Hvordan kan spædbarnsterapi hjælpe dit barn?

af Charlotte Grumme

Sidst opdateret 20-8-2020

Reviewer Unknown User

tilfreds sovende baby holder om forældres fingerKroppen husker, før man har fået sprog

Kroppen husker ”udenom” sproget og før sproget. Mange voksne kender følelsen af et pludseligt ubehag, rødmen, hjertebanken, svedudbrud eller lignende i selv tilsyneladende neutrale situationer. Dette kan skyldes, at et eller andet i situationen minder om noget ubehageligt, man har oplevet engang, men som man ikke har nogen bevidst erindring om. Ofte om noget, der har fundet sted, før man har fået sprog.

Hvad går spædbarnsterapi ud på?

Spædbarnsterapi går i al sin enkelthed ud på at sætte ord på det traume, barnet har været igennem, for hermed at frigøre den energi, der er bundet i traumet. Den / eller de traumer, som barnet har oplevet, før det selv får et sprog, sætter sig i kroppen, kroppen husker, cellerne husker. Det gælder altså om, for terapeuten, at finde ud af, hvilke traumer barnet har været udsat for i dets første leveår, ja helt fra det lå inde i moderens mave.

Ved spædbarnsterapi får børnene, med forældrene som vidne, sat ord på tidlige traumer, samtidig med at de får håb om, at det “slemme” aldrig vil gentage sig. Spædbarnsterapi er uden krav til barnet. Børnene er meget glade for denne form for terapi. De føler sig set, hørt og mødt. Fastlåste mønstre løsner sig, og barnet får troen på livet igen.

Hvad kunne være traumatisk for et barn?

Det kan f.eks. være:

  • ikke at være et ønsket barn
  • at komme til verden ved en kompliceret fødsel – tangforløsning, sugekop, kejsersnit, for tidligt og så videre
  • at blive overført til børneafdeling og adskilt fra sin mor
  • forskellige medfødte lidelser / hospitalisering / behandling
  • at blive syg som lille
  • alvorlige hændelser i familien – dødsfald – skilsmisse

Ja, her er listen også lang, og det, der kan være traumatisk for det ene barn, behøver slet ikke at være traumatisk for det andet barn, da børn er så forskellige.

Hvorfor kunne et barn have gavn af spædbarnsterapi?

Et barn, der ellers er fysisk sund og raskt, men som frembyder symptomer som at have svært ved at spise, svær at lægge i seng og sove eller vågner om natten og er svær at trøste. Det kan være et barn, som man synes er vældigt sårbart eller er modløst. Det kan være et barn, der ikke ser ud til at være glad og i harmoni, som måske har en indre uro og virker spændt. Det kan være et barn, der har besvær med at indgå i relationer til andre børn, som trækker sig og holder sig for sig selv. Ja, listen med mulige symptomer er lang. Som overskrift plejer jeg at sige: ”Et ellers sundt og raskt barn, men hvor forældrene tænker, der er et eller andet der plager dette barn.” Så kunne man undersøge, om spædbarnsterapi kunne være hjælpsomt.

Det er lettere at hjælpe et lille barns traumer, fordi den onde cirkel ikke er nær så fastlåst som hos ældre børn og voksne. Det lille barn har en sund måde at reparere sig selv og reagere hurtigt på terapi, så når ”forhindringen” for en sund udvikling bliver fjernet gennem terapien, vil barnets egen drivkraft og energi overtage helingen.

Alt usagt binder energi, også hos helt små børn

Hvis et barn har været udsat for en traumatisk oplevelse, og det ikke hjælpes, kan det medføre livslang besværligheder.

Der er stor forskel på vores medfødte robusthed og sårbarhed. Nogle børn kan tåle mange traumatiske oplevelser, andre tåler måske næsten ingen ting. Der er stor forskel.

Hvordan foregår spædbarnsterapi?

En spædbarnsterapi session varer tit ikke mange minutter, fem-ti minutter, og indeholder tre elementer. Det første er, at terapeuten tager kontakt til barnet. Det næste er, at terapeuten fortæller barnets dele af dets historie, og det sidste element er, at terapeuten giver barnet håb. Forældrene sidder på hver side af barnet og bliver vidne til terapien.

Terapeuten har, før sessionerne med barnet, haft lange samtaler med forældrene om barnets historie, lige fra undfangelsen og til barnet i dag, for derigennem at identificere de mulige traumatiske hændelser, som barnet har været udsat for.


Skrevet af Charlotte Grumme Psykoterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Spædbarnsterapeut, Stressterapeut, Terapeut

Få hjælp

Sine Lyons
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.