Personlighedstest

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer Unknown User

Personlighedstest er et stærkt værktøj, både i rekrutteringen af nye medarbejdere og i udviklingen af medarbejdere eller team. Personlighedstest er også et stærkt støtteværktøj i din egen eller dine medarbejders personlige udvikling. Du kan f.eks. bruge den til.

 • At få klarhed over, hvilke områder du er stærk på og hvor der er udviklingsmuligheder.
 • Hvilke typer opgaver, der falder dig naturligt, og hvilke du ikke har det godt med.
 • Hvordan du vil kommunikeres til, og hvordan du kommunikerer med andre.
 • Hvad der motiverer dig, og hvad der dræner dig for energi.
 • Hvordan et team er sammensat, hvordan opgaverne skal fordeles og kommunikeres.


to kvinder der taler om resultaterne fra personlighedstesten for at tilpasse den nye medarbejder bedst muligt i arbejdsmiljøet

Der findes mange forskellige personlighedstest f.eks Myers-Briggs Test, 16Personalities, DiSC profil, Jungiansk Typeindikator (JTI/MBTI), Rorschach test mv.

Disse tests kan blandt andet være anvendelige i forbindelse med uddannelse, karriere, adfærd i organisationer, teamudvikling, personlig udvikling, ledelsescoaching samt psykoterapi til par og familier.


Definition af Personlighedstest

Personlighedstest bruges til at belyse de personlighedstræk, der har betydning for en persons adfærd. Ligeledes klarlægges den måde hvorpå testpersonen anvender sine ressourcer samt den måde han eller hun udvikler sig i en given virksomhed. Psykologisk testning er således et værdifuldt værktøj både i forbindelse med det løbende ansættelsesforhold og i forbindelse med rekruttering.


Hvordan benytter man bedst personlighedstest i ansættelsesprocessen?

Når du bruger personlighedstests, får du hurtigt en forståelse for en given persons styrker og udviklingsområder i forhold til forskellige typer stillinger og virksomheder. Dette er en fordel ikke alene ved rekruttering men også i coachingforløb og ved outplacement. I samarbejde med en mentor hos GoMentor med speciale i personlighedstest bruges tests desuden i forbindelse med såkaldte slutkandidatvurderinger, hvor en selvrekrutterende virksomhed vil være sikker på, at de har fundet frem til den rette kandidat. Alle, der bliver testet, får en mundtlig tilbagemelding på testresultatet og en skriftlig rapport, som er udarbejdet af en erfaren coach, terapeut eller psykolog. Kandidaten får herefter mulighed for at kommentere på testresultatet og redegøre for hvordan det testen viser, kommer til udtryk i adfærden. På den måde står testresultatet aldrig alene.  

Testene kan desuden tjene til, at personen/medarbejderen opnår en bedre forståelse af sig selv. I de efterfølgende samtaler med coachen eller psykologen med speciale i personlighedstest, vil der kunne arbejdes med, hvordan disse egenskaber bedst muligt kan bringes i spil i det nuværende eller næste job. 


Fordele ved at finde en mentor hos GoMentor, der kan hjælpe med at udarbejde og gennemføre personlighedstest er:

 • Typisk er mentorerne autoriseret til at arbejde i et eller flere testværktøjer.
 • En test og et forløb, der er relateret til konteksten
 • Let tilgængelig og internetbaseret
 • Mulighed for videobaseret rapportering, så der ikke går tid med transport
 • Formidling af testresultatet i et anerkendende sprog
 • Procesorienteret koncept

På listen nedenfor kan du se oversigten over de psykologer, terapeuter og coaches, der tilbyder Personlighedstest. Læs mere på den enkelte mentors profil.

Få hjælp til personlighedstest

Lene Wallentin Katja Rose Glennie Grønne Dorte Odde ph.d
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Personlighedstest

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.