Ledelse

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer GoMentor

Ung CEO får ledelsesmæssig vejledning til at styrke sine lederkompetencer så han kan motivere sine medarbejdere effektivtFor den moderne leder er det vitalt, at man - for at man effektivt kan koncentrere sig om større opgaver, der er vigtigere for virksomheden - lærer at uddelegere ansvar og opgaver. Kommunikation er en anden vigtig egenskab for den moderne leder. Det er også afgørende for at opnå succes, at man har styr på time management, og at man er i stand til at motivere sine ansatte. Online business coaching via GoMentor.dk kan hjælpe dig til at forbedre dig inden for disse områder. At være i stand til at agere leder kan være enormt gavnligt og føre til forfremmelse og andre gode muligheder.

Tips til ledelsescoaching

  • Vær realistisk – Det er fundamentalt for succesfuld ledelsescoaching, at man lærer at være realistisk med forventninger til sine ledere. Dette betyder ikke, at man skal sætte målet for lavt, men at kende grænserne og læne sig op ad dem kan bringe en langt, når det kommer til at motivere og coache sine ledere. 
  • Vær kyndig – Der er ikke noget værre, end når den underviste i virkeligheden er mere kompetent end underviseren. Det er frustrerende for alle parter, og det er derfor det er vigtig at man besidder den fornødne kundskab for at kunne coache sine ledere med succes. 
  • Du skal guide - ikke føre – Det vil ofte være nødvendigt at vise sig som en handlekraftig og stærk leder, men når det kommer til ledelsescoaching, er det tit en god idé blot at guide sine ledere i den rigtige retning, og så lade dem lære gennem handling. 
  • Styrk din elevs handlekraft – I forlængelse af det foregående tip, er det også vigtigt at man styrker sine lederes handlekraft, så de kan smitte deres medarbejder med deres entusiasme og dele ud af deres tips. Denne effekt er en af grundende til, at ledelsescoaching er så effektivt for en lang række virksomheder, selv i krisetider.
 

Business Coaching: Ledelsescoaching

Ledelsescoaching er en slags rådgivning, der tager udgangspunkt i målet om at hjælpe en person til at blive en bedre leder. På GoMentor.dk tilbyder vores tilknyttede specialister online business coaching, som kan være effektivt i forbindelse med ledelsescoaching. Der er masser af tiltag der kan gøres, som vil hjælpe til en forbedret coaching af dine ledere, og vores tilknyttede coaches kan udstyre dig med de fornødne redskaber. De kan også give dig den opbakning og støtte der er nødvendig førend man kan blive en god ledelsescoach. At være i stand til at motivere andre og coache dem til storhed er en værdifuld en egenskab at have i forretningsverden. Hos GoMentor har vi tilknyttet en række eksperter, så vi kan hjælpe endnu flere med online business coaching.

Ledelsescoaching indbærer følgende områder:

Executive Coaching

På det allerøverste ledelsesniveau sidder direktionen og træffer beslutninger, der berører alle medarbejdere i virksomheden. Det kan være sjovt, men der følger også en tung ansvarsbyrde med et sådan hverv. På grund af direktionens vigtighed for en virksomhed, tilbyder GoMentor.dk's tilknyttede specialister online business coaching, der kan hjælpe en virksomheds direktion med at finpudse deres kompetencer, så virksomheden får mere gavn af dem. Der kan være mange områder hvor en person i en chef- eller direktørstilling kunne have gavn af hjælp udefra. Før vi kommer ind på, hvordan GoMentor.dk's tilknyttede coaches kan hjælpe, er her et kig på nogle direktionens generelle opgaver og hvorfor coaching måske kan være en god idé. 

Executive Coaching coaching for chefer

Her er nogle af de mere grundlæggende opgaver, som de fleste chefer og direktører er ansvarlige for i en virksomhed eller en organisation:

  • At klarlægge en vision - En af de primære funktioner de fleste direktører har, er at forme firmaet, og udpege hvilken retning virksomheden skal gå i. Her er det vigtigt at man kan se det store perspektiv og at man har et langsigtigt mål for øje. 
  • At planlægge en kampagne - Når en direktør har fastsat et langsigtet mål, er det næste skridt at planlægge en strategi så man kan nå sit mål. Det lyder måske nemt, men det kan være både stressende og svært, at skulle orkestrere mange ansatte på en gang. 
  • At motivere sine ansatte - For effektivt at kunne motivere de ansatte på alle niveauer i en virksomhed, er det vigtigt at man starter fra toppen af og så arbejder nedefter. Dette kan nogle gange generere en domino-effekt, så motivationen spreder sig som en steppebrand igennem virksomheden

Executive coaching er rådgivning, der sigter imod direktører og chefer og de egenskaber, der er nødvendige for at kunne begå sig i den moderne forretningsverden. Her hos GoMentor forstår vi vigtigheden af, at direktionen besidder de rette værktøjer til, at bestride deres hverv. Når man sidder i en høj stilling, vil der være mange der er afhængige af ens evne til, at uddelegere opgaver og ens evne til at besørge, at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning. På grund af dette store ansvar er det vigtigt for chefer og direktører, at de fra tid til anden får coaching, så de kan holde sig på toppen. Vores tilknyttede coaches har specialiseret i de udfordringer, som de fleste direktører står over for, og kan med praktisk erfaring hjælpe til at gøre disse udfordringer nemmer at håndtere. De kan også hjælpe chefer og direktører med, at forfine deres kompetencer, så de ikke bliver overflødige for virksomheden.

Executive coaching indebærer følgende områder:

 

Få hjælp til ledelse

Norma Lind Thomsen Pernille Mikkeline Brandt Katja Rose Nirvi Bennich

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.