Personlighedstest

Skrevet af GoMentor

Når du bruger personlighedstests får du hurtigt en forståelse for en given persons styrker og udviklingsområder i forhold til forskellige typer stillinger og virksomheder. Dette er en fordel ikke alene ved rekruttering men også i coachingforløb og ved outplacement. I samarbejde med en GoMentor partner med speciale i personlighedstest bruges tests endvidere i forbindelse med såkaldte slutkandidatvurderinger, hvor en selvrekrutterende virksomhed vil være sikker på, at de har fundet frem til den rette kandidat. Alle, der bliver testet, får en mundtlig tilbagemelding på testresultatet og en skriftlig rapport, som er udarbejdet af en erfaren GoMentor partner. Kandidaten får herefter mulighed for at kommentere på testresultatet og redegøre for, hvordan det, testen viser, kommer til udtryk i adfærden. På den måde står testresultatet aldrig alene.  

 

Testene kan endvidere tjene til at personen/medarbejderen opnår en bedre forståelse af sig selv. I de efterfølgende samtaler med en GoMentor partner med speciale i personlighedstest, vil der kunne arbejdes med, hvordan disse egenskaber bedst muligt kan bringes i spil i det nuværende eller næste job. 

Typisk er GoMentor partnerne autoriseret til at arbejde i et eller flere testværktøjer.

 

Definition af Personlighedstest

 

Personlighedstest bruges til at belyse de personlighedstræk, der har betydning for en persons adfærd. Ligeledes belyses den måde hvorpå testpersonen anvender sine ressourcer samt den måde han eller hun udvikler sig i en given virksomhed. Psykologisk testning er således et værdifuldt værktøj både i forbindelse med det løbende ansættelsesforhold og i forbindelse med rekruttering.

 

Fordele ved Personlighedstests

 

  • En test og et forløb, der er relateret til konteksten
  • Let tilgængelig og internetbasere
  • Mulighed for videobaseret rapportering, så der ikke går tid med transport
  • Formidlinng af testresultatet i et anerkendende sprog
  • Procesorienteret koncept

 

 

 

Har du brug for rådgivning om personlighedstest?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Glennie Grønne Helle Damgaard Janni Servais Mette Bejder Nordberg
km fra

Se udvalgte mentorer nedenfor

Find mentorer i dit område

km fra
 

Få hjælp til personlighedstest

Har du brug for rådgivning om personlighedstest?
Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Glennie Grønne Helle Damgaard Janni Servais Mette Bejder Nordberg
Få hjælp online fra kun 124 kr./uge

Personlighedstest

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere