Mobning på arbejdspladsen

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer GoMentor

Mand udsat for mobning føler sig ekskluderet fra fællesskabet og ensom på arbejdspladsen. Han sidder for sig selv og tager sig til hovedet Som offer for voksenmobning oplever du måske symptomer på stress, angst, depression eller måske føler du dig mere og mere trist. Mobning er en form for psykisk vold, og når et menneske bliver udsat for mobning, har det naturligvis flere konsekvenser - og ikke kun for den enkelte, men for hele virksomheden. Et godt arbejdsmiljø er fri for mobberi, og hvor man prioriterer konflikthåndtering og vægter det psykiske arbejdsmiljø mindst lige så højt som det fysiske.

 

Definitionen på mobning

Ifølge Arbejdstilsynet er definitionen på mobning: "Når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende". De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Mobning forbindes typisk med børn og unge. Derfor er mobning på arbejdspladsen ofte en overset, men særdeles stressende faktor, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Mobning har konsekvenser for trivsel og kan påvirke en både fysisk, psykisk og socialt.

 

Direkte og inddirekte mobning

Mobning kan både foregå direkte og åbent eller indirekte og skjult. Direkte mobning kan f.eks. være udskældning, råb, overfusning, grove drillerier, trusler eller manglende anerkendelse af personens arbejdsindsats eller kvalifikationer. Indirekte mobning kan foregå i form af f.eks. mimik, hentydninger, sladder, bagtalelse, ignorering af en person eller fratagelse af ansvar og arbejdsopgaver. 

Undersøgelser har vist, at 2-4 % oplever mobning på arbejdspladsen. Mobning kan opstå på alle arbejdspladser, og det kan ramme alle personer uanset køn, uddannelse, position eller stilling. Der er dog en overvejende tendens til, at det er de overordnede, der mobber medarbejdere i lavere positioner, eller at medarbejdere i samme position mobber hinanden.

Mobning kan også påvirke de øvrige medarbejdere, som er tilskuere til konflikten. Det kan være svært at skulle agere mægler, hvis man ikke besidder de rette kompetencer. Det er påvist, at mobning kan medføre stress og et øget sygefravær på arbejdspladsen. 

Mobning på arbejdspladsen er ikke acceptabelt og kræver handling. Selvom der ikke foregår mobning på nuværende tidspunkt, skal man som virksomhed være opmærksom på, at problemet kan opstå. Derfor bør arbejdspladsen have en handlingsplan for, hvordan mobning skal forebygges og håndteres.

 

Konsekvenser af mobning:

 

Oplever du mobning på din arbejdsplads?

Har du, en kollega, en ven eller en medarbejder brug for hjælp, til at håndtere mobning på arbejdspladsen, så kontakt endelig en af vores mange psykologer, psykoterapeuter eller coaches, der har særlig erfaring med netop mobning. De kan hjælpe dig til at skabe overblik over, hvilke mekanismer, der er på spil, og hvilken proces, der er nødvendig for at løse problemet. Du kan se de relevante mentorer herunder. 

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.