Rådgivning om supervision

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Supervision er en metode til, at forbedre det overordnede niveau indenfor mentorfunktioner, coaching og psykoterapi. Selvom den sidstnævnte gruppe har brugt supervisor igennem noget tid nu, er det får mentorfunktion og coaching et forholdsvist nyt fokusområde. Fagforeninger indenfor områderne har på tværs af Europa indsat vilkår omkring supervision i deres etiske kodekser. Man diskuterer stadig standarderne og reguleringerne, men det bør ikke stoppe en i, at undersøge supervision nærmere, og lære om, hvordan det kan forbedre ens egen praksis i fremtiden. Efter at vi har fortalt lidt om den historiske baggrund for brug af professionelle supervisor indenfor mental sundhed, kommer vi ind på, hvordan man kan få gavn af det. Til sidst vil vi forklare om, hvorfor faggrupper kan være en god ide.

Kort baggrundshistorie omkring brug af professionelle supervisor indenfor privat sundhed

Konceptet bag supervision – at man får hjælp fra en erfaren mentor – har været en del af den mentale sundhedsbranche i et par årtier nu. Alligevel er det, mht. coaching og mentorfunktioner, først ved at blive implementeret nu. Igennem årene har det vist sig, at professionelle indenfor branchen, der har kunnet træde tilbage og tale om deres job med kolleger, har været bedre til at håndtere stress i forbindelse med jobbet. Foruden emotionel og professionel støtte, har supervision også vist sig at være en effektiv metode, til at sikre end fortsatte uddannelsesmæssige og professionelle udvikling på. Dette er de primære grunde til, at brug af supervisor er blevet så populært blandt terapeuter og psykologer. Det er også derfor, at coaches og mentorer begynder at tage ideen til sig. 

Sådan virker supervision

De konkrete fordele vil variere fra person til person, men ifølge Alfred Kadushin, er de tre primære fordele ved supervision som følger:

Uddannelse – I bund og grund, gør supervision en i stand til, at forbedre ens uddannelse. En supervisor kan hjælpe, både i tilfælde hvor man ikke selv synes at man har brug for videre uddannelse, men også i tilfælde hvor man synes at man har brug for yderligere viden indenfor et bestemt felt.

Støtte –Både emotionel og praktisk støtte følger med en god supervisor, hvilket kan have en kæmpe effekt på ens professionelle udvikling, hvad end man er terapeut eller coach.

Administrativt – Derudover, medfører supervision også, at man kan tillære sig tips og teknikker, der kan bidrage til, at man opretholder en høj arbejdsstandard.

Foruden disse tre overordnede felter, er der også andre områder hvor supervision vil kunne gavne, afhængigt af den enkelte.

Psykologisk træning og supervision

I forhold til hvem der skal superviseres, kører der for tiden en del debat omkring, hvilke kvalifikationer der skal til, førend man kan kalde sig supervisor. Eksempelvis er der nogle coaches det benytter metoder, der ikke er fulgt ud verificerede ud fra et videnskabeligt perspektiv. Med ordentlig supervision, kan coaches, der ikke per se er uddannede indenfor mental sundhed, lære at bearbejde individuelle og specifikke mentale problemer, der måske vil kunne hjælpe på en kundes situation. Dette kan være gavnligt af flere årsager. På den anden side er der mange coaches og mentorer som ikke har en psykologisk baggrund, men som alligevel er i stand til, at hjælpe folk.

Retningslinjerne for supervision ændrer sig

Selvom der ikke findes nogle klare regler for det på nuværende tidspunkt, er det nogle professionelle indenfor mental sundhed, der i Storbritannien påkræves en supervisor i de første år af deres praksis. Det europæiske mentoring- og coachingråd (EMCC) og andre foreninger, har indføjet supervision i deres etiske kodeks. I forhold til, i hvor stort omfang supervision er nødvendigt, findes der heller ikke klare regler for dette, men mange mener at 1 til 10 er et fornuftigt forhold – altså for hver 10 konsultationer man afholder, bør den ene være superviseret. Dette tal varierer dog kraftigt, alt efter hvem man spørger.

Hvem får gavn af supervision?

Selvom supervision primært har for øje at hjælpe terapeuter, coaches og mentorer, har det den ekstra gevinst, at det også gavner disses klienter. Konceptet bag supervision af professionelle indenfor den mentale sundhedsbranche har eksisteret i noget tid, men her i det 21. århundrede er det blevet endnu vigtigere end før. I takt med, at man udvikler retningslinjer og reguleringer, vil de coaches, mentorer og terapeuter der allerede anvender supervision, være sikre på, at de kan fortsætte med at udøve deres hverv – blot endnu bedre end før.

En sammenslutning af behandlere

Der er mange fordele ved ugentlig supervision, man i det bredere perspektiv, er der mange fordele for branchen i det hele taget. Supervision kan bidrage med ekstra support fra mere erfarne kolleger, hvilket gavner både den udøvende og dennes klienter. Man diskuterer i øjeblikket reguleringer for et supervisor-system for coaches og mentorer, men der er i forvejen mange der (ud fra et ønske om, at ville yde den bedst mulige service overfor deres patienter og klienter) i forvejen gør brug af supervisor-ordninger.

Definition af Supervision

Supervision, i den forstand det bruges af terapeuter og life coaches, dækker over den praksis at have en supervisor tilknyttet, så man kan forbedre niveauet af mentorfunktioner, coaching og psykoterapi.

Selvom supervision har været anvendt indenfor andre områder igennem noget tid, er det relativt nyt indenfor dette felt.

  • Udfordringer
  • Forøgelse af en professionele viden
  • Monitorering af ens professionelle udvikling
  • At lære at lytte til feedback fra klienter elle patienter og forholde sig til den
  • At praktisere effektiv kommunikation med kolleger 

Få rådgivning om supervision

Pernille Mikkeline Brandt Norma Lind Thomsen Michelle Poulsen Andreas Mouritzen
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.