Uddelegering

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer GoMentor

Ung businessmand får hjælp til at blive bedre til at uddelegere sine opgaver til andre kollegaer for at blive mere produktiv og effektivOmend det fra tid til anden vil være mest hensigtsmæssigt at løse en opgave på egen hånd, vil det dog ofte være mest effektivt at uddelegere opgaver. Eksempelvis vil ensartede opgaver eller pligter ofte kunne uddelegeres, således at der bliver bedre tid til at fokusere på mere produktive gøremål. Og der kan være flere fordele ved ordentlig delegation, end blot en højnet produktivitet. Her hos GoMentor tilbyder vores tilknyttede eksperter online business coaching, der kan bidrage til, at gøre det nemmere at uddelegere opgave til andre ansatte.

Delegation af opgaver

Her er tre forhold man bør være opmærksom på, i forbindelse med delegation af opgaver:

  • Det er vigtigt - På både lavere, middel, og højere ledelsesniveau, er evnen til at uddelegere en vigtig egenskab - nogle vil måske endda kalde det en forudsætning.
  • Det er nemt - At uddelegere opgaver - og følge op på dem, for at sikre sig, at de er blevet ordentligt udført - behøver ikke at være nogen svær opgave. Der findes flere metoder hvormed man kan gøre det nemmere at uddelegere.
  • Det er produktivt - At være i stand til, at uddelegere opgaver betyder, at den enkelte kan få løst flere opgaver, og derved i højere grad opfylde sine pligter. 

Hvornår skal man uddelegere opgaver

Her er nogle typiske indikationer på, at man med fordel kan vælge at uddelegere en opgave, til en underordnet medarbejder:

  • Nyttig delegation - Når en medarbejder kan drage nytte af, at blive pålagt nye opgaver - f.eks. tilegnelse af nye kompetencer - kan det være en fordel at uddelegere opgaver til ham eller hende.
  • Nødvendig delegation - Til tider kan det være nødvendigt at uddelegere opgaver, for at frigøre tid til andre, vigtigere gøremål og forpligtelser.
  • Fornuftig delegation - En medarbejder der besidder nogle særlige kompetencer, kan måske være bedre udrustet til, at løse en given opgave. I sådanne tilfælde vil delegation ofte være en god idé.

Der vil også være tilfælde, hvor delegation måske ville være knapt så god en idé. I forbindelse med større projekter, der også vil påvirke en virksomhed på længere sigt, bør repræsentanter fra højere ledelsesniveau altid være involveret. Business coaching kan måske hjælpe dig til, at blive bedre til at identificere i hvilke situationer uddelegering kan være en fordel og hvornår det bør undgås.

Business Coaching: Uddelegering

Uddelegeringskompetencer gør en leder i stand til, at løse flere opgaver effektivt, ved at pålægge sine medarbejdere en række opgaver. Business coaching kan gøre dig bedre rustet til at uddelegere, hvilket vil give dig mulighed for at opnå mere med din karriere. Det, at være i god til at uddelegere opgaver er vigtigt af flere forskellige grunde. Det er derfor, vi tilbyder online business coaching via GoMentor.dk. Vores tilknyttede eksperter har specialiseret sig i metoder, der gør uddelegering nemmere. At lære hvornår man bør uddelegere, og hvornår det er mest hensigtsmæssigt selv at tage sig af et givent forhold, er en af de kompetencer man kan tilegne sig via GoMentor.dk. Vores tilknyttede coaches tilbyder også assistance med andre elementer i forhold til uddelegering. For at sikre fremdrift og for at nå sine mål, er det vigtigt at man ved hvornår og hvordan man får andre til at løse sine opgaver. På GoMentor.dk kan du finde mange dygtige coaches, der kan hjælpe til at forbedre dine uddelegeringskompetencer, hvad enten du har erfaring med uddelegering eller ej.

Fordele ved coaching for uddelegering

  • At lære at uddelegere
  • Stress fra overbebyrdende arbejde
  • Hvornår man bør uddelegere
  • Hvordan man uddelegerer bedst muligt

Få hjælp til uddelegering

Katja Rose Lene Wallentin Glennie Grønne Nikoline Gjøderum-Svenningsen
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.