Dysfasi

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Ekspressiv dysfasi

Den præcise årsag til ekspressiv dysfasi kendes ikke, men efterhånden ved man meget om behandlingen af det. Denne sproglige forstyrrelse påvirker et barns evne til at bruge det talte sprog ordentligt. De specifikke symptomer varierer en smule, men overordnet set relaterer de sig omkring samtale med andre. Som oftest har personer, der lider af ekspressiv dysfasi, ikke problemer med at forstå andre – der er med andre ord tale om en envejsforstyrrelse. Ekspressiv dysfasi rammer oftest yngre børn, men det kan hjælpes gennem behandling. Før vi forklarer, hvordan man kan få hjælp via GoMentor, er her lidt yderligere informationer om ekspressiv dysfasi. Husk på at de oplistede symptomer kun er vejledende og bør ikke anvendes til at diagnosticere en sproglig forstyrrelse.

Symptomer på ekspressiv dysfasi

De specifikke symptomer på ekspressiv dysfasi varierer hos de fleste børn, men der er nogle forhold, der kan indikere, at der foreligger et problem relateret til denne lidelse:

  • Dårlige udtale af ord
  • Begrænset ordforråd
  • Manglende evne til at kommunikere sine tanker
  • Besvær med at organisere sætninger

Generelt er børn, der lider af ekspressiv dysfasi, intelligente og har intet besvær med at forstå andre, men de har ekstremt svært ved at gøre sig forståelige. Som man kan forestille sig, kan dette føre til mobning, hvilket kan have negativ indflydelse på et barns liv. Af samme årsag, pga. risikoen ved, at problemet udvikler sig, er det vigtigt, at man får behandling for ekspressiv dysfasi. 

Behandling af ekspressiv dysfasi

Hos GoMentor ved vi, at det kan være frustrerende for børn med ekspressiv dysfasi, fordi de er ganske ligeså intelligente som deres jævnaldrende, men har stadig svært ved at gøre sig forståelige. Hvis ikke det bliver behandlet, kan ekspressiv dysfasi føre til andre problemer, såsom depression. Det er derfor vi har udviklet en platform til online terapi for alle former for sproglige forstyrrelser. Vores tilknyttede specialister har den fornødne viden, der kan være med til at gøre det en smule lettere at leve med ekspressiv dysfasi. Hos GoMentor mener vi ikke, at ekspressiv dysfasi skal være en begrænsning for børns muligheder. Terapi og rådgivning kan bidrage med vejledning og moralsk opbakning, når man skal leve med ekspressiv terapi.

Impressiv Dysfasi

Den præcise årsag til, at impressiv dysfasi opstår kendes ikke, men denne sproglige lidelse relaterer til en manglende evne til at forstå talt sprog samt problemer med at kommunikere gennem tale med andre. Ulig andre sproglige forstyrrelser, der forstyrrer enten det ene eller det andet, har børn der lider af impressiv dysfasi svært ved både at tale og lytte. Der er mange negative bivirkninger ved denne sproglig forstyrrelse, hvis ikke den behandles. Det er derfor det er vigtigt at kende symptomerne på impressiv dysfasi. Hvis nogle af disse observeres, kan det være nødvendigt med en professionel diagnose. Hvis denne sprogforstyrrelse viser sig at være problemet, kan man dog stadig få hjælp. Faktisk kan man via GoMentor få terapi, der kan hjælpe med impressiv dysfasi. 

Symptomer på impressiv dysfasi

Som med mange andre forstyrrelser der påvirker børn, vil de specifikke symptomer på impressiv dysfasi oftest variere, men generelt tæller de følgende:

  • Problemer med talt kommunikation
  • Problemer med at forstå andre
  • Besvær med at forstå abstrakt ord
  • Besvær med at forstå komplekse sætninger
  • Besvær med at forstå rummelige begreber

Som nævnt, vil de specifikke symptomer variere, men de ovenstående informationer skulle give af, hvorvidt impressiv dysfasi er et muligt problem eller ej. Hvis denne diagnose stilles, findes der moderne behandlingstilbud.

Behandling af impressiv dysfasi

Hvordan, man bedst mulig behandler impressiv dysfasi, afhænger af,hvem man spørger, men her hos GoMentor tror vi på, at terapi og rådgivning til at hjælpe omkring alle aspekter af impressiv dysfasi er vejen frem. Alle børn er forskellige og har forskellige behov, men det anerkender vi her hos GoMentor, og vi har tilknyttet en række terapeuter og psykologer, der kan tilbyde den vejledning og støtte, der er nødvendig, når man har med impressiv dysfasi at gøre.

Få hjælp til dysfasi

Charlotte Mathilda Sørensen
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Dysfasi

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.