Charlotte Friborg Due - Psykoterapeut, Parterapeut, Terapeut, Stressterapeut

Charlotte Friborg Due

Psykoterapeut, Parterapeut, Terapeut, Stressterapeut

København K, Videosamtale

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Individuel terapi 1 time 700 kr. Aftal tid

Individuel terapi 1,5 time 1.000 kr. Aftal tid

Individuel terapi - Klippekort med 10 sessioner af 1 times varighed 6.000 kr. Aftal tid

Individuel terapi - Klippekort med 10 sessioner af 1,5 times varighed 8.500 kr. Aftal tid

Individuel terapi - Studerende, pensionister og arbejdsledige af 1 times varighed 550 kr. Aftal tid

Individuel terapi - Studerende, pensionister og arbejdsledige af 1,5 times varighed 800 kr. Aftal tid

Individuel terapi - Lægehenvisning 450 kr. Aftal tid

* Den nedsatte pris ved lægehenvisning tilbydes 12 gange, herefter betales almindelig timepris.

Psykoterapeuter har endnu ikke overenskomst med

den offentlige sygesikring, men har du fået en henvisning 

fra din egen læge, kan du vælge at komme i terapi hos mig

til nedsat pris.


Parterapi 1 time 1.100 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 07 74

89 88 07 74

Online-samtale

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Online lægehenvisning (GoMentor videosession) 450 kr. Aftal tid

Online/telefonisk konsultation (GoMentor videosession) 550 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 88 07 74

89 88 07 74

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive ubegrænset med din personlige mentor gennem et månedligt eller ugentligt abonnement. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Psykoterapi i hjertet af København Charlotte Friborg Due - Psykoterapeut, Parterapeut, Terapeut, Stressterapeut

Beskrivelse

Psykoterapi i hjertet af København 


Jeg tilbyder både individuel terapi og parterapi.


I terapien lægger jeg stor vægt på, at skabe et trygt og empatisk rum med en høj grad af nærvær. Det foregår i et respektfuldt tilpasset tempo og tager altid udgangspunkt i det, der er mest vigtigt og meningsfyldt for dig - lige her og nu.


I terapien får du mulighed for at undersøge og se nærmere på dine reaktionsmønstre og forstå de følelser, der ligger bag din måde at være i verden på. Jeg hjælper dig til en større selvindsigt og afklaring, så det bliver muligt for dig, at bryde med de mønstre der fastholder dig i en uønsket adfærd eller situation.


Hvis vi vil ændre vores mønstre eller adfærd, er vi nødt til først, at forstå og erkende hvorfor vi har tilegnet os dette. Nogle gange kan vi, af forskellige årsager, have svært ved at vise vores primære følelser og i stedet undertrykke dem – eller udtrykke dem på en ikke hensigtsmæssig måde, ved eksempelvis et ureguleret vrede eller ved tavshed. Det kan være, at man ubevidst har tillært sig, at erstatte en primær følelse med en sekundær – eks. kan ens vrede dække over sorg eller frygt. 


Når dette er identificeret, kan vi arbejde med forskellige specifikke interventionsmodeller, afdække og ændre disse adfærdsmønstre. Jeg anbefaler et psykoterapeutisk forløb, hvis du ønsker at skabe forandring, personlig udvikling, bearbejde konkrete problematikker og få større selvindsigt.  


Parterapi

Mange par kommer ofte for sent i parterapi, de har allerede skabt emotionel afstand til hinanden.


Det kan for nogle stadig være grænseoverskridende, at bede en tredje ukendt part om hjælp til parforholdet, men det har faktisk sine fordele. Som Psykoterapeut har jeg ingen forudfattede meninger om jer og tager ikke parti.                                                                                                                                            

Når vi indgår i et parforhold ankommer begge parter med hver deres rygsæk. Den er fyldt med eget verdensbillede, opvækstbetingelser, reaktionsmønstre og erfaringer. Hvis vi kun tager afsæt i vores egen bagage, kan det være svært at møde vores partner med forståelse og nysgerrighed, hvilket skaber afstand og kan sætte parforholdet på en hård prøve.


Min opgave er, at holde mig objektiv og skabe et trygt og empatisk rum for jer begge, hvor jeg guider jer til en gensidig indsigt i den andens bagvedliggende tilknytningsmønster. Jeg hjælpe jer med at formidle jeres behov, udfordringer og følelser til hinanden på en konstruktiv og givende måde. Herigennem vil I få en større forståelse for jer selv og jeres partner og få mulighed for at bygge en ny bro til hinanden. 


Måske er det kun den ene af jer, der ønsker at forblive i parforholdet, min oplevelse er dog, at begge parter kan få meget ud af processerne, uanset hvilken løsning I arbejder hen imod. Det der afgør om hvorvidt I vil lykkes med jeres parterapi, omhandler jeres egen vilje til, at arbejde med jer selv og hinanden.           


Har I fået lyst til at det er mig, som skal hjælpe med jeres parforhold, så kontakt mig her på siden.


Kort om Emotions Fokuseret Terapi

Emotions Fokuseret Terapi (EFT), er udarbejdet af den internationalt anerkendte psykolog, forsker og professor, Dr. Leslie S. Greenberg.


Tanken bag er, at mennesket er et sansende, følende og tænkende væsen, der livet igennem danner organiseringer som gør, at det kan tilpasse sig de omstændigheder, det lever under.


EFT vægter følelser og deres funktioner højt og ser dem som et indre navigationssystem der gør, at vi kan agere og orientere os ude i verden, det er dem der fortæller os om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. I EFT lægges der stor vægt på empatisk kommunikation og en høj grad af empati og nærvær.


Nogle gange kan vi, af forskellige årsager, have svært ved at vise vores primære følelser og i stedet undertrykke dem eller udtrykke dem på en ikke hensigtsmæssig måde, ved eksempelvis et ureguleret vredesudbrud, passiv aggression eller med tavshed. Det kan være, at man ubevidst har tillært sig, at erstatte en primær følelse med en sekundær - eks. kan vrede dække over sorg eller frygt. Ved at arbejde med specifikke interventionsmodeller, kan man afdække og ændre disse adfærdsmønstre.


EFT har rødder i forskellige oplevelsesorienterede retninger og læner sig op af neuroaffektiv udviklingspsykologi.


Desuden er EFT evidensbaseret, hvilket betyder, at der er forsket og målt på effekten af terapiens virkning og at man har fundet bevisførelse for, at den er særdeles virkningsfuld på bl.a. depression, sorg og parterapi.


Om mig

  • Uddannet og eksamineret Psykoterapeut fra EFT-instituttet, en 4,5 årig kvalitetsvurderet uddannelse.
  • Egen praksis i Nørregade, siden 2015.
  • Bachelorgrad i pædagogik, uddannet pædagog. Beskæftigelse inden for både krisecenter - og daginstitutionsområdet.
  • Jeg har arbejdet med HR, i en større dansk virksomhed, hvor jeg udover det administrative arbejde, i særdeleshed har haft samtaler med mennesker, der har været i forskellige svære livs- og arbejdssituationer.
  • Desuden har jeg været frivillig faglig rådgiver hos CSM-ØST  (center for seksuelt misbrugte). Rådgivningen indeholdt behandlingsmæssige elementer såsom kriseintervention og problembearbejdning.
  • Kurser deltager jeg løbende i efter behov. Det kan være sig indenfor relevante tematikker eller nyeste forskning.
  • Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), et kvalitetsstempel, som kun optager psykoterapeuter, de opfylder en række krav til uddannelse, erfaring, træning, egenterapi og kan dokumentere dette.

Etik:

Jeg følger Psykoterapeutforeningen og Dansk Psykologforenings etiske regelsæt, hvilket betyder at, jeg er underlagt fuld tavshedspligt. Jeg er desuden forpligtet til løbende at gå i supervision.


Kontakt mig gerne for tidsbestilling eller uddybende spørgsmål via formular eller tlf. som du finder øverst på siden.


OBS! Afbud skal ske på tlf., mail eller SMS senest kl. 10:00 den foregående dag. Ved senere afbud, eller ved udeblivelse, betales der for den aftalte session. Dette gælder også ved akut opstået sygdom.

Biografi

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.