anden vigtig del af den overordnede behandlingsstrategi for epileptisk afasi. Jo snarere behandlingen starter, jo bedre er chancen for, at det hjælper.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.