Handicap

af GoMentor

Sidst opdateret 28-9-2020

Reviewer GoMentor

Hvordan definerer man et handicap?

Kvinde med fysisk handicap har lært at acceptere sin begrænsning og leve på bedst mulig vis med den Ifølge Socialstyrelsen, var der i 2015 mindst 50.000 handicappede i Danmark med enten et psykisk eller fysisk handicap. De lever vidt forskellige liv på hver sin måde - nogle arbejder og klarer sig selv, og andre har brug for hjælp døgnet rundt. Det er både børn og voksne, der lever med et handicap, og udfordringerne kan derfor være meget forskellige, alt efter hvor man er i sit liv. Der kan også være mange forskellige årsager til ens handicap, da det både kan være medfødt eller være konsekvensen efter en ulykke. Uanset baggrunden er der altid mulighed for at få praktisk hjælp i Danmark til at håndtere de fysiske udfordringer - dog er dette ikke altid nok, når det kommer til de psykiske. Her kan terapi og coaching i højere grad hjælpe dig med at acceptere din situation og forbedre din livskvalitet.

Udfordringer som handicappet

Ofte kan man få mange former for hjælp til de fysiske udfordringer som handicappet. Det er dog ikke altid nok, da flere kan have svært ved at acceptere sit handicap, hvilket bremser dem i at leve det liv, de gerne vil. Det kan både være påvirket af ens egen opfattelse, men især også af andre personer omkring en, som f.eks. kan være dømmende.

  • Accept - Ofte er en stor udfordring at acceptere sit handicap. Det er især svært for personer, der får et livsvarigt handicap efter en fysisk skade, sygdom eller ulykke, som bliver erklæret invalid. Dog er det vigtigt at arbejde med accepten af sin situation for at kunne leve det liv, man gerne vil.
  • Diskrimination og fordomme - Flere handicappede oplever at blive diskrimineret eller dømt på forhånd på baggrund af ens handicap. Det kan være svært at se ud over disse situationer, hvis man ikke selv har accepteret sin egen situation og også kæmper med et lavt selvværd. Da man ikke altid kan påvirke andres meninger og opfattelser, er det derfor vigtigt at fokusere på sig selv og lære at sortere det fra, der kun er negativt.
  • Tilgængelighed - Det kan være svært at bevæge sig rundt, hvor man vil, hvis man f.eks. har et fysisk handicap og sidder i kørestol, da det ikke er alle offentlige steder, der er lige handicapvenlige. Det kan give en følelse af eksklusion fra samfundet, når man ikke har samme muligheder som alle andre.
  • Job og uddannelse - På nogle arbejdspladser tages der ikke et lige så højt hensyn til handicappede, både de psykiske og fysiske rammer eller manglende inklusion, hvilket kan gøre det svært for personer med et handicap at have et lige så stort udvalg af jobs. Derudover kan en manglende accept eller lav selvtillid stoppe en i at tro på sig selv og gå i den retning, man gerne vil - dette gælder både i forbindelse med uddannelse og karriere.
  • Socialisering - For nogle kan det være svært at indgå i nære relationer, såsom familie, venner og parforhold, hvilket ofte skyldes en manglende accept, fordomme eller konkrete fysiske barrierer, der stopper en i at binde sig. Det kan være frygten for afvisning og ikke at føle sig god nok, der bremser en.
  • Politisk indflydelse - For nogle handicappede, såsom blinde, er det ikke gjort let tilgængeligt at stemme, hvilket kan give en følelse af udelukkelse.

FN's Handicapkonvention har dog et højt fokus på alle områderne i Danmark og kæmper for at beskytte handicappede mod disse barrierer.

Lær at leve med dit handicap

Det er først og fremmest vigtigst at lære at acceptere sit handicap, så man kan fokusere på de gode ting i livet og skabe glæde i det, der løfter ens livskvalitet. Hos GoMentor har vi flere tilknyttede psykologer, psykoterapeuter og coaches, som kan hjælpe dig med at acceptere og leve med dit handicap gennem rådgivning og støtte. Her kan du bl.a. få online terapi og coaching som video eller skriftlig terapi og coaching via GoMentor 24/7, hvor du kan skrive fortroligt med din personlige mentor, uanset tid og sted, for at gøre det lettere for dig at få den rette hjælp. De har alle et stort fokus på, at du får den bedst mulige livsglæde, så du kan leve præcis, som du vil.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.