Personlighedsændring

Når en persons ændringer ikke skyldes en hjerneskade eller sygdom, men det alligevel har stor indflydelse på ens liv, og står på i mere end to år, kaldes det en personlighedsændring. En sådan kan forårsages af en række psykologiske faktorer. Mange symptomer vil ligne symptomerne på andre personlighedsforstyrrelser, en varigheden af symptomerne spiller også en stor rolle. For personer der kæmper med personlighedsændringer, kan online terapi via GoMentor.com hjælpe, uanset årsagen. Det er ikke altid at man taler om denne lidelse, men den kan have en stor indflydelse på ens liv. 

Årsager til personlighedsændring

De grundlæggende årsager til personlighedsændringer er psykiske. For nogle kan det være en traumatisk oplevelse der starter en cyklus af emotionelle og personlighedsmæssige problemer. For andre kan der være tale om en kemisk ubalance i hjernen. Der kan også være andre faktorer der spillet ind, men de primære årsager relaterer sig til psykiatriske lidelse, der ikke relaterer sig til hjerneskade.

Symptomer på og farer ved personlighedsændring

Et af symptomerne på personlighedsændring er en manglende evne til, at kunne håndtere stress. En voldsom afhængighed af andre kan føre til problemer med interpersonelle relationer. Når dette sker, kan det medføre en manglende interesse i livet, hvilket får nogle til at isolere sig socialt. Som man kan se, hænger flere af symptomerne sammen, og tager til i takt med, at problemerne med personlighedsændring taget til. Jo længere tid man afstår fra behandling, jo mere alvorlige vil symptomerne blive, hvilket kan føre til et uværdigt liv.

Behandling af personlighedsændring

Grundet denne lidelses langvarige karakter, vil langvarig behandling for personlighedsændring være vigtigt. Med GoMentor.com som platform, kan du få behandling der tager højde for netop dette. Vores tilknyttede terapeuter er specialiserede indenfor denne og andre personlighedsforstyrrelser, og de kan hjælpe med at udvikle metoder til, hvordan man bearbejder alle symptomerne og udfordringerne der er forbundet med personlighedsændring. Uanset årsagen, bør man søge behandling, så ikke problemet ryger ud af kontrol. Vores tilknyttede terapeuter kan bidrage med den støtte, der er nødvendig for, at man kan bearbejde personlighedsændringer på en positiv måde.  

Definition af Personlighedsændring

Personlighedsændring er emotionelle og adfærdsrelaterede problemer, der ikke skyldes hjerneskade eller sygdom, men stadig har en voldsomt negativ indvirkning på ens liv, typisk igennem mere en to år. Psykoterapi er den anbefalede behandlingsform for personlighedsændring.

Symptomer på / Grunde til Personlighedsændring 

  • Besvære med stress
  • Besvær med interpersonelle relationer
  • Social isolation
  • Overdreven afhængighed af andre
  • Manglende interesse i livet

Kæmper du med Personlighedsændring? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Karen Hessel Heidi Reinhardt Christensen Charlotte Meister Maria Lubina
km fra

Få hjælp til Personlighedsændring

Kæmper du med Personlighedsændring? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Karen Hessel Heidi Reinhardt Christensen Charlotte Meister Maria Lubina
Prøv online terapi gratis i 3 dage

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.