Eksponeringsterapi

af GoMentor

Sidst opdateret 19-8-2020

Reviewer GoMentor

Med eksponeringsterapi har man ligesom på billedet mulighed for at slippe af med angsten og vaske tavlen ren.

Hvad er eksponeringsterapi?

Eksponeringsterapi er en metode, der kan defineres som kriseterapi, der ofte anvendes til behandling af angst. Her er fokus på, at man skal tilvænnes de situationer, hvor man normalt oplever frygt eller angst, for at dæmpe eller helt fjerne disse følelser. Det sker ved, at personen udsættes - eksponeres - for de ting, der skaber frygten eller angsten, i et sikkert, kontrolleret miljø. Ved hjælp af gentagende eksponeringer for den frygtede situation eller objekt, enten i fantasi eller i virkeligheden, vinder man gradvist en større følelse af kontrol. Når man konfronterer og oplever sin frygt, uden at blive skadet eller lide overlast, mindskes frygten eller angsten dermed gradvist.

Hvordan foregår eksponeringsterapi?

Ofte vil personer, der har en angstlidelse eller en fobi, få gavn af eksponeringsterapi, da det kan være svært at håndtere den psykiske lidelse på egen hånd. Angstlidelser, såsom panikangst eller social angst, handler især om angst for specifikke situationer, hvor den angstramte bl.a. vil opleve ubehag, hjertebanken og indre uro, når man udsættes for disse. Fobier, frygt for forskellige objekter eller situationer, handler om frygten for, noget specifikt sker. Ved disse former for lidelser, er der tale om psykiske tilstande, der ofte også påvirker en ved fysiske symptomer, som eksponeringsterapien netop forsøger at ændre på. Det foregår ved, at en terapeut trigger angsten eller frygten i et forsøg på at overkomme den i forskellige situationer. Dette finder dog sted i sikre og trygge omgivelser, så den, der er i behandling, ikke udsættes for en reel frygt. Her er formålet således at overkomme frygt og angst fremadrettet ved at få en større kontrol over sine tanker og sine krop samt reaktionsevner.

Narrativ eksponeringsterapi

Det, som gør narrativ eksponeringsterapi forskellig fra den almindelige terapiform, er, at den i højere grad henvender sig til personer, der har været udsat for traumatiske oplevelser, såsom tortur, overgreb og misbrug samt krig, som bl.a. kan have ført til posttraumatisk stress (PTSD). Her er der fokus på at ændre den alarmcentral, der sidder i hjernen og får os til at reagere på angst og frygt. Disse følelser skyldes ofte tidligere hændelser, der ligger gemt i hukommelsen. Ved at blive eksponeret for de traumatiske minder i en tryg behandlingssituation, er det muligt at lære, at det ikke er farligt at tænke tilbage på de ubehagelige begivenheder, men derimod lære at acceptere, at de ligger til fortiden og ikke er noget, der er farligt her og nu - hændelserne var farlige, da de skete, men de er ikke farlige at mindes nu. Det gør terapeuten ved at lade klienten fortælle sin livshistorie - et narrativ - fra det tidligste, han eller hun kan huske, og frem til nu, ved hjælp af forskellige redskaber og teknikker.

Find den rette terapeut

Hos GoMentor har vi en bred vifte af terapeuter, som har erfaring med at hjælpe personer, der kæmper med psykiske lidelser eller traumatiske oplevelser. Når det vedrører meget personlige tanker og følelser, er det derfor vigtigt, at du vælger en terapeut, som du føler dig tryg ved. Ved eksponeringsterapi er det netop nødvendigt, at man kan åbne sig op, så terapeuten kan hjælpe dig bedst muligt. Nedenfor kan se oversigten over de forskellige terapeuter, der arbejder med eksponeringsterapi, eller søge specifikt via 'Find ekspert'-knappen. Her kan du aftale sessioner med terapeuten ved fysisk fremmøde eller online terapi via GoMentor, så du kan få terapeutisk hjælp til at overkomme dine udfordringer i livet, uanset hvor og hvornår du har brug for det.

Få hjælp med Eksponeringsterapi

Inge Merete Søndergaard Pia Nielsen Nikoline Gjøderum-Svenningsen Charlotte Sandfeld
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Få hjælp med Eksponeringsterapi

Inge Merete Søndergaard Pia Nielsen Nikoline Gjøderum-Svenningsen Charlotte Sandfeld
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Eksponeringsterapi

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.