Charlotte Friborg Due - Psykoterapeut, Parterapeut, Terapeut, Stressterapeut, Psykoterapeut MPF

Charlotte Friborg Due

Psykoterapeut, Parterapeut, Terapeut, Stressterapeut, Psykoterapeut MPF

Videosamtale , GoMentor 24/7

5 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Charlotte Friborg Due - Psykoterapeut, Parterapeut, Terapeut, Stressterapeut, Psykoterapeut MPF

Beskrivelse

Psykoterapi i hjertet af København

Jeg tilbyder både individuel - og parterapi. Her på siden kan du læse mere om hvordan jeg kan hjælpe dig eller jer videre.

I terapien lægger jeg stor vægt på, at skabe et trygt og empatisk rum med en høj grad af nærvær. Det foregår i et respektfuldt tilpasset tempo og tager altid udgangspunkt i det, der er mest vigtigt og meningsfyldt for dig - lige her og nu.

I terapien får du mulighed for at undersøge og se nærmere på dine reaktionsmønstre og forstå de følelser, der ligger bag din måde at være i verden på. Jeg hjælper dig til en større selvindsigt og afklaring, så det bliver muligt for dig, at bryde med de mønstre der fastholder dig i en uønsket adfærd eller situation.

Hvis vi vil ændre vores mønstre eller adfærd, er vi nødt til først, at forstå og erkende hvorfor vi har tilegnet os dette. Nogle gange kan vi, af forskellige årsager, have svært ved at vise vores primære følelser og i stedet undertrykke dem – eller udtrykke dem på en ikke hensigtsmæssig måde, ved eksempelvis et ureguleret vrede eller ved tavshed. Det kan være, at man ubevidst har tillært sig, at erstatte en primær følelse med en sekundær – eks. kan ens vrede dække over sorg eller frygt. 

Når dette er identificeret, kan vi arbejde med forskellige specifikke interventionsmodeller, afdække og ændre disse adfærdsmønstre. Jeg anbefaler et psykoterapeutisk forløb, hvis du ønsker at skabe forandring, personlig udvikling, bearbejde konkrete problematikker og få større selvindsigt.


Emotionsfokuseret Parterapi

For nogle mennesker kan det være grænseoverskridende, at bede en ukendt part om hjælp til at redde parforholdet eller kærligheden, men det har faktisk sine fordele. Som fagperson har jeg ingen forudfattede meninger om jer og tager ikke parti. Dårlig kommunikation eller mangel på samme, er den primære årsag til, at folk har problemer i parforholdet. Mit fokus er, at hjælpe jer til at kommunikere bedre med hinanden og det gør jeg ved at positionere mig som undersøgende og analytisk omkring jeres samspil. I et parforhold er det yderst vigtigt, at begge parter bevarer deres integritet, samtidig med at respekten for partnerens er i fokus.                                                                                                                                     

Når vi indgår i et parforhold ankommer begge parter med hver deres rygsæk. Den er fyldt med eget verdensbillede, opvækstbetingelser, reaktionsmønstre og erfaringer. Hvis vi kun tager afsæt i vores egen bagage, kan det være svært at møde vores partner med forståelse og nysgerrighed, hvilket skaber afstand og kan sætte parforholdet på en hård prøve.

Min opgave er, at holde mig objektiv og skabe et trygt og empatisk rum for jer begge, hvor jeg guider jer til en gensidig indsigt i den andens bagvedliggende tilknytningsmønster. Jeg hjælpe jer med at formidle jeres behov, udfordringer og følelser til hinanden på en konstruktiv og givende måde. Herigennem vil I få en større forståelse for jer selv og jeres partner og få mulighed for at bygge en ny bro til hinanden. 

Måske er det kun den ene af jer, der ønsker at forblive i parforholdet, min oplevelse er dog, at begge parter kan få meget ud af processerne, uanset hvilken løsning I arbejder hen imod. Det der afgør om hvorvidt I vil lykkes med jeres parterapi, omhandler jeres egen vilje til, at arbejde med jer selv og hinanden.           

Hvis I ønsker mig som jeres parterapeut, så kontakt mig her på siden. 


Kort om Emotions Fokuseret Terapi

Emotions Fokuseret Terapi (EFT), er udarbejdet af den internationalt anerkendte psykolog, forsker og professor, Dr. Leslie S. Greenberg.

Tanken bag er, at mennesket er et sansende, følende og tænkende væsen, der livet igennem danner organiseringer som gør, at det kan tilpasse sig de omstændigheder, det lever under.

EFT vægter følelser og deres funktioner højt og ser dem som et indre navigationssystem der gør, at vi kan agere og orientere os ude i verden, det er dem der fortæller os om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. I EFT lægges der stor vægt på empatisk kommunikation og en høj grad af empati og nærvær.

Nogle gange kan vi, af forskellige årsager, have svært ved at vise vores primære følelser og i stedet undertrykke dem eller udtrykke dem på en ikke hensigtsmæssig måde, ved eksempelvis et ureguleret vredesudbrud, passiv aggression eller med tavshed. Det kan være, at man ubevidst har tillært sig, at erstatte en primær følelse med en sekundær - eks. kan vrede dække over sorg eller frygt. Ved at arbejde med specifikke interventionsmodeller, kan man afdække og ændre disse adfærdsmønstre.

EFT har rødder i forskellige oplevelsesorienterede retninger og læner sig op af neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Desuden er EFT evidensbaseret, hvilket betyder, at der er forsket og målt på effekten af terapiens virkning og at man har fundet bevisførelse for, at den er særdeles virkningsfuld på bl.a. depression, sorg og parterapi.


Baggrund
 • Uddannet og eksamineret Psykoterapeut fra EFT-instituttet, en 4,5 årig kvalitetsvurderet uddannelse.
 • Egen privatpraktiserende praksis i Nørregade 41, Kbh K, siden 2015.
 • HR-assistent i en større dansk virksomhed, hvor jeg udover det administrative arbejde, i særdeleshed har haft samtaler med ansatte, i forskellige svære livs- og arbejdssituationer.
 • Uddannet pædagog med beskæftigelse inden for både krisecenter - og daginstitutionsområdet.
 • Frivillig faglig rådgiver hos CSM-ØST (center for seksuelt misbrugte). Rådgivningen indeholdt behandlingsmæssige elementer såsom kriseintervention og problembearbejdning.
 • Kurser deltager jeg løbende i efter behov og interesse. Det kan være sig indenfor relevante tematikker eller nyeste forskning, senest:
 •     2 dages kursus med Jytte Vikkelsøe: "Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte" - om dansen mellem det              forløsende og krænkende aspekt i parforholdet.
 •     2 dages kursus med Marianne Bentzen: "Forløsning af skyld og skam". 
 •     Kursus: "Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag" med Inge Holm.
 •     Temadag "Sorg og diagnoser" med bl.a. Svend Brinkmann og Christian Busch. 
 •     2 moduler af 2 dages undervisning i “Emotionsfokuseret Parterapi” / Ved Jette Simon.


 • Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), et kvalitetsstempel, som kun optager psykoterapeuter, de opfylder en række krav til uddannelse, erfaring, træning, egenterapi og supervision.


 • Jeg er medlem af DKCEFT (Dansk Center for Emotions Fokuseret Terapi) den danske udgave af ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy).


Etik

Jeg følger Psykoterapeutforeningen og Dansk Psykologforenings etiske regelsæt, hvilket betyder at, jeg er underlagt fuld tavshedspligt og forpligtet til løbende at gå i supervision.


Kontakt mig gerne for tidsbestilling eller uddybende spørgsmål via formular eller tlf. som du finder øverst på siden.

OBS! Afbud skal ske på tlf., mail eller SMS senest kl. 10:00 den foregående dag. Ved senere afbud eller udeblivelse, betales der for den aftalte session, dette gælder også ved akut opstået sygdom.

Biografi

Klientudtalelser

Camilla - "At starte i terapi er det bedste som er sket for mig. Ved Charlottes hjælp og støtte har jeg fået indblik i mine mønstre og fået en dybere forståelse af hvor de kommer fra og hvorfor jeg har dem. Min måde at opfatte mig selv på er blevet mindre selvkritisk og jeg har fået mere livsglæde og gåpåmod. Jeg kan kun på det varmeste anbefale Charlotte som psykoterapeut. / Camilla J"  Læs mere  Læs mindre

Lars - "I terapien med Charlotte, følte jeg mig rummet og støttet samtidig med, at jeg fik skærpet min selvforståelse og opdagede de ressourcer der skulle til for, at jeg kunne overvinde mine problemer. "  Læs mere  Læs mindre

Mette - "Jeg har tidligere prøvet andre terapeuter og psykologer i mit liv, men hos Charlotte har det været den mest effektive, fredelige, kærlige og kraftfulde terapi, jeg endnu har prøvet. Hun har en helt særlig evne til at favne, gribe og rumme mig på. Tak! "  Læs mere  Læs mindre

Pernille S. - "Tak for din hjælp, jeg ved slet ikke hvordan jeg skulle være kommet hertil i mit liv uden dig, du har været en fantastisk støtte for mig i det forgangne år. Kan varmt anbefale Charlotte som terapeut. "  Læs mere  Læs mindre

Susanne - "Jeg har i de sidste 5 måneder sammen med Charlotte, haft mulighed for at arbejde med en række forskellige områder, såsom angst, parforholdsproblemer og selvværds problemer. Charlotte er utrolig imødekommende, ikke-fordømmende og let at åbne op overfor. Jeg ser frem til vores sessioner som et af højdepunkterne i min uge og er så glad for alt den indsigt jeg allerede har fået. At starte i terapi hos Charlotte er en af de bedste ting jeg har gjort for mig selv. Kontoret er hyggeligt og jeg har altid følt mig rolig og tryg der. Charlotte får mine varmeste anbefalinger."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.