Familieterapi

af GoMentor

Sidst opdateret 13-5-2020

Reviewer GoMentor

Familieterapi

Hvad er familieterapi?

Nogle familier ser på overfladen nærmest perfekte ud, men det er de færreste, der ikke har nogle problemer, hvor terapi kunne være gavnligt. Familieterapi er en terapiform, der kan hjælpe familier med rådgivning, uanset hvilke typer udfordringer de står overfor. Forskellige familier har forskellige behov, når det kommer til rådgivning, men der er mange tips og teknikker, som kan hjælpe til, at de får det bedre sammen. Familieterapi er dog noget, de færreste familier overvejer, når der opstår et problem – de tænker, det er bedre at "holde det inden for hjemmets fire vægge". Problemet med denne indstilling er, at mange små problemer, på længere sigt, kan forvandle sig til store konflikter. Selv, hvis en familie ikke længere bor sammen, vil rådgivning ofte være gavnligt, så familiemedlemmerne undgår, at der ikke går for lang tid imellem, de ses. Uanset hvilken specifik udfordring en familie står overfor, er der mange måder, hvor denne specialiserede form for terapi kan hjælpe.

Det får I ud af familieterapi

Her er nogle af de grundlæggende måder, hvor familieterapi kan være gavnligt:

  • Kognitiv terapi – Nogle gange er det, at man er opmærksom nok på et problem til, at man bliver i stand til at prøve at løse det.
  • Kommunikationsproblemer – Familier, der har svært ved at kommunikere effektivt med hinanden, kan lære, hvordan man bliver bedre til at lytte til hinandens ønsker og behov.
  • Søskendefejder – Når brødre og/eller søstre begynder at skændes igennem længere perioder, kan det have voldsom negativ effekt på hele familien. Rådgivning kan hjælpe søskende til at blive bedre til at anerkende og forholde sig til konflikter, der foreligger, når årsagen til konflikten identificeres.
  • Adfærdsterapi – Hvis man lærer at ændre lidt på sit adfærdsmønster, kan det hjælpe familien til at fungere bedre sammen.

Familieterapi kan dermed være gavnligt på mange punkter, som du eller I ikke selv har overskud eller metoder til at håndtere hensigtsmæssigt. Kan I dog se, at der er visse ting, som ikke fungerer, vil det være en god idé at overveje terapi og rådgivning, som I kan få et bedre samarbejde og tættere forhold i familien.

Sammenbragte familier

Efterhånden, som mange par går igennem skilsmisse, er der flere og flere børn, som oplever at skulle leve med en bonusfar eller -mor. Det kan, for nogle, være svært at håndtere, alt efter hvordan forældrenes brud er forløbet, og hvor gamle børnene er. Uanset baggrunden er det noget, man altid skal være opmærksom på. Her er nogle råd til, hvad du skal være opmærksom på, som forælder, hvis du finder en ny partner, hvor enten du, din partner eller I begge har børn:

  • Erkend vilkårerne og situationen - Det er vigtigt at forstå og acceptere, at I ikke længere er en traditionel kernefamilie. Derfor skal I ikke lade, som om alting er, som det plejer, men derimod acceptere familiesituationen, som den er, og bruge kernefamilien som rollemodel. Her bliver man således nødt til at acceptere hinandens vilkår og normer, da det nu er to eller flere forskellige familier, der skal fungere sammen. Gør I dette, vil hverdagen hurtigt blive lettere at få til at fungere.
  • Acceptér den følelsesmæssige forskel - Det er vigtigt at acceptere, at der ikke vil være den samme kærlighed mellem børn og stedmor, stedfar og stedsøskende, som der er til de biologiske forældre og søskende. Dette er helt naturligt, og fokusér derimod på at de nye relationer og roller skal udvikles bedst muligt, frem for at fokusere på de ting der ikke fungerer.
  • Hav tålmodighed - Når man søger at skabe en ny familie med en ny partner og dens børn, vil det altid være svært for børnene at håndtere dette, uanset alder. Derfor er det vigtigt, at du, som forælder, er tålmodig med dit barn og acceptere, at det tager tid, før relationen vil føles naturlig. Pres derfor ikke dine børn, og giv dem aldrig skylden for dette.
  • Sammenlign ikke stedmor med stedfar - Der er stor forskel på, hvordan manden og kvinden opdrager børn. Derfor skal du aldrig sammenligne stedforældre med hinanden, da de, hver især, har sin egen måde at håndtere situationer på. Det har også stor betydning, hvor længe mor eller far har sit barn ad gangen i forhold til, hvordan henholdsvis stedmors og stedfars adfærd er over for barnet. Bland jer derfor ikke i hinandens måde at gøre tingene på - begynder I først at sammenligne, kan det hurtigt blive til konflikter, som også vil påvirke børnene negativt.
  • Tal sammen - Kommunikation er det vigtigste, når det kommer til sammenbragte familier! Sid ned og tal sammen om, hvordan I hver især synes, familien skal bygges op. Find frem til værdier, normer, vilkår og grænser, som er vigtige, så der ikke opstår tvivl og konflikter. Har I nogle frustrationer, er det også vigtigt at få talt om dem og forsøge at arbejde med dem, så I kan komme godt videre. Opdragelse er især en faktor, som er vigtig at diskutere, så I opnår enighed om, hvad der er acceptabelt.

Der er mange faktorer, som spiller ind, når man bringer forskellige familier sammen. Tager man ikke hensyn til disse, især når det gælder små børn og teenagere, kan det have negative konsekvenser for deres udvikling og identitet. Ofte, når der bliver trådt på værdier, såsom tillid, kan det være svært for et barn at finde denne værdi frem i sig selv, da man ofte spejler sig i sine forældre og ser dem som rollemodeller. Forældreness adfærd smitter således ofte af og kan give problemer med identitetskrise, selvværd og endda depression, hvis børnene bliver overset og ikke hørt. Derfor anbefales familieterapi, så I kan få hjælp til at håndtere disse udfordringer, hvis I selv har svært ved at overskue dem.

Online familieterapi

Her hos GoMentor ved vi, at dagligdagen ofte er travl og hektisk, og at mange familier ikke har tid til effektivt at forholde sig til de udfordringer og problemer, de måtte stå overfor. Derfor har vi udviklet en platform for online terapi og rådgivning, så I nemmere kan få hjælp. Uanset det konkrete problem man, som familie, står overfor, kan den specialiserede form for terapi lære familier at arbejde bedre sammen, hvilket kan resultere i en gladere og sundere husstand. Ved at denne vejledning og støtte bliver tilbudt online, kan vores tilknyttede terapeuter hjælpe moderne familier, uanset hvor travl deres kalender end er. Ønsker I hellere at tale med en terapeut ved fysisk fremmøde, er dette også muligt med vores tilknyttede terapeuter, som er specialiserede i alle de mange udfordringer, man, som familie, typisk bliver udsat for. Familieterapi kan derfor hjælpe familier til at rykke tættere sammen og få et bedre samarbejde i hverdagen.

Få Familieterapi

Gertrud Lykke Gurli Thomassen Bettina Østrand Rikke Rask Møller
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.