Dysfasi

Skrevet af GoMentor

Ekspressiv Dysfasi

Den præcise årsag til ekspressiv dysfasi kendes ikke, men efterhånden ved man meget om behandlingen af det. Denne sprogforstyrrelse påvirker et barns evne til, at bruge det talte sprog ordentligt. De specifikke symptomer varierer en smule, men overordnet set relaterer de sig omkring samtale med andre. Som oftest har personer der lider af ekspressiv dysfasi ikke problemer med at forstå andre – der er med andre ord tale om en envejsforstyrrelse. Ekspressiv dysfasi rammer oftest yngre børn, men det kan hjælpes gennem behandling. Før vi forklarer hvordan man kan få hjælp via GoMentor.com, er her lidt yderligere informationer om ekspressiv dysfasi. Husk på at de oplistede symptomer kun er vejledende, og bør ikke anvendes til at diagnosticere en sproglig forstyrrelse. 

Symptomer på ekspressiv dysfasi

De specifikke symptomer på ekspressiv dysfasi varierer hos de fleste børn, men der er nogle forhold, der kan indikere, at der foreligger et problem relateret til denne lidelse.
Dårlig udtale af ord i en tidlig alder er et symptom på ekspressiv dysfasi, især hvis problemet fortsat består i takt med, at barnet bliver ældre.
Overordnet set, kan et begrænset ordforråd i forbindelse med kommunikation, indikere ekspressiv dysfasi.
En manglende evne til, at kommunikere sine tanker klart og tydeligt, er et tydeligt tegn på ekspressiv dysfasi.
Besvær med, at organisere sætninger i forbindelse med samtale med andre, er et andet symptom på ekspressiv dysfasi.

Generelt er børn der lider af ekspressiv dysfasi intelligente, og har intet besvær med at forstå andre, men de har ekstremt svært ved at gøre sig forståelige. Som man kan forestille sig, kan dette føre til mobning, hvilket kan have negativ indflydelse på et barns liv. Af samme årsag, pga. faren ved, at problemet udvikler sig, er det vigtigt at man får behandling for ekspressiv dysfasi. 

Behandling af ekspressiv dysfasi

Hos gomentor.com ved vi, at det kan være frustrerende for børn med ekspressiv dysfasi, fordi de er ganske ligeså intelligente som deres jævnaldrende, men har stadig svært ved at gøre sig forståelige. Hvis ikke det bliver behandlet, kan ekspressiv dysfasi føre til andre problemer, så som depression. Det er derfor vi har udviklet en platform til online terapi for alle former for sproglige forstyrrelser. Vores tilknyttede specialister har den fornødne viden, der kan være med til at gøre det en smule lettere at leve med ekspressiv dysfasi. Hos Menatline.com mener vi ikke, at ekspressiv dysfasi skal være en begrænsning for børns muligheder. Terapi og rådgivning kan bidrage med vejledning og moralsk opbakning, når man skal leve med ekspressiv terapi. 

Definition af Ekspressiv Dysfasi

Ekspressiv dysfasi er en sproglig lidelse, der påvirker et barns evne til, at kommunikere effektivt gennem det talte sprog. Oftest manifesteres dette gennem et begrænset ordforråd og besvær med at kommunikere. Denne lidelse påvirker ikke ens evne til at forstå sprog, men det gør det sværere for vedkommende at gøre sig forståelig.

Symptomer på / Grunde til Ekspressiv Dysfasi 

  • Dårlige udtale af ord
  • Begrænset ordforråd
  • Manglende evne til at kommunikere sine tanker
  • Besvær med at organisere sætninger

Impressiv Dysfasi

Den præcise årsag til, at impressiv dysfasi opstår kendes ikke, men denne sproglige lidelse relaterer til en manglende evne til at forstå talt sprog, samt problemer med at kommunikere gennem tale med andre. Ulig andre sproglige forstyrrelser, der forstyrrer enten det ene eller det andet, har børn der lider af impressiv dysfasi svært ved både at tale og lytte. Der er mange negative bivirkninger ved denne sproglig forstyrrelse, hvis ikke den behandles. Det er derfor det er vigtigt at kende symptomerne på impressiv dysfasi. Hvis nogle af disse observeres, kan det være nødvendigt med en professionel diagnose. Hvis denne sprogforstyrrelse viser sig at være problemet, kan man dog stadig få hjælp. Faktisk kan man via GoMentor.com få terapi, der kan hjælpe med impressiv dysfasi. 

Symptomer på impressiv dysfasi

Som med mange andre forstyrrelser der påvirker børn, vil de specifikke symptomer på impressiv dysfasi oftest variere, men generelt tæller de følgende.
En af hjørnestenene ved impressiv dysfasi, er et generelt besvær med talt kommunikation. Overordnet set, vil børnene kunne forstå og udtale ord, men de har svært ved at konstruere komplekse sætninger til at udtrykke komplekse tanker og ideer.

På den anden side af impressiv dysfasi, har børnene svært ved at forstå andre, når de taler. Denne manglende evne til at forstå, kan føre til, at man giver ”det forkerte svar” eller ignorerer ordrer.
Besvær med abstrakte ord, komplekse sætningsstrukturer, rummelige begreber og andre ordtyper, vil måske kunne observeres hos børn, der lider af impressiv dysfasi.
Som nævnt, vil de specifikke symptomer variere, men de ovenstående informationer skulle give af, hvorvidt impressiv dysfasi er et muligt problem eller ej. Hvis denne diagnose stilles, findes der moderne behandlingstilbud. 

Behandling af impressiv dysfasi

Hvordan man bedst mulig behandler impressiv dysfasi afhænger af hvem man spørger, men her hos gomentor.com tror vi på, at terapi og rådgivning til at hjælpe omkring alle aspekter af impressiv dysfasi er vejen frem. Alle børn er forskellige og har forskellige behov, men det anerkender vi her hos GoMentor.com, og vi har tilknyttet en række specialister, der kan tilbyde den vejledning og støtte der er nødvendig, når man har med impressiv dysfasi at gøre. 

Definition af Impressiv Dysfasi

Impressiv dysfasi er en sproglig forstyrrelse, der påvirker et barns evne til, at forstå talt sprog og bruge det talte sprog til, at kommunikere med andre. Symptomer på denne lidelse tæller bl.a. problemer med talt sprog – både i forbindelse med udadvendt kommunikation og lytning. Behandling af denne sproglige lidelse er mulig gennem terapi og rådgivning.

Symptomer på / Grunde til Impressiv Dysfasi

  • Problemer med talt kommunikation
  • Problemer med at forstå andre
  • Besvær med at forstå abstrakt ord
  • Besvær med at forstå komplekse sætninger
  • Besvær med at forstå rummelige begreber

Kæmper du med dysfasi?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Lea Aarup Lykkegaard Sinnika Birkehøj Rohd Flemming Bogø Annette Lindhardtsen
km fra

Se udvalgte mentorer nedenfor

Find mentorer i dit område

km fra
 

Få hjælp til dysfasi

Kæmper du med dysfasi?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Lea Aarup Lykkegaard Sinnika Birkehøj Rohd Flemming Bogø Annette Lindhardtsen
Få hjælp online fra kun 124 kr./uge

Dysfasi

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere