Følelsesmæssig intelligens

af GoMentor

Sidst opdateret 25-9-2020

Reviewer GoMentor

Følelsesmæssig intelligens er når en person har nemt ved at genkende andres følelser og føle empati ved at aflæse deres kropsprog Er du følelsesmæssigt intelligent?

Når en person har følelsesmæssig intelligens, har man en evne til at identificere både sine egne og andres følelser samt håndtere dem i forskellige situationer - bl.a. ved at kunne læse andres kropssprog. Dette kaldes også emotionel intelligens, hvor man kender sig selv godt og accepterer den identitet, man har, men samtidig er i stand til at sætte sig i andres sted og føle empati. Følelsesmæssigt intelligente personer kan identificere årsagen bag sine følelser, hvilket i højere grad også kan gøre dem i stand til at håndtere konflikter og vanskelige situationer. Effektiv konflikthåndtering kan bl.a. også være en arbejdsmæssig fordel for ledere, som kan være med til at skabe forandring og sikre gode relationer på arbejdspladsen.

4 tegn på lav følelsesmæssig intelligens

  • Manglende selverkendelse: Svært ved at identificere egne følelser, intentioner og præferencer og dermed også, hvordan man skal reagere på dem. Her kan en følelse af ikke at være god nok - et lavt selvværd - også have en væsentlig indflydelse.
  • Manglende indlevelsesevne og situationsfornemmelse: Svært ved at føle empati og forstå andres følelser og behov. Det kan i høj grad give konflikter eller skabe misforståelser, da disse personer har sværere ved at udtrykke sine egne følelser samt sætte sig ind i andre personers følelsesmæssige tilstande.
  • Manglende selvbeherskelse: Svært ved at håndtere egne stærke og ukontrollerbare følelser, såsom sorg og vrede. Her kan man have en tendens til at undgå bestemte situationer, hvor man konfronteres med disse følelser, hvilket en manglende selvkontrol har svært ved at håndtere.
  • Manglende evne til at vedligeholde relationer: Svært ved at indgå i og vedligeholde nære relationer, da færdigheder som medfølelse samt evnen til at lytte og forstå andre kan skabe konflikter og give en usund kommunikation.

Social intelligens

Når en person er socialt intelligent, betyder det, at man er i stand til at indgå i forskellige situationer med andre mennesker og tilpasse sig de pågældende normer i den sociale kontekst. Ofte hænger følelsesmæssig og social intelligens sammen, da det kræver en vis selverkendelse og selvaccept at kunne tilpasse sig forskellige situationer, såsom andre kulturer, samt evnen til at kunne aflæse og forstå andres følelser.

Online hjælp til lav følelsesmæssig intelligens

Kan du håndtere dine følelser? Eller tager dine følelser tit overhånd? Hos GoMentor kan du få hjælp til at lære at forstå dig selv bedre gennem personlig udvikling. Vores tilknyttede terapeuter og coaches kan hjælpe dig med at blive mere følelsesmæssigt intelligent gennem læring og udvikling. Ofte hænger følelsesintelligens sammen med et højt selvværd og høj selvtillid, som kan være med til at skabe en bedre trivsel og øget livskvalitet. Få hjælp ved at finde din personlige mentor eller tilmeld dig GoMentor 24/7, hvor du bliver matchet med den rette mentor, som du kan skrive ubegrænset med, uanset tid og sted.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.