Sygdom

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Uanset om du eller en af dine nærmeste er ramt af en sygdom, kan der være mange følelsesmæssige og fysiske problemestillinger forbundet med det.

Spørgsmål som:

Hvad betyder det for min fremtid?

For vores fremtid?

For vores økonomi? 

Håndtering af sygdom og de problemstillinger, der relaterer sig hertil, er typisk det der vil være i fokus, når du/I vælger at søge hjælp her på GoMentor.

Og hjælpen kan gives både online og offline. 

Håndtering af HIV/AIDS

HIV/AIDS påvirker ikke kun den smittede, men også menneskerne omkring denne person.
Der er mange fysiske problemer, som opstår, som sygdommen skrider frem - ligesom mange oplever mange følelsesmæssige problemer. 
Både den smittede og pårørende kan ved hjælp af terapi og rådgivning lærer at håndtere en HIV eller AIDS diagnose og de mulige konsekvenser heraf.

Der er både fysiske og psykiske problemer, som kan opstå i forbindelse med HIV/AIDS. At udvise forsigtighed i forbindelse med smitterisici og hvordan man behandler de fysiske problemer forbundet med denne sygdom, er vigtigt af mange årsager. At forberede sig mentalt og følelsesmæssigt til de fysiske problemer, som kan opstå i forbindelse med sygdommen, kan gøre håndteringen af dem nemmere.

Hyppige udfordringer, som kan være svære for mange at håndtere:

 • At fortælle venner og familie, at man har fået konstateret sygdommen, kan være en vanskelig opgave. Der er mange måder, som kan gøre det lettere at gribe det følsomme emne an. En specialiseret mentor er i stand hjælpe med dette.
 • At håndtere depression, udmattelse og meget andet, som kan forekomme i forbindelse med sygdomme, kan være ganske stressende og traumatisk for nogle mennesker. Terapi og rådgivning kan hjælp en person til bedre at håndtere sygdommen på en positiv måde.
 • At forberede sig døden er skræmmende, men noget som - også - mange med HIV/AIDS i større eller mindre grad forholder sig til på et tidspunkt. At tale med en mentor, som har viden om HIV/AIDS og andre livstruende sygdomme, kan hjælpe med at gøre forberedelsen/erkendelsen/bevidstheden herom mere håndterbar. 
 

Definition af Håndtering af HIV/AIDS

Det vil for mange mennesker være svært at lære at leve med en HIV/AIDS diagnose.
I den situation kan det være en hjælp for den smittede såvel som for familien at tale med en mentor med særligt kendskab til HIV/AIDS.

Sygdomsefterligning

De mennesker, der har haft en psykisk sygdom i barndommen, problemer med autoriteter eller lider af borderline personlighedsforstyrrelser er ekstra modtagelige for lidelser som sygdomsefterligning. Dette begreb beskriver, hvad der er tale om; en person som forestiller at have en psykisk eller fysisk sygdom, hvor man ikke umiddelbart kan se, hvad vedkommende får ud af det, fx forsikringssvindel. Der er flere kvinder end mænd, der bliver ramt af denne lidelse. Disse mennesker har derudover en fortid med mange hospitalsbesøg. Den præcise årsag til lidelsen kendes ikke, men der er en række forskellige teorier. Uanset hvilken teori, der er der korrekte, så er der hjælp at hente i form af forskellige behandlingsmetoder og online terapi her på GoMentor.

Årsager til sygdomsefterligning 

Den præcise årsag til denne lidelse er ikke kendt, men man mener, at det skyldes biologiske og psykologiske faktorer. Der er nogle indikatorer på, at børn, som er blevet mishandlet eller forsømt, har større tilbøjelighed for at lide af sygdomsefterligning. 

Forskellige former for sygdomsefterligning

Sygdomsefterligning kan generelt opdeles i nedenstående fire kategorier: 

 • Sygdomsefterligning med flest psykiske symptomer 
 • Sygdomsefterligning med flest fysiske symptomer
 • Sygdomsefterligning med både fysiske og psykiske symptomer
 • Uspecificeret sygdomsefterligning - dette inkluderer Munchausen syndrom by proxy, hvilket forårsager en person til at være overbevist om en anden persons sygdom.  

Uanset hvilken type sygdomsefterligning der er tale om, så vil der være symptomer forbundet hermed, og derfor anbefales det, at man får stillet en diagnose og får behandling.

Symptomer på sygdomsefterligning

Det kan være svært at bemærke bestemte adfærdsmønstre ved sygdomsefterligning. Mange eksperter har over årene fået kendskab til de mest gængse symptomer på sygdomsefterligning. Et eksempel er, at patienter som søger lægehjælp i ferier eller helligdage, hvor mange læger som bekendt er på ferie, kan være et symptom på sygdomsefterligning, især hvis det sker ofte og på forskellige hospitaler. Der er en række andre fysiske og psykiske symptomer, men ovenstående er det mest tydelige symptom, hvorefter man bør overveje, om der er behov for at få stillet en diagnose og blive behandlet.

Farer i forbindelse med sygdomsefterligning

Der er mange pårørende til patienter med sygdomsefterligning, som kan være påvirket af denne lidelse. Der er stort spild af tid og penge forbundet med sygdomsefterligning. Når en person er overbevist om at være syg, men ikke er det, er det spild af læger og sygeplejerskers tid. De har i forvejen en stram tidsplan og et stramt budget, og derudover belaster det skattesystemet. Der er også andre farer som f.eks. mulighed for andre mentale forstyrrelser hvis sygdomsefterligning ikke behandles. 

Behandling af sygdomsefterligning

Selvom sygdomsefterligning ikke virker som et alvorligt problem for nogle mennesker, så bør der stilles en diagnose og søges behandling ved denne lidelse. Her på GoMentor kan du finde professionelle terapeuter, der kan tilbyde den rette adfærdsterapi, som er tilpasset den enkelte. Du kan også deltage i vores online selvhjælps forum hvor du kan få hjælp og støtte. Dette er en lille del af behandlingen, men ofte er det lige præcis den del, der er nødvendig, for at man kan komme af med denne lidelse og få et sundt, normalt liv igen.

Definition af Sygdomsefterligning

Sygdomsefterligning er en persons falske overbevisning eller falske udsagn om en fysisk eller psykisk sygdom, så vedkommende kan indtage rollen som en syg person.

Symptomer på / Grunde til Sygdomsefterligning 

 • En fortid med en lang række besøg på forskellige hospitaler
 • Kendskab til og brug af uklar medicinsk slang
 • Få besøgende hos patienten 
 • Patienten har nemt ved at acceptere at blive opereret eller andre dårlige nyheder vedrørende vedkommendes helbredsmæssige tilstand 
 • Stofmisbrug – især smertestillende  

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.