Tankemønstre

af GoMentor

Sidst opdateret 25-9-2020

Reviewer GoMentor

En hjerne med masser af farver og mønstre på kryds og tværs af de forskellige centre i hjernen, som får dem til at samarbejde med følelser og handlingerAlle menneskers tanker er styrende for vores adfærd, herunder hvordan vi tænker, reagerer og handler i forskellige situationer. Der findes adskillige måder at tænke på, nogle mere positive end andre. Forholdet mellem ens tanker, følelser og handlinger viser sig i ens tankemønster og kan have stor betydning for, hvordan man agerer socialt, samt hvordan man personligt og arbejdsmæssigt er i stand til at sætte og opnå mål i sin egen personlige udvikling.

Negative tankemønstre

Tankemønstret spiller en væsentlig rolle i forhold til ens adfærd, herunder hvordan man håndterer forskellige situationer og udfordringer i livet. Her har nogle en tendens til at have et negativt tankemønster, som kan vise sig på mange måder. Denne måde at tænke på kan ofte medføre sociale problemer samt uddannelses- og arbejdsmæssige udfordringer ved, at man ikke har troen på sig selv eller ikke har mod på at blive udfordret fagligt og personligt.

Negative tankemønstre viser sig ofte ved:

  • Alt-eller-intet tænkning - Dette kaldes også sort/hvid tænkning, der er præget af begreber, som "altid" og "aldrig". Fejler man én gang, tænker man, at det altid vil gå galt, og hvis ens præstation ikke er perfekt, ser man sig selv som en fiasko og tænker, at det aldrig vil gå godt.
  • Overgeneralisering - Når man har en tendens til at fokusere på enkelte tilfælde og bruge dem til at lave generaliseringer. Det indebærer typisk enkelte negative begivenheder, man ser som et nederlagsmønster, der aldrig ender.
  • Mentalt filter - Her fokuserer man udelukkende på visse aspekter, hvor resten ignoreres. Det betyder, at man ofte selekterer i de ting, man hører - det, der gør en ked af det, vil nemt få ens opmærksom, hvorimod noget positivt lettere overses. På den måde nedskyder man alle de positive oplevelser og føler ikke, at de "tæller".
  • Drager forhastede konklusioner - Når man antager noget negativt, selvom der ikke er noget understøttende bevis. Her forventer man ofte, at dårlige ting vil ske og antager, at ens forudsigelser om ting er et faktum.
  • Forstørrelse og minimering - Når man har en tendens til at overdrive negative oplevelser og underdrive de positive - f.eks. ved at opblæse katastrofer og fokusere på det værst tænkelige udfald, selvom det måtte være usandsynligt.
  • Følelsesmæssig ræsonnement - Når man lader sine følelser blive styret af ens beslutninger og argumenter, snarere end at lade den objektive virkelighed være medbestemmende. Når man bliver fanget i følelsesmæssige ræsonnementer, kan man dermed ikke skelne mellem følelser og fakta.
  • Burde - Når man fokuserer på det, man ikke kan kontrollere. Det viser sig ofte i situationer, hvor man tænker over, at man burde have ageret anderledes i en given situation, hvilket kan medføre en følelse af stress, idet man har svært ved at komme over disse tanker.
  • Personalisering og skyld - Når man holder sig selv ansvarlig for noget, man alligevel ikke kan kontrollere. Her giver man ofte sig selv skylden for pågældende problemer, frem for andre, omgivelserne eller omstændighederne i den pågældende situation.
 

 

Kan du genkende dig selv i nogle af disse mønstre? Kan du mærke, du er kommet ind i en negativ spiral af tanker og følelser, vil det være en fordel at få hjælp til at bearbejde dem og lære, hvordan de kontrolleres, så du kan få et mere positivt tankemønster.

Lær at kontrollere dine tanker

Har du udfordringer med et negativt tankemønster eller tanker, du ikke kan kontrollere, kan du få terapi, psykoterapi og coaching med GoMentors tilknyttede mentorer. Her kan du finde en lang række psykologer, terapeuter, psykoterapeuter og coaches, som kan hjælpe dig med at få kontrol over dine tanker, uanset baggrunden. En af mulighederne er bl.a. kognitiv terapi - kognitiv adfærdsterapi - hvor der er fokus på indlæring af nye tankemønstre ved at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative tanker og følelser. Du kan få individuel terapi og coaching samt gruppeterapi, alt efter dine ønsker og behov. Hos GoMentor er det desuden muligt at få online terapi og coaching, så du kan få hjælp, uanset tid og sted. Du kan finde de mentorer, der beskæftiger sig med tankemønstre nedenfor eller søge mere specifikt i kolonnen til højre under 'Find ekspert'.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.