Pårørende til en sygdomsramt

af GoMentor

Sidst opdateret 28-9-2020

Reviewer GoMentor

Pårørende til en sygdomsramt sidder og giver mental støtte rundt om sygehussengenEr du pårørende til en sygdomsramt?

Noget af det værste der kan ske for enhver familie er at stå med et barn med en uhelbredelig sygdom. Moradset af sorg og andre følelser der er forbundet med en sådan situation er fuldt forståeligt, og vil forekomme overvældende for enhver familie. Det er dog vigtigt at huske på, at man midt i denne forfærdelige tid ikke behøver at stå helt alene. Med hjælp og vejledning kan din familie arbejde sammen med at kommunikere og skabe vedvarende minder, der vil gavne jer i fremtiden.

Udfordringer for barnet

Nogle gange er det let at glemme, at et barn, der diagnosticeres med en dødelig sygdom, skal igennem mange af de samme følelser og den samme angst, som alle andre terminale patienter. Derudover kan det være svært for børn, grundet deres manglende livserfaring, at håndtere de intense følelser, og således risikerer de lettere at opleve svære depressioner. Tilsyneladende uskyldige bemærkninger, som ”jeg forstår”, kan antænde barnets frustrationer, da det for barnet virker, som om ingen forstår det. Uden tilstrækkelig opmærksomhed og omsorg risikerer man, at barnet kommer til at føle sig helt alene. Husk at opmuntre børn til at udtrykke sig selv og sine følelser – denne form for åbne kommunikation kan, selvom det kan være svært for forældrene, gøre hele forskellen for barnets følelsesmæssige stadier.

Udfordringer for forældre

Alle forældre frygter at miste sine børn, og der er stor risiko for, at man, når man plejer et dødeligt sygt barn, mister sig selv. I takt med, at ens barn bliver mere og mere sygt, kan dets behov i forhold til en forekomme mere og mere overvældende. Dette gør, at barnets sygdom er kronisk tilstedeværende i ens liv, hvilket tærer hårdt på ens følelser. Husk, når du plejer dit barn, også at pleje dig selv – spis og sov så regelmæssigt som muligt. Hvis ikke du tager ordentligt vare på dig selv, er der stor risiko for, at du heller ikke kan tage ordentligt vare på dit barn.

Reaktioner som pårørende til sygt barn

 • Følelsen af at være isoleret og misforstået
 • Følelsen af voldsom vrede og uretfærdighed
 • At skulle håndtere overvældende sorg
 • Følelsen af, at man ikke er udrustet til at klare situationen
 • Fornægtelse af virkeligheden

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos GoMentor har vi forståelse for de udfordringer, man som familie står overfor. Vi har tilknyttet specialister, der uddannede i både at have med børn og voksne at gøre, så samtlige familiemedlemmer kan få hjælp til at imødekomme de enorme forestående omvæltninger. Sorgrådgivning og andre tjenester, som udbydes af vores tilknyttede fagfolk, kan hjælpe dig til at blive bedre til at håndtere de voldsomme og ofte overvældende følelser og måske gøre situationen mere forståelig.

Ægtefælle med uhelbredelig sygdom

Selv når der ikke er børn involveret, er det en hård og udfordrende proces for ethvert par, når man står over for en dødelig sygdom. Når man står ved alteret og lover troskab ”til døden os skiller”, er det de færreste, der overvejer, at det rent faktisk kan blive et alt for tidligt problem. Hvis først dette bliver til virkelighed, bliver ens følelser med garanti sat på en alvorlig prøve. Uden ordentlig omsorg, kan en sådan oplevelse let skæmme et ægteskab og ødelægge ellers gode minder.

Udfordringer for patienten

De fleste, der bliver diagnosticeret med en dødelig sygdom, gennemgår en række alvorlige og meget forståelige følelsesmæssige reaktioner, meget lig mere kendte sorgstadier. Chok og vantro er ofte den umiddelbare reaktion. Som en forsvarsmekanisme tyer mange til fornægtelse og afstår fra at forholde sig til situationens alvor. Dette kan være et frustrerende stadie, som kan vare i lang tid. Når man har lært at acceptere situationen, følger tit en kombination af vrede og frygt. Denne frygt dækker dels over, hvad der skal ske, når man dør, men også hvad der skal ske med deres elskede, efter de dør.

Udfordringer for ægtefællen

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at selvom ægtefællen til en dødeligt syg patient måske ikke selv er døden nær, vil de alligevel gå igennem mange af de samme følelsesmæssige stadier som patienten. Når man dertil, kan man både opleve følelsen af skyld og lettelse, hvor det er nemt at regne ud, at det er et følelsesmæssigt kaos, man som ægtefælle til en dødeligt syg patient står overfor. Dette kompliceres blot yderligere af, at der ofte er en forventning om, at man påtager sig rollen som plejeperson. Mange ægtefæller oplever at få dårlig samvittighed over, at de reagerer følelsesmæssigt på situationen, fordi de føler, at det ikke skal handle om dem. Realiteterne er dog, at man bedst håndterer en sådan situation i fællesskab og gerne med ekstern hjælp fra professionelle.

Reaktioner som pårørende til syg ægtefælle

 • Chok og vantro ovenpå den stillede diagnose
 • Fornægtelse af situationens alvor
 • Vrede og en følelse af stor uretfærdighed
 • Frygt for fremtiden
 • Skyld, lettelse og modvilje i forhold til ægtefællen

Sådan kan vi hjælpe dig

Her hos GoMentor ved vi, at man bedst kommer igennem et forløb med uhelbredelig sygdom i et ægteskab ved at samarbejde. Vi har tilknyttet en række uddannede terapeuter, der via vores online ressourcer kan hjælpe til at gøre hele forløbet en smule mindre skræmmende. Sammen kan vi hjælpe dig til at gøre den sidste tid så god som muligt for din ægtefælle, men også hjælpe jer igennem det følelsesmæssige kaos, der typisk følger med en så traumatisk begivenhed.

Forældre med uhelbredelig sygdom

For de fleste børn, vil den ene forælders død være skelsættende for deres liv. I tilfælde hvor den ene forælders død skyldes en uhelbredelig sygdom, kan det få voldsom indflydelse for børnenes psykiske tilstand hvordan familien håndterer situationer – også på længere sigt. Selvom det selvfølgelig er en uønskværdig situation for alle, kan man, med den rette tilgang, få det optimale ud af en trist situation.

Udfordringer for børn

Når man står overfor, at en af ens forældre ligger for døden, kan børn reagere med et væld af forskellige følelser. Sorg og tab vil altid være fremtrædende følelser, men mindre åbenlyse og ofte også mere snigende følelser vil også være til stede. Vrede er en typisk følelse, således at barn vrisser af andre – også den sige forælder. Hvis ikke de forstår situationen fuldt ud, vil børn være tilbøjelige til at opfatte situationen som et svigt. En anden følelse der tit er i spil, er skyld. Mange børn vil tro, at der sker dårlige ting for dem, fordi de selv opfører sig dårligt. Uden ordentlig omsorg og vejledning, vil børn, der oplever et sådant tab hurtigt risikere at blive følelsesmæssigt ustabile.

Udfordringer for forælderen

Forældre der står overfor en dødelig sygdom, skal både forholde sig til sin egen sorg, samtidig med at de skal drage omsorg for deres børn. Mange forældre oplever at have svært ved, at fortælle deres børn om hvad der foregår, eller hvornår man bør overdrage relevante informationer. Uden åben kommunikation i familien, risikerer man, at en i forvejen opslidende følelsesmæssig proces bliver endnu hårdere, og man risikerer samtidig at skæmme den tid forælderen har tilbage sammen med sit barn. Sørg for at være åben overfor dit barn, og giv dem de informationer de vil have, i det omfang du føler de er klar til det. Sørg for, at de husker tilbage på de sidste dage med glæde frem for sorg.

Reaktioner som pårørende til syg forælder

 • Sorg, vrede og fornægtelse af situationens alvor
 • Besvær med at kommunikere omkring død og sygdom
 • Usikkerhed omkring, hvor meget man skal fortælle sit barn omkring sygdom
 • Børn, der udviser tegn på skyldfølelse, vrede eller manglende forståelse

Sådan kan vi hjælpe dig

At komme igennem en så svær tid, kan være kompliceret, og føje endnu mere stress til en i forvejen overbebyrdet familie. Med online vejledning via GoMentor, kan både børn og forældre blive bedre udrustet i forhold til, hvad der skal ske. Vores tilknyttede psykologer og rådgivere er forstående i forhold til jeres situation, og har en ambition om at hjælpe din familie mest muligt.

Ven med uhelbredelig sygdom

Det kan være en overvældende oplevelse for enhver, hvis en af ens venner diagnosticeres med en uhelbredelig sygdom. Uden ordentlig pleje og vejledning, kan et venskab let lide uoprettelig skade i sådanne perioder med voldsom følelsesmæssig sorg. Med hjælp via GoMentor, kan man lære hvordan man bedst muligt håndterer de følelsesmæssige udfordringer, der er uundgåelige, når en nær ven diagnosticeres med en dødelig sygdom.

Udfordringer for patienten

Enhver der diagnosticeres med en uhelbredelig sygdom vil gennemgå en række følelsesmæssige processer for at forsøge at forholde sig til situationen. Dette kan let betyde, at gamle venner og familie kan komme til at føle sig fremmedgjorte og fjerne fra patienten. Man føler ikke at det er den samme person, men det kan være meget stressende for patienten, når det forventes at man opfører sig på en måde, som man ikke magter. Derudover vil patienten måske opleve foragt for venner der er raske, ligesom jalousi også er en almindelig og fuldt forståelig følelse hos patienten. Det vil ofte kunne styrke båndet mellem patienten og hans eller hendes venner, hvis man får kommunikeret sine følelser ud, og man bør derfor opfordre hinanden til at tale åbent igennem hele forløbet.

Udfordringer for vennerne

Det kan være svært at være ven til en uhelbredeligt syg patient, da det forårsager et morads af følelser, men mange har svært ved at forlige sig med tanken om, at man som rask person kan tillade sig at være stærkt følelsesmæssigt påvirket af situationen. Det er dog vigtigt at huske på, at følelser som sorg, skyld og lettelse alle er naturlige og fuldstændigt valide følelser. Og det er endnu vigtigere at huske på, at det er enormt gavnligt at dele sine følelser med en man stoler på, måske endda den syge ven. Det kan virke overvældende at skulle anerkende disse følelser, men hvis man snakker med sin syge ven omkring det, kan det være med til, at styrke venskabet i en tid, hvor ens forhold ellers er skrøbeligt. Det er bare vigtigt, at man husker at være åben og tålmodig.

Reaktioner som pårørende til syg ven

 • Intens følelse af skyld, sorg eller endda lettelse
 • Lysten til at hjælpe, men en samtidig følelse af ikke at være i stand til det
 • En overvældende lyst til at opgive venskabet
 • En følelse af at være misforstået eller isoleret

Sådan kan vi hjælpe dig

Hos GoMentor finder du masser af tjenester, der kan gøre det lettere for uhelbredeligt syge patienter og deres venner at navigere igennem en svær tid. Ingen har lyst til at miste et venskab, især ikke i en sart periode. Ved at søge hjælp via vores online ressourcer samt vores tilknyttede terapeuter, kan begge parter få hjælp til at få det bedste ud af den sidste tid af ens venskab på bedst mulig vis.

Hjælp til pårørende

Glennie Grønne Nirvi Bennich Pernille Louise Salling Martin Jensen
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Pårørende til en sygdomsramt

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.