Psykisk arbejdsmiljø

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Skab trivsel og arbejdsglæde i et godt psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for at skabe trivsel og arbejdsglæde. Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø kan foregå på flere forskellige måder. Vigtigst er det at få målt de relevante ting på en måde, der giver mening for medarbejderne. Man kan benytte sig af spørgeskema (et kvantitativ undersøgelse), interview (kvalitativ undersøgelse) eller en kombination. Fordelen ved spørgeskemaet er, at resultaterne kan benchmarkes med andre virksomheder, og egne tidligere eller senere undersøgelser. Den kvalitative undersøgelse kan målrettes bestemte faggrupper, bestemte afdelinger, eller man kan udvælge interviewpersonerne tilfældigt, så man får et repræsentativt indtryk af trivslen i hele virksomheden.

Formålet med kortlægningen er at få indblik i trivslen i virksomheden for derefter at kunne arbejde målrettet på at optimere den. Udbyttet er konkret input til en handlingsplan, så man sikrer sig, at der sættes ind på de rigtige områder med de rigtige løsninger. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø er en skræddersyet ydelse med en GoMentor partner, der starter med et afdækkende møde, hvor konsulenten giver sparring på og input til, hvordan man får afdækket de mest relevante områder, samt hvilken form og hvilke metoder der passer bedst til den specifikke virksomhed.

Fordele ved udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø

  • Bedre samarbejde
  • Ledelse og medarbejdere tager fælles ansvar og gøre en indsats for, at tingene fungerer.
  • Medarbejderne får ordentlige rammer at udføre opgaverne under
  • Der etableres et fælles sprog til at tale om kerneopgaven og opgaveløsningen
  • Det udvikles et stærkere kendskab til hinanden.
  • Der oparbejdes forståelse og accept af forskelligheder samt åbenhed og tillid

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.